2e Paasdag open! PRAXIS "J iTil Wr- FEES1 rs 100HZ 2" PAASDAG OPENM 11 BOUMAIM Kunst en kitsch md. De allermooiste rj'paasdag lampen koopje *£££=£1 gewoon bij Straluma...i«oonir Honderden auto's beschadigd door spaarwoede jongeren Stedelijk Museum na ruim 100 jaar zelfstandig Deze week van 10.00 tot 17.00 uur Start plantenverkoop om 12.00 uur Droomhuizen? Zoek op www.huisliin.nl met interessante Natuur Recreatie mogelijkheden in uvv omgevtng Zie advertentie elders in deze krant! i van 11.00 -17.00 u. meubelen www.boumanmeubelen.nl Iverlichting OPENINCSTIJDEN www.straluma.nl CORRECT HEEFT HET PAGINA 7: HET BUM T0BBEN PAGINA 17: VERL0REN PARADIJS PAGINA 20: VENTURA TEN 0NDER Spaland haalt bezem door de wijk SCHIEDAM - Het zwerfvuil is wijkvereniging Spaland een doom in het oog. Daar- om werd zaterdag een grote opruimactie gehouden. Door twintig vrijwilligers, zo- wel jong als oud, zijn de wij- ken de Akkers, de Vlinder- buurt en de Gaarden schoongemaakt. Drie con tainers werden in een tijdbe- stek van twee uur volge- gooid. De wijkvereniging spreekt van een succes en is voomemens dit vaker te or- ganiseren. Op deze manier hoopt de vereniging de be- woners van de wijken te mo- tiveren hun eigen buurt schoon te houden. IRADO had gezorgd voor de nodige materialen om de actie te doen slagen. De ache stond niet op zichzelf. Op 10 maart begon de 'Week van Neder- land Schoon'. In heel het land werd aandacht ge- vraagd voor het probleem van het zwerfafval en waren er allerlei initiatieven om de troep aan te pakken. Over 2 weken in uw brievenbus SCHIEDAM - 'Molens tus- sen kunst en kitsch' is het thema van de Nationale Mo- lendag op 10 mei. Voor de festiviteiten in Schiedam wordt daar traditiegetrouw jenever aan toegevoegd. Molens zijn voor de een cul- tuurgoed en architectoni- sche hoogstandjes, de ander vindt ze oubollig. Deze Mo- lendag draait dus alles om kunst en kitsch. SCHIEDAM - De politie heeft een groep van zeventien jonge- ren aangehouden, die verant- woordelijk wordt gehouden voor diefstal van een groot aan- tal auto-emblemen in Schie dam. De diefstal van de merkplaatsjes liep in het oog doordat tussen eind december en februari maar liefst 32 keer aangifte werd gedaan. De aanhouding van een 14-jarige jongen in februari leidde naar zestien andere ver- dachten, met name jongens uit Schiedam-Noord van 13 tot 16 jaar. In totaal vond de politie bij huiszoekingen 76 emblemen terug van verschillende auto- merken. De verdachten hebben bekend tussen de 150 en 200 emblemen gestolen te hebben. Dit deden zij om erbij te horen, voor de kick of om te sparen. SCHIEDAM - De kogel is ei- genlijk vrij geruisloos door de kerk. Dat vindt ook Dianne Windt di- recteur van het Stedelijk Muse um Schiedam. Na ruim een eeuw bemoeienis vanuit de ge- meente zal het Stedelijk Muse- um op 1 april zelfstandig wor- den. "Ik kijk er erg naar uit", al- dus de gelukkige Windt. "We hoeven ons straks niet meer te verantwoorden tegenover de gemeente. Hebben nu een ei gen boekhouder en flnancieel adviseur. Ik heb alle vertrouwen indetoekomst."Dehuidige directeur van het museum ge- niet in de stad veel aanzien. De grote tentoonstellingen van het afgelopen jaar waren duidelijke publiekstrekkers zonder dat er sprake was van enige opper- vlakkigheid binnen het aanbod. Volgens de wethou- der van cultuur, Menno Siljee, hebben de plan- nen van Windt voor de toe- komst een zeer hoog realiteits- gehalte. Over een vaste plek voor de historische collectie moet de gemeenteraad nog in overleg. Het beheer van de col lectie blijft in handen van het Stedelijk. WOENSDAG 19 MAART 2008 - JAARGANG 60 - NUMMER 12 - OPLAGE 40.440 Wm Nieuwe Stadsblad Rotterdam Megastore met tuincentrum, Keileweg 11, tel. 010 - 477 60 08 Rotterdam, Stadionweg 29, tel. 010 - 432 is 04 4 Ll,l„a 5AM5Liwu o i uivi munr llu i v Ongekend monie LCD TV, dankzij de 10QHZ techniek ook bij snel bewegende beelden een scherp beeld, 3 HDMI aansluihngen en een draaivoet. IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder maandag 11.00-17.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.30 uur vrijdag 9.00-21.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur Zeemanstraat 17 Barendrecht (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921022 POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NS@WHM.WEGENER.NL m ADVERTEREN 010-4344022 VERKOQP.NS@WHIVI.WEGENER.NL Op eigen benen DOOR MARIANNE VAN VELZEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2008 | | pagina 1