Krant h s ZONDAG OPENH PRIJSDOORBRAAK! Stsii'Mfer BOUMAN Tropische sferen Verenigingen moeten subsidie verantwoorden verboden? Schiedammers doen het veilig Deallermooiste lampen koop je bij Straluma... www.deweekkrant.nl Deze week WWW.CORRECT.nl PAGINA 2/3: NIGEL LAAT NIKS VALLEN PAGINA 19: WENNEKERPAND PAGINA 21: SPAIAND INGEDUT? Recreatiekrant Naar Buiten m De recreatiekrant NAAR BUITEN verschijnt deze week in een oplage van 1.3 miljoen exemplaren bij uw Weekkrant. Deze krant vol informatie over recreeren in de regio is tot stand gekomen door G.Z- H, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse (natuur- en) recre- atieschappen, de provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Duinwaterbedrijf Zuid-Hol land, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en stichting Zuid-Hollands Landschap. Aangehouden na straatroof SCHIEDAM - Na een poging tot straatroof op de Prof. Ka- merlingh Onneslaan heeft de politie een 15-jarige Rot- terdammer aangehou den. De jongen had ge- probeerd de tas van 31 jarige vrouw uit Schie- dam af te nemen. SCHIEDAM - Jaren voort- sukkelen en genieten van de Schiedamse subsidiepot is er voortaan niet meer bij voor de amateurverenigin- gen in de stad. Wethouder Menno Siljee gaat de beleidsre- gels met betrekking tot ama- teurkunst aanscherpen. "Ik wil het geld dat wordt uitgegeven goed kunnen verantwoorden", legt de wethouder uit. Daarom zullen de verenigingen voor taan hun boekhouding op orde moeten hebben en hun plan- nen voor het nieuwe subsidie jaar duidelijk moeten verwoor- den. "Door de jaren heen is is een soort gewoonterecht ont- staan bij het verstrekken van subsidies. Dat hoort niet", meent Siljee. De wethouder zou graag zien dat de besturen van verengin- gen meer gaan nadenken over 12.00 -17.00 u. meubelen VIDE AUDI# KTV vernieuwing binnen het eigen beleid en ook wat kritischer naar zichzelf gaan kijken. "Bij sommige verenigingen gebeurt dit al en we hopen dat anderen geprikkeld worden om zich te herorienteren." Volgens Siljee staan de verenigingen niet on- welwillend tegenover zijn plan. SCHIEDAM - Het Juliana- park verkeert zondag in tro pische sferen. Tegelijk met de lancering van de website van het buurtnetwerk wordt daar de Sranang Wojo ge- houden. Op deze Surinaam- se markt zijn allerlei produc- ten en lekkere hapjes, te vin- den evenals muziek, dans en activiteiten voor kinderen. Bezoekers zijn welkom van 14 tot 17 uur. SCHIEDAM - Het Beleidsplan Veiligheid 2008-2011 voor de stad ligt als concept al klaar. Naast de gemeenteraad mogen ook burgers nog hun zegje doen en suggesties aanreiken. Op woensdag 2 april is hiervoor een bijeenkomst in het Stads- kantoor. Politie, brandweer, woonplus, SOBO en SWS zullen luisteren naar aanbevelingen en praten met burgers over (on)veilige gevoelens. Burgemeester Verver spreekt van een "unieke mogelijkheid om te kijken wat we kunnen verbeteren." Iedereen wordt van harte uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 20.00uur in de Aleidazaal. Oroomhuizen? Zoek op www.huisliin.nl I c oio 7°4 7°4 BCC Ambilighl stunn Philips LCD TV mel FULL HD en AmbilighM PHILIPS 107 CM FULL HD LCD TV llrlhhting gewoon 1 WOENSOAG 2 APRIL 2008 - JAARGANG 60 - NUMMER 14 - OPLAGE 40.440 Nieuwe Stadsblad Scherpe regels! DOOR MARIANNE VAN VELZEN SCHIEDAM - De gemeente- raad moet zich donderdag 17 april uitspreken over een alcoholverbod voor heel Schiedam. Het college wil de maatregel doorvoe- ren om overlast tegen te gaan. Als de raad akkoord gaat is het niet meer toe- gestaan om te drinken op straat of aangebroken fles- sen en blikjes mee te ne men. Het college kan ont- heffing verlenen. Overigens treedt de politie alleen op als sprake is van overlast. publiek. (Foto: Roel Dijkstra) a.s. www.boumanmeubelen.nl IJsselmondselaan 175, Rotterdam, telefoon (010) 284 2111 U vindt ons aan de N210 Capelle a/d IJssel naast bedrijvenpark Rivium. Gratis parkeren. Bouman blijft bijzonder Deze PowerShot heeft ISO 800 om binnens- huis en in andere omgevingen met weinig licht zonder flitser te fotograferen. Met 7,1 Megapixel en een 4x optische zoom biedt deze compacte EraspnusMC Erasmus MC heeft een nieuw telefoonnummer: Kiik voor meer informatie op nww.erasmusmc.nl □eze ache is uilsluilend geldig van 1 f/m 5 april LCD TV mel een resoluh'e van 1920x1080p, Pixel Plus 2 HD, responsehjd tat wel 5 ms, Digital Natural Motion en 2-kanaals actief Ambilighl. ■Na alttek van BOO.- van de ambtiightache, geklig t/m 5april I IT IT 1 T_ -/ I" j CEOPENDVAN 11.00-17.00 UU' j Zeemanstraat 17 Barendrecht OPtwiNOStUDEN (bedrijventerrein Reijerwaard) t/TdoSdeX Tel. 010-2921022 9.oo-i730 uur www.straluma.nl 9.00-17.30 uur vrijdag 9.00-21.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur _POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN 9 REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NS@WHIVI.WEGENER.NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP.NS@WHM.WEGENER.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2008 | | pagina 1