Ervaring 'Drommen voor Djumbo j j Alleen statistieken zien er fraai uit en Kennis ^,3 111! Teeels Summer Madness Deze week CORRECT: ZOMEROPRUIMING PAGINA 4/5: VBUG OP VAKANTIE PAGINA 29: HERHES LEVERT W PAGINA 23 31: DEA^NOA 700 euro boete voor dronkenman Weekeinde cel voor kemphanen Eén op de vijf mijdt 0V uit angst Wederom verdwijnt veel groen uit stadsbeeld JBB 1 r U in verhuizen |L« @Mun buurt üa WOENSDAG 16 JULI 2008 - JAARGANG 60 - NUMMER 29 - OPLAGE 40.440 Hi Nieuwe Stadsblad WGGGNGR Huls-aan-huisMedia SCHIEDAM - Een 22-jarige Schiedammer heeft zaterdag een bekeuring van 700 euro gekregen omdat hij dronken achter het stuur zat en geen rijbewijs heeft. De politie zag de man over de A20 slinge ren. Toen de agenten bij sta tion Schiedam een stopte ken gaven, ging de man er vandoor. Na een korte ach tervolging reed hij zich klem in de Stationsstraat. De auto is in bewaring genomen om dat de man niet kon aanto nen dat het voertuig zijn ei gendom is. SCHIEDAM - De politie heeft drie mannen gearres teerd, die zaterdag betrok ken waren bij een vechtpartij op de Havendijk. De man nen hadden zich verstopt in een tuin maar werden door de gewaarschuwde agenten toch in de kraag gegrepen. Getuigen hadden gezien hoe het drietal hun slachtoffer in hadden geschopt. Het drie tal uit Schiedam in de leeftijd van 14, 19 en 21 jaar oud hebben het Weekendarran gement gekregen. REGIO - 8|raa een op tie «ff inwoners van de politiere gio Rotterdam-Rijnmom! mijdt het openbaar vervoer wel eens wegens orweiig- hefct. Oaamvee de regio koploper, zo bKjkt uit onder zoek van het Centraal Bu reau voor de Statistiek, Een op de tien Nederlanders iaat het openbaar vervoer wei eens links liggen we gens onveiligheki. Iepen voor de bijl DOOR MARIANNE VAN VELZEN SCHIEDAM - De iepen in Schiedam zijn ziek. De bomen- ploeg van de IRADO heeft bij di verse bomen de Iepziekte ge constateerd en daarom moet de bijl erin. Het gaat hierbij om tientallen bomen. Volgends de gemeente is direct kappen de enige remedie tegen de ziekte die dodelijk is voor de bomen en bovendien erg be smettelijk. Daarmee verdwijnen wederom veel groen uit het stadsbeeld. Vooral Milieu De fensie Schiedam maakt zich zorgen over het bomenbestand. Zij zien het aantal bomen in Schiedam al jaren teruglopen en hebben daar in maart schrif telijke vragen over gesteld aan de gemeenteraad. Volgens Mi lieu Defensie worden kapver- gunningen veel te makkelijk uit gegeven en worden de bomen soms helemaal niet vervangen door andere exemplaren. Het kapbeleid is in 2007 f***- SCHIEDAM - Het publiek stroomt toe bij het optreden van Djumbo op het Maasbou- levardfeest. De meidengroep was niet de enige grote naam die dit weekeinde naar Schiedam kwam. Ook Idol Jim was een echte publiekstrekker. Het feest op de Maasboulevard ging donderdag van start en duurde vier dagen. (Foto: Gert Jan van Noorden) f'f* At„fc - Fotoformaat 10 15 cm Bmnen 2 werkdagen gereed - Studio kwaliteit rÖTÖFÖRMAW 10 X15 CM NIEUW: olies voor de tegelzetter www.tegelgeFeedschap.nl VIDE AUDI# KTV EX. VERWERKINGSKOSTEN Maak kans op 1 van tte 100 Grotscl» Festivafbags VÉ in zeker vier gevallen onzorg vuldig gebleken, stellen zij. De zieke iepen die tegen de vlakte moeten staan op diverse plek ken in de stad. Ook de oude iep aan het Spinhuispad zal waar schijnlijk het veld moeten mi men. Met de kap van de zieke bomen is reeds begonnen. SCHIEDAM - Summer Mad ness op de Vlaardingerdijk gaat maandag van start met een spetterend openings feest. Na het officiële start sein om 18 uur kunnen jon geren van 12 tot 23 jaar los gaan op muziek van DJ Fa bian, Gemini, Koeni, Lyrical en Mosscorp. Van 21.30 tot 01.00 uur is er open podium. Meer info op www.summer- madness.nl. DOOR LEZERS RIA ZEEUW EN ELLEN VAN DER KRACHT Dat was nog eens verrassend goed nieuws! "Het doel is bereikt", kopte Het Nieuwe Stadsblad. "Minder overlast bij metrostation Troelstralaan" en "Het groen wordt regelmatiger gesnoeid". Had den wij als omwonenden uit de Burgemeester Honnerlage Grete- laan iets gemist? Vol verwachting gingen we een kijkje nemen. En inderdaad, in de stromende regen was geen enkele ruitenvernieler te bekennen en de bekladde muren en ramen zijn schoongemaakt. Het gras in de buurt wordt regelmatig gemaaid, net als andere zo mers. Maar aan de vertrouwde aanblik van een stuk of tien vernielde rui ten was niets veranderd en in de perken en plantenbakken groeit gras en onkruid boven de beplanting en het zwerfvuil uit. Het eni ge wat is afgenomen is het aantal meldingen. Fijn dat de gemeen telijke statistieken er zo fraai uitzien. Nu het metrostation nog. latTini. -*1 Full HD 6* sart RMT SAMSUNG 81 CM FULL HO LCD TV Maximale resolutie van 1920.x 1080, een conhasfratlo van T5.00Q: 1Wide Color Enhancer 2, Movie Plus. DNIe en 3x HOMI. m POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN REDACTIE 010-4455590 RED ACTIE. NS@WHM. WEGEN ER. NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP. NS@WHM. WEGENER. NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2008 | | pagina 1