êek voor je ouders OPRUIMING DIGITAAL FOTOBOEK Krant kamera- BCCA P* tej Meisje aangereden Woonplus Nieuws 1 express.nl lÏ£ccompui"^j?_— Deze week CORRECT RUIMT PAGINA 2/3: MOTORFIETS GESCHIEDENIS PAGINA 4/5: ELVIS EN MADONNA IN SCHIEDAM A/tój STARTERS EENGEZINSWONING V.A. 498,» PER MAAND 10 JAAR VAST 0181-611000 www.kfempasmakelaars.nl Lees het elders in deze uitgave! ACm CODE: IJllOKORp Vrijwilligers Theaterorgel voelen zich gepasseerd 4 mr hd IwMt deuWs kijkn öj> (tewMflMt.Hl GGZ start cursus voor kinderen Controle op Lange Nieuwstraat Verkoop gestart Jf VAN MEUBELEN EN VERLICHTING MET nrYAA ZONDAG [VIDEAUDI KTV yj OftjT^ïluUUl^l 1 FEBRUARI J|f| f CE0PEND VAN 11 00'17 00 UUR I V wBM WOENSDAG 28 JANUARI 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 5 - OPLAGE 40.440 WGGGNGR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad SCHIEDAM - Een 11-jarig meisje is woensdagochtend gewond geraakt bij een aan rijding. Het meisje liep rond acht uur op een voetgan gersoversteekplaats op de Burgemeester van Ilaaren- laan toen een automobiliste haar over het hoofd zag. Am bulancepersoneel was snel- aanwezig. In het ziekenhuis bleek het meisje licht ge wond aan haar schouder. Een valse noot! SCHIEDAM - Een vastgelopen toets was er de oorzaak van dat het eerste groots aangekondig de concert op het Standaart theaterorgel kwam te vervallen. Het voorval is bijna symbolisch voor het meningsverschil tus sen wethouder Siljee, Theater aan de Schie en de Nederlandse Orgel Federatie. "Het euvel had binnen vijf mi- ZIE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT a.s. zaterdag Open Huizen route Duizenden Open Huizen www.huisliin.nl VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN E CO -o 0) IE u 3 nuten gerepareerd kunnen worden", aldus Paul Vonke van de Orgelfederatie. De Schie- damse vrijwilligers staken ech ter geen vingér uit. Zij voelen zich gepasseerd nu het theater de programmering van de con certen mag verzorgen en er door de gemeente een orgel bouwer uit het Noorden van het land is aangesteld voor het on derhoud; werkzaamheden die dertig jaar lang door vijwilligere van de NOF werden gedaan. Technici van het theater ken schetsen die nieuwe onder- houdsman als een 'kerkorgelboer'. De gemeente besloot samen met het theater -gratis- concer ten aan te bieden. Het NOF had daar het geld niet voor. "Wij voelen ons echt aan de kant ge zet", aldus Vonke. Wethouder Siljee is verbaasd. Ze hebben mij niet benaderd om over hun ongenoegen te praten." SCHIEDAM - GGZ Delfland start binnenkort een cursus voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die té maken hebben met oudere met psychische problemen. Samen met de oudere wordt hier tijdens de cursus op ingegaan. Voor meer informatie of aanmel ding: 015-2608970 of j.dijks- tra@ggz-delfland.nl. SCHIEDAM - De Politie Wa terweg-Noord heeft op zon dagmiddag een snelheids controle gehouden op de Lange Nieuwstraat. Dit ge beurde na klachten van om wonenden. In totaal wer den 117 voertuigen gecon troleerd waarvan er 114 te hard reden. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. De hoogstgemeten snel heid was 73 km/uur. Zie onze advertentie eiders in dit b/ad! FLORES MONTAL SCHIEDAM - Kinderen die zorgen voor een chronisch zieke ouder. Stichting Mantel zorg NWN vindt dat er meer aandacht moet komen voor deze Jonge mantelzorgers. Op vrijdag 13 februari wordt een sportieve dag gehouden voor mantelzorgers van 8 tot 23 jaar uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het programma vindt plaats in en rond de Polderpoort in Vlaardingen. Kijk op www.mantelzorgnwn.nl. (foto: PR) Zie onze advertentie elders in deze krant WATERWEG WONEN TOT EN MET ZONDAG 1 FEBRUARI A.S. 1 FEBRUARI 2009 Zeemanstraat 17 Barendrecht OPENINGSTIJDEN (bedrijventerrein Reijerwaard) maandag 11.00-17.30 uur Tel. 010-2921022 aoo^Ó^r"0""6'1139 vrijdag 9 00-21.00 uur WWW.Straluma.nl zaterdag 9.00-17.00 uur t Nu tot 20% korting op notebooks en desktops W - Kijk cp www.bcc.nl voor de dichtstbijzijnde winkel H POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NS@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP.NS@WHM.WEGENER.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1