Wëek Krant Wiet gevonden College van b en w blijft ondanks crisis investeren voor hd Imhsti vmjaws diMtkkrcurtMl Konijn Bob is weer veilig thuis WOENSDAG 4 FEBRUARI 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 6 - OPLAGE 40.440 SnWKfciLl Nieuwe Stadsblad weGeNeR Huis-aan-huisMedia Deze week CORRECT RUIMT PAGINA 2/3: OORLOG PAGINA 4/5: VERGETEN WUK PAGINA 11: DWS NAAR DE TOP SCHIEDAM - Een 38-jarige man uit Schiedam is maan dagochtend aangehouden wegens betrokkenheid bij twee hennepkwekerijen in Vlaardingen. In een woning aan de Schiedamsedijk werd een hennepkwekerij opge rold met bijna 750 planten. Ook in de Fultonstraat werd na een melding een wiet- kwekerij ontdekt in een wo ning. Hier trof de politie een paar duizend stekjes aan. De goederen zijn in beslag ge nomen. Geld moet rollen? Henk Jan Ormel op bezoek in Groenoord SCHIEDAM - Het CDA-Tweek- amerlid Henk Jan Ormel brengt vrijdag een bezoek aan het Groenoordzuihuis. Het voor malige ketehuis dient tegen woordig als ontmoetingspunt voor bewoners in de wijk Groe noord. Ormel en lokale CDA- politici gaan met wijkbewoners in gesprek over de ontwikkelin gen en over de onderlinge con tacten in de wijk. Ormel heeft Schiedam 'geadopteerd' in het kader van het landelijk CDA- plan 'inspiratie in de buurt'. Lo kale en landelijke CDA-politici gaan samen aan de slag om op lossingen te zoeken voor pro blemen in de wijk. Vrouw slachtoffer van babbeltruc SCHIEDAM - Een 84-jarige vrouw is afgelopen zaterdag het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Rónd elf uur werd bij haar woning aan de Man denmakerhof aangebeld door twee vrouwen. Zij vertelden dat zij op zoek waren naar een vrouw, die pas in de straat was komen wonen. Een van de vrouwen bleef in de woonka mer met het slachtoffer, waar na de ander naar de keuken ging. Uit de woonkamer werd een portemonnee met geld ont vreemd. De politie is opzoek naar getuigen van deze diefstal. De bëide vrouwen zijn vermoe delijk weggereden in een don kerblauwe auto. Bel 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Carnaval SCHIEDAM - Het carnaval van de Ritezeilers barst 21 februari los met de Foute Carnaval Party in wijkcentrum de Blauwe Brug. Deze avond overhandigt burge meester verver de stadssleutel en zal ook het zwarte en witte schaap worden gekozen. Voor oudere inwoners is er 's mid dags het seniorencarnaval. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam ontkomt er niet aan om, in deze tijden van econo mische crisis, de broekriem aan te halen. Dat schrijft het college in de voorjaarsbrief. Toch ziet het college mogelijkheden om ■financiële ruimte vrij te maken voor onder andere sport, wijken en de binnenstad. De gemeente Schiedam krijgt direct te maken met de gevol gen van de economische crisis. De uitkering van de Rijksover heid zal naar verwachting 1,8 miljoen dalen. Omdat de werk loosheid zal stijgen, moet op korte termijn extra geld worden uitgetrokken voor het toene mend aantal bijstanduitke- ringen. Tot slot denkt het col lege dat ook de inkomsten uit bouwgrondexploita ties zullen tegenvallen en dat sommige nieuwbouwlocaties helemaal geschrapt worden. Naar ver wachting zal de ge meente diep in de al gemene reserve moeten tasten om het hoofd fi- M nancieel boven wa ter te houden. Des te belang rijker is het dat Schiedam ook na 2009 kan meedelen in het potje van het Grote Stedenbeleid. 'Schiedam lob- onvermin derd voort', al dus het college. Ondanks de economische malaise wil het college toch extra geld vrij ma ken voor sport, dienstverlening, wijkontwikkeling, schoon heet en veilig, jeugd en de binnen stad. Ook wil het college plan nen maken op het gebied van economie, cultuur en mobili teit. Waar moet het geld heen? Stem mee op www.nieuwestads- blad.nl deweekkrant.nl byt Lege zakken door de kredietcrisis. Ook de gemeentelijke financiën staan onder druk. Toch wil het college extra geld uittrekken voor onder ander sport, wijken en de binnenstad. foto: iris lultten «jNMMEW VIDE AUDI KTV INDESIT W00 TOEREN WASAUTOMAAT Regelbare centrifuge, 5 kilo en spoétetop. Zet je Valentijn in Nieuwe Stadblad SCHIEDAM - Op 14 februari is het Valentijnsdag. De dag om je (geheime) liefde te ver rassen. Bijvoorbeeld met een Valentijnsberichtje in het Nieuwe Stadsblad. Hoe gaat het in zijn werk. Stuur een smsnaar2121. Be gin het bericht met: TXT(SPATIE)LOVE(SPATIE). En tik vervolgens jouw be richt. Je ontvangt een sms a 1,10 euro temg. De valentijn- tjes worden afgedrukt in het Nieuwe Stadsblad van 11 fe bruari. SCHIEDAM - Konijn Bob is weer terecht. De familie Bosboom uit het Fjorddal was een grote zoekactie gestart nadat het konijn vrijdagnacht was gestolen. In Sveaparken werden fly ers opgehangen. 'Waarom koopt die dief zelf geen ko nijn om mee te kroelen', vroeg het 5 jarig zoontje Cosmo zich af. Een oplet tende buurtbewoner signal eerde Bob zaterdag op een bouwterrein en greep de te lefoon. De toegesnelde fa milie vond hun huisdier on der een stapel pallets. Jongen met fles op hoofd geslagen SCHIEDAM - Een 18-jarige jongen uit Schiedam is maandagavond gewond ge raakt na een ruzie in een wo ning aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Rond kwart over tien werd gemeld dat de jongen met een fles op zijn hoofd was ge slagen waardoor hij een fikse hoofdwond opliep. Door personeel van de ambulan cedienst is de jongen overge bracht naar het ziekenhuis. De aanleiding van de ruzie had te maken met geld. U zoekt een droomhuis? U vindt een droomhuis! www.huislijn.nl Kijk op www.bcc.nl vaar de dichtstbijzijnde winkel af bestel online ZIE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT SI POSTADRES POSTBUS 52t 3130 AB VLAARDINGEN U REDACTIE 010-4455590 REDACTIE. NS@WHIVI. WEGENER. NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP. NS@WHM. WEGEN ER. NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1