ëek n u Krant ÊKmSÊË Hé pannenkoek Helder over de fundering SIMS lp WC,N° Deze week WWW.CORRECT.nl PAGINA 2/3: VLIEGTUIGLAWAAI PAGINA 4/5: ROUTE NAAR HET VLIETLANO ZIEKENHUIS Poolse overlast of gezelligheid? FOKfi Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl Oorzaak brand wordt onderzocht A.S. ZONDAG OPEN FORMAAT 30X40 BESTELLEN VIA WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 8 - OPLAGE 40.440 weGeNeR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad REGIO - Het slechtste fiets pad van Nederland heeft een metamorfose onder gaan. Het waren de wethou ders van Maasslüis, Vlaar- dingen en Midden-Delfland, die vorige week het eerste rond mochten rijden over de geasfalteerde fietsstroken van de Broekpolderweg. Langs trappende scholieren werden getrakteerd op pan nenkoeken. SCHIEDAM - In Schiedam zijn afspraken gemaakt over de wij ze waaróp panden met eventu ele funderingsproblemen in verkoopadvertenties vermeld staan. Dit is de gemeefte Schie dam overeengekomeri met de makelaars. Deze werkwijze moet de woningmarkt in Schie dam helderder maken. Poten tiële kopers weten hiermee dat Schiedamse makelaars open heid van zaken geven over het aanbod. Eigenaren krijgen bij het verbeteren van de woning een onderhoudsrapport van de woning en bij funderingspro- blemen een herstelplan. De kosten voor onderhoud aan de woning worden zo beter in kaart gebracht. In Schiedam zijn er op het moment rond de 200 woningen waar de funde ring versterkt moet worden. Avondje stappen DOOR MARK KIVIT SCHIEDAM - De politie gaat geweld door dronken Polen in het uitgaansgebied van Schie dam harder aanpakken. Dat staat in het jaarplan 2009 van het politiedistrict Waterweg Noord. Volgens de horeca valt het met de Poolse overlast ech ter wel mee. De Polen drukken, volgens de politie, een negatieve stempel op het uitgaansleven in het cen trum. Overmatig alcoholge bruik leidt veelvuldig tot agres sie tegen publiek, portiers en agenten. Het in toom houden van de dronken Polen staat bo venaan de lijst met aanvullende politieactiviteiten in Schiedam. Een van de maatregelen is dat agenten in de horecagebieden zichtbaar aanwezig moeten zijn. Volgens Joke van der Vlies, de Schiedamse voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, valt het met de Poolse overlast erg mee. Haar v SCHIEDAM - Portugese vereniging Fitas do Guadiana hield zaterdag 14 februari een echt Portugees carnaval in wijkcentrum De Erker, Het publiek was in verschillende kleurrijke kostuums verschenen om er een echte carna valsavond van te maken, foto-roel dijkstra JiKZIN IN EEN FEESTJE? café Amstelbron is in het week einde een geliefde stek onder de Polen maar die houden het over het algemeen gezellig. "Natuur lijk zit er altijd een kwaaie kop tussen maar dat heb je ook met Nederlanders. Al mijn portiers zijn wel eens mishandeld maar nog nooit door een Pool. www.waarvier ikcarnavaf.nl De beste kok van Schiedam SCHIEDAM - Om uit te vin den wie de beste amateur kok van Schiedam is, hbudt SWS in de Wijk in maart een kookwedstrijd. Alle wijkcen tra van Schiedam houden voorrondes. Wijkcentrum Oost bijt op 2 maart de spits af. De finale is op zaterdag 14 maart, ook in Wijkcentrum Oost. Voor de beoordeling van de gerechten is een des kundige jury samengesteld. De koks mogen kiezen uit een voor-, hoofd- en/of na gerecht. De ingrediënten mogen 5 euro kosten. Voor het hoofdgerecht krijgen de deelnemers een tas met boodschappen waarmee iets gemaakt moet worden. De tas kost 3 euro. Subsidie voor uitbreiding opvang SCHIEDAM - Het college van b en w trekt 700.000 eu ro uit voor het uitbreiden van voorzieningen voor bui tenschoolse opvang en peu- terspeelzaalwerk op basis school de Violier. Komkids wil met de voorgenomen uitbreiding van de basis school de voorzieningen voor de opvang verbeteren. In totaal is hiermee een in vestering van ruim, 1 miljoen gemoeid. SCHIEDAM - De politie van Schiedam onderzoekt een brand op de Fokkerstraat. Vrijdagochtend rond kwart voor zeven brak hier een een brand uit. Het ging om een grote bouwkeet die op het BGS terrein stond. De brandweer was snel aanwe zig en bluste de brand. Uit metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen. INDESIT 1400 TOEREN WASAUTOMAAT Regelbare centrifuge. 5 kilo enspoelstop winst! Kijk op www.bcc.nl voor de dichtstbijzijnde winkel of bestel online ROTTERDAM. Stadionweg 37a (tegenover de Kuip, naast Vervat) tel 010-4796911 KUk voor overige adressen en openingstijden op www.keukenkamploen.nl. POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NS@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP.NSQWHM.WEGENER.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1