I/Vëek Krant kamera; UNIEK IN NEDERLAND! 199 Duur postertje express.nl f (tewedmwtMi BCC*' I ZONDAG OPEN D66 vindt verdubbeling erfpacht onacceptabel IFOKfl ÊLJk, s Gemeente Schiedam gaat vrijwilligers verzekeren Mid wtjdm voor hd 'midi riauA/s St. Jan zingt voor jubileum van dirigent LAATSTE DAGEN! Nieuwe Stadsblad weGeNeR Huis-aan-huisMedia Deze week CORRECT LUIDSPREKER ACTIEDAGEN PAGINA 2 EN 3: BRAAF PAGINA 12: VERANTWOORD SPANNEND SCHIEDAM - Drie wüdplak- kers, die maandag posters aan het ophangen waren onder het viadüct van Plein 40-45 zijn in de kladden ge grepen door de Liehtblauwe Brigade. Het bike-team van de brigade werd getipt door een getuige. De wildplakkers werd een proces verbaal aangezegd. Ook zullen ze de schoonmaakkosten moeten betalen. Nieuwe 'goudkust' DOQR MARK KIVIT SCHIEDAM - De gemeenteraad is het niet eens over de forse verhoging van de erfpacht in de Woudhoek. 'Kan niet anders', luidt de conclusie van een dikke gemeentelijke nota. Maar D66 noemt de verhoging belachelijk en zoekt medestanders om de strijd aan te binden. Bij de herziening van de erfpachtcanon zijn de tarie- yen in delen van de Woudhoek zo'n beetje verdubbeld. Bewo ners pikten het niet en stapten naar de politiek. "Ook al heeft de gemeente formeel gelijk. Wat je mag doen, hoefje nog niet te doen", ageert Houtkamp. Hij wijst erop dat de k huren de afgelopen tien jaar met dertig procent zijn gestegen. "Waarom zou de ge meente dan honderd procent verhoging van de grondprijs willen incasseren?" Hij heeft geen goed woord over voor de PvdA en Leefbaar, Schiedam, die de. verhoging wel( aanvaardbaar vinden. Volgens Mario Stam (PvdA) kan de gemeente geen uitzondering maken op het sys teem, dat is gebaseerd op de grondwaarde. "Dan staan de andere wijken ook op de stoep en dat kan de gemeente zich knu rfiet veroorloven." De nota komt binnenkort j in de commissie. DIGITAAL BEÊLOTHGELUII Dé Nationale Open Huizen route zaterdag 28 maart Stippel uw route uit! Op www.huislijn.nl eesplein werd z verschillende t van buikdanse Zie onze advertentie eiders in dit blad! SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die in de stad actief zijn. Dat was hard nodig want uit een recente enquête blijkt dat slechts 16 procent van de organisaties hun onbetaalde medewerkers verzekeren. De verzekering geldt voor vrij wel alle vrijwilligers die in enig organisatorisch actief zijn. Dus ongeacht leeftijd en aantal uren vrijwilligerswerk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de activitei ten van vrijwilligers bij een sportvereniging, maar ook een malige activiteiten, kerkelijk werk en buurtactiviteiten. De verzekering dekt onder andere ongevallen, schade aan per soonlijke eigendommen en aansprakelijkheid. "Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze stad. Het gemeentebe stuur wil vrijwilligerswerk sti muleren. Een collectieve verze kering hoort daar dan ook bij", aldus wethouder Christine Das- kalakis. Letselschade? www.palsgroep.nl Protest tarief peuterspeelzaal SCHIEDAM - Het CDA Schiedam is het niet eens met de verhoging van de ou derbijdrage door KomKids. Die heeft het tarief voor de peuterspeelzaal met tien procent verhoogd. Volgens het CDA is de verhoging niet redelijk omdat KomKids subsidie krijgt. Bovendien zet de partij vraagtekens bij de uitleg dat de verhoging nodig is in verband met verande ringen binnen het gemeen telijk beleid. Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w. Wietoogst valt in het water SCHIEDAM - Bij een inval in een woning aan het Dr. Wi- bautplein is maandag een hennepkwekerij aangetrof fen. In de woning waren en kele personen bezig met het oogsten van de toppen. Dinsdag was het opnieuw raak in een woning aan de Breedstraat. Daar kwam de politie een kijkje nemen na klachten over wateroverlast. De planten stonden in bloei en waren rijp om geoogst te worden. Naar de eigenaar wordt een onderzoek inge steld. SCHIEDAM - Het PKN-koor Vocalis St. Jan geeft zater dag een jubileumconcert in de Grote Kerk. Medewer king verlenen de organiste Jet Dubbeldam, de tenor Aart Mateboer en de bas Marcel Moester. Het con cert begint om 19.30 uur en zal worden afgesloten met een receptie, waarbij wordt stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van diri gent Jac. Horde. Kaarten kosten 7,50 euro. WOENSDAG 11 MAART 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 11 - OPLAGE 40.440 Beste Koop Consumenten Gids 2007 SIEMENS 1800 WATT STOFZUIGER VS06D1832; Telescoop buis, HEPA mier. parketborstel en rubber wielen. Kijk op www.bcc.nl voor de dichtstbijzijnde winket of bestel online A GRATIS 3 APPARATEN NAAR KEUZE (AE6,Bauknecht of Whirlpool) t.w.v.€2.750,- GRATIS DOUCHE-/BADTHERMOSTAAT- KRAAN DESIGNRADIATOR DOUCHE GLIJSTANGSEF GRATIS LIJM VOEGSEL TOT 20% KORTING VLAARDINGEN Gerard Burgerlaan 4 (Woonboulevard Hoogstad) telefoon: 010-460 06 70 WWW.W00NING.ORG KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS E AUDI POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NS@WHM.WEGENER.nl ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP.NS@WHM.WEGENER.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1