eek iUlitl SANI-DUMP I FEEST!!! Krant OPEN DAG UNIEK IN NEDERLAND! n LH l lüi IRül i 499 wmmsk p 1 ÊÊÊÊÊÊM Deze week www.correct.nl Nepwapen op station Gemeenteraad schuift bezuinigingen voor zich uit FOKfi OUD GOUD INLEVEREN? C. Verkade voor hd tituws 'f tk&tdkrwt.nl Gemeente ontstemd over laatste plaats INT IPC AART G w A- merken sanitair tegen bodemprijzen MET EXTRA KORTING OP ONZE TOCH AL LAAGSTE PRUS! 9 Voor openingstijden zie: WWW.SANIDUMP.COM WOENSDAG 18 MAART 2009 JAARGANG 61 - NUMMER 12 OPLAGE 40.440 WGGGN6R Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad PAGINA 9: STUURHUT OP SLOT PAGINA 28: HARGASPORT IN DE NESTEN SCHIEDAM - Drie jongens uit Schiedam hebben zon dagavond voor consternatie gezorgd op het NS Station Centrum omdat ze een nep- vuurwapen bij zich hadden. Gealarmeerde agenten za gen de jongens, in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, zitten op de trappen van perron vijf met het vuurwapen. Ze wer den volgens de Benaderings Techniek Gevaarlijk Ver dachten aangehouden. Hierna bleek dat het om een nepwagen ging. Duiven kiezen! SCHIEDAM - De gemeente raad van Schiedam heeft vooralsnog geen antwoord welke koers het moet varen in de financiële crisis. Een meerderheid van de fractie voorzitters van de politieke partijen hebben de voor jaarsnota van de raads- agenda gehaald. Een forse greep in de reserve, pijnlijke bezuinigen, het zijn za- ken die de gemeenteraad voor zich uit schuift. Het was de be doeling dat de voorjaarsnota, waarin het beleid voor 2010 wordt bepaald, donderdag be handeld zou worden in de raadsvergadering. Een meer derheid van het presidium, dat bestaat uit de fractievoorzitters, heeft de behandeling van de voorjaarsnota uitgesteld. Met als reden dat in de huidige fi nanciële situatie nog teveel on zekerheden zijn om nu de koers uit te zetten voor 2010. Het pre sidium wil weten wat de crisis voor effect zal hebben op uitke ring van het Rijk en hoe het grondbedrijf ervoor staat. De PvdA noemt het besluit on begrijpelijk en vindt dat de raad op een cruciaal moment buiten spel wordt gezet, waardoor het college de vrije hand krijgt. "In feite is een aantal partijen in de Schiedamse raad angstig om kleur te moeten bekennen in het jaar dat de kiezer meekijkt", - schrijft fractievoorzitter Mario Stam, die tot de minderheid be hoorde die de nota wel wil be spreken. Alhoewel de PvdA toe geeft dat een aantal zaken niet duidelijk zijn, vindt de partij dat de raad zijn verantwoordelijk heid moet nemen. Let op onze advertentie over 2 weken in deze krant! Juwelier Hoogstraat 90, 3111HL Schiedam, Tel. OIO - 4267789 www.juwelierverkade.nl zaterdag 28 maart Stippel uw route uit! Op www.huislijn.nl y zaterdag 21 MAART van 1000 14.00 uur www.stc-r.nl Wesem Ahmed van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq en Jessica Montell van de Israëlische even knie B'Tselem lopen vrijdag gebroederlijk naast elkaar naar de Grote Kerk in Vlaardingen voor de uitreiking van de Geuzenpenning. De Al-Haq voorman Shawan Jabarin. die geen uitreisvisum kreeg, sprak via een internetverbinding Feestelijk onthaal van 300ste leerling SCHIEDAM - Sena kreeg maandag een feestelijk ont haal op basisschool 't Start blok. Ze was namelijk de driehonderdste leerling. Ze kreeg een mooi prenten- broek en voor alle kinderen was er iets lekkers. Na de sloop van de woningen nabij de Parkweg zakte het leerlin genaantal op 't Startblok een aantal jaren geleden naar ongeveer 240. Overval SCHIEDAM - Een drankhan del aan de Strickledeweg is zaterdag overvallen door drie mannen. De daders be dreigden het personeel met een vuurwapen. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam is op de laatste plaats geëindigd in een on derzoek van het blad Bin nenlands Bestuur naar de waarding van burgers voor hun gemeente. Het ge meentebestuur van de Brandersstad heeft ont stemd gereageerd. Het ar tikel zou niet gebaseerd zijn op een intemetenquête maar op gegevens die de gemeente zelf in vertrouwe lijkheid heeft aangeleverd. Bovendien is de onderbou- PRINT DIRECT ELK GEWENST FORMAAT TOT ZELFS 20 x 30 20x30 VOOR HDmi DNKYO 5.1 HOME CINEMA PAKKET HT-55105:130 Watt per kanaal en 3 HDMI aansluitingen. Sluif moeiteloos uw TV, ÏPod, Came console, OVO of Blu-Ray speler aan. Geen restpartijen of dumpzaak! Maar.., alle A-merken voor de allerlaagste prijzen. VIDEO AUDI KTVJ ijk op www.bcc.nl voor de dichtstbijzijnde winkel of bestel online jak Stadionweg 45a Rotterdam (nabij Feyenoordstadion) DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NSQWHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP.NS@WHIVI.WEGENER.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1