Krant Hulp in huishouding is sneller paraat kozijn&zo Kijk naar vogeltje! Zorg en Welzijn heeft jou wat te bieden. MEER Kilo's MMH VOORDELIGER vide Saudi# ktv WONEN.NL WWW.FIJNER ft. Lentemarkt ïaUJ Mid ur/qdm diitstdkrmtMl Opgelicht bij hulp autopech [dé Deze week CORRECT: LCD SHOWDAGEN PAGINA 5: SCHIEDAMSE CROONER PAGINA 31: MOLENJOURNAAL SCHIEDAM - Mensen die hulp in de huishouding nodig heb ben, kunnen binnen tien werk dagen na de indicatie door het ROGplus een gekwalificeerde hulp verwachten. Dat staat in overeenkomst tussen de ge meente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en de vijf zorgaan- Vervroegde sluitingstijden AAffir&M&S Rleiswijk ie), oto-52i 5055 Ma-za open /vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl Vlaardingen Zaterdag 9 mei 2009 Tel. OIO 438 28 05 S E L E C 1 Letselschade? Gratis advies 0800-899 85 33 www.palsgroep.nl bieders, die in de regio actief zijn. Het akkoord is bedoeld om de wachttijden te verkorten en kwaliteit van de zorg op peil te houden. De tarieven worden stapsgewijs verhoogd zodat zor gaanbieders in staat zijn om met gekwalificeerd personeel te blijven werken. SCHIEDAM - De ouderwetse straatfotograaf Karoly Almoes. komt zondag naar het Stede lijk Museum om familiepor tretten te maken. De foto's worden op een ouderwetse manier gemaakt. Met een magnesiumvlam als flits en een echt vogeltje om naar te kijken. Bovendien besteedt de fotograaf veel aandacht aan de opstelling. Het nostalgische portret kost voor lezers van het Nieuwe Stadsblad slechts tien euro en is een leuk cadeau voor moederdag. De portret ten worden gemaakt in de zaal van de tentoonstelling Family Affairs. De fotograaf is zondag aanwezig van 12 tot 17 uur. SCHIEDAM - Sterke vrou wen en andere Schiedam mers kunnen zaterdag hun krachten meten met de reu zen van Schiedam. Voor Nationale Molendag is bij elke molen een of meerdere krachtproeven te vinden, die te maken hebben met het mole naarsvak. Ook het Zeekadet- korps Schiedam, de zakkendra gers van het St. Anthonisgilde en het Jenevermuseum klaar met een uitdaging. De tien sterkste vrouwen kunnen reke nen op een kleine maar aanlok kelijke prijs. Overigens wordt niet alleen spierkracht maar ook denk kracht en behendigheid op de proef gesteld. Het gaat bijvoor beeld om een zak meel torsen, een molenkar trekken of je ken nis over het molenverleden tes ten. Ook het vak van molenbou wer komt aan bod bij de her bouw van Molen de Kameel. Net als vorig jaar zal er ook een ritje op het schip van de woe stijn kunnen worden gemaakt naar de locatie van deze toe komstige molen op het Doele- plein. Wie alle drukte even zat is kan terecht in molen De Drie Koombloemen. Daar kan men in alle rust kijken naar een korte film over de relatie van enkele Schiedamse vrouwen met de molens van de stad. Voor kinderen zijn er verschil lende leuke activiteiten. De mo lens zijn zaterdag gratis te be zichtigen-. SCHIEDAM - Geëmotioneerde gezichten bij de dodenherdenking in de Plantage. Bij het monument werd twee minuten stilte gehouden voor de slachtoffers van de Twee de Wereldoorlog en oorlog- en vredesoperaties nadien. Burgemeester Wilma Verver stond ook kort stil bij de slachtoffers van de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag. Verder zei ze dat het goed is om trots te zijn op je identiteit maar het niet zover mag gaan dat mensen zich superieur gaan voelen ten opzichte van anderen. Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.nl www.zorgenwelzijnplein.nl Werken, Leren Vacatures en Informatie uoorhd (midi deuWs kjtzH Of> Kinderlintje voor Britt Eerland SCHIEDAM - De 15-jarige Britt Eerland heeft het eerste kinderlintje van de gemeen te Schiedam gekregen. Ze verdiende de onderschei ding door haar prestaties als tafeltennisster bij NOAD. Op 12-jarige leeftijd maakte ze haar debuut in de ere-devi- sie en dat lukte zelfs de ver maarde Bettine Vriesekoop niet. Het kinderiintje is een officiële onderscheiding voor kinderen en jongeren. Soriy-taart SCHIEDAM - Kinderopvang Mundo heeft omwonenden van de Rank op taart getrak teerd. Reden is dat het kin derdagverblijf in Tuindorp flink wordt verbouwd en dat zal de nodige overlast met zich meebrengen. In de nieuwe locatie krijgen de kinderen van de Schiedam- seweg en de Rekelbaan een opvangplek. Kunst stoken SCHIEDAM - In de Kethel- Factory op het terrein van Nolet Distellery wordt zater dag de tentoonstelling ont moeting#! geopend, met werk van Paul den Hollander en Ton van der Laaken. Met de KethelFactory wil Nolet een bijdrage leveren aan de cultuur van wijk en stad. Meer info op: www.deketelfactory.nl. l^pWARMTESERvïcÊJ CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN! WOENSDAG 6 MEI 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 19 - OPLAGE 40.440 eek WGGGNGR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad In verband met Hemelvaart is de sluitingstijd voor een DUO op maandag 18 mei om 10.00 uur en voor een gewone advertentie en voor het aanleveren van persberichten om 17.00 uur De verschijndag van de krant blijft ongewijzigd. weGeNeR Huis-aan-huisMedla Zie de advertentie elders in de krant Ga een reus te lijf! utl ,!l A Mede mogelijk gemaakt door ZW Haaglanden Laat nu uw digitale foto's afdrukken Klein (vanaf 250 stuks) SCHIEDAM Een 54-jarige man is voor achthonderd euro opgelicht toen hij hulp wilde bieden aan een auto met pech langs de A4. De bestuurder zei dat hij zon der benzine stond en zijn portemonnee thuis had la ten liggen. Met de sieraden van zijn vrouw als onder pand leende hij de 800 eu ro. De verdachte is spoor loos en de sieraden nep. SANITAIR EN DAKBEDEKKING r 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €0,01 p.m. 44 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NS@WHIVI.WEGENER.NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP.NS@WHM.WEGENER.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1