eek Huiskamer apparaten Swingen in de ALLEEN DEZE WEE! Krant GRATIS som W..M Alberto in Buurtshow DIGITAAL FOTO'S AFDRUKKEN! [ran Woonplus Nieuws Deze week CORRECT: LEEF- EN WOONCOMFORT PAG 2/3: ZIEKENHUIS MOET KNOKKEN PAG 26: MONKOU STAPT OP Huren.... Of toch kopen? www.huislijn.nl www.echtscheidingcompleet.nl ECHTSCHEIDING W l COMPLEET Niet iMjdfvi voor het IwMt hUuws kf&r 0f> inUijW(sMsblcd.^i Lees het elders in deze uitgave! WOENSDAG 24 JUNI 2009 JAARGANG 61 - NUMMER 26 OPLAGE 40.440 WGGGNGR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad 90-delige bestekcassette Winkelprijs 2957- GELDIG T/M 30 JUNI .fotokleii alle adressen. Als lezer van dé Weekkrant erbij zijn? Ga dan snel naar: www.deweekkrant.nl/actie SCHIEDAM - De Buurtshow komt vandaag (24 juni) van af 15.00 uur naar het Edison- plein. Net als op een aantal andere plaatsen in Oost zul len de bewoners daar het zwerfafval te lijf gaan. Deze keer helpt Alberto da More no mee. Voor Alberto is De Buurtshow deze keer een thuiswedstrijd, omdat hij zelf in Schiedam-Oost woont. 2 miljoen voor Oost SCHIEDAM - Het wijkactie- PvdA luidt noodklok over herstructurering buurt 15 plan Oost kan pas uitge voerd worden als het Rijk over de brug komt met twee miljoen euro extra. Het ver zoek werd door de PvdA en de BVSO herhaald tijdens het wijkbezoek van de Pv dA. Tweede kamerlid Mar- got Kraneveldt is overtuigd van de noodzaak. Volgens zowel de PvdA als de BVSO gaat het niet alleen om bakstenen, maar ook om te werken aan het verbeteren van de sociale verbindingen in de wijk. Ook buurt 15, waaronder de Daltonstraat, vraagt om seri euze en extra aandacht, op kor te termijn. Uiterlijk afgelopen februari zou duidelijkheid zijn over mogelijke herstructurering van de buurt. Door de krediet crisis en gemeentebrede discus sie over projecten en grondex ploitaties is een vertraging ont staan. Volgens de coalitiepartij dreigt hiervan vooral buurt 15 de dupe van te worden omdat de gemeentebrede aandacht voorlopig in de koelkast is gezet. Naast een dringende oproep aan het college doet de partij ook een beroep op Woonplus Schiedam. "Want zonder dat Woonplus zijn nekt durft uit te steken wordt het niet gemakke lijker." CV-KETELS RADIATOREN SANITAIR EN DAKBEDEKKING VASTE LAGE PRIJZEN! C 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €o,oi p.m. 44 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl 38 vestigingen in heel Nederland. Kijk op www.keukenconcurient.nl of bel 0800-0233535 voor openingstijden en adressen vnan naar de voorwaarden. |^^armtesËrvÏce| SCHIEDAM - De opening van de Huiskamer van Schiedam was een feestje. Na het uit pakken van de cadeaus en een smakelijk maal, lieten zangeres Hind en The Amazing Stroopwafels de Huiskamer swingen. (Foto: PR) MEENT 7a+9a ROTTERDAM Schuin tegenover De Kijkshop. Telefoon 010 4116633 Poll: bewoners of bedrijfsleven? Als het aan stadspromotor Annemieke Loef en wethou der Siljee ligt, zetten ze sa men met bewoners Schie dam op de kaart. Reden om te speeddaten met bewoners op 26 juni. Maar waar moet de meeste aandacht aan be steed worden? Aan midde len om bezoekers te trekken, het bedrijfsleven een oppep per te geven of activiteiten voor bewoners vroegen we vorige week aan de bewo ners. Toeristen vinden lezers niet belangrijk. Het bedrijfs leven wel. 44 procent van de lezers vindt dat het bedrijfs leven een oppepper moet krijgen. Maar meer investe ren in de Schiedammers zelf staat op de eerste plaats met 56 procent Nieuwe poll: Uit onderzoek van het week blad Elsevier blijkt dat de ge meente Schiedam een goede middenmoter is. De stad staat op plek 284 van de 441 gemeenten. Vooral door de nabijheid van het ziekenhuis en huisartsenposten scoort Schiedam goed. Wat betreft recreatie en veiligheid moet de stad beter haar best doen. Ook is het met de welstand in de Jeneverstad droevig ge steld. Maar wat vinden de bewo ners zelf? Geef je mening op www.nieuwestadsblad.nl. je eigen wereld op nieuwestadsbted.nl gk DIGITAAL BEELD EN GELUID 11 k1 m pfyTiiSn^i DRUK NU UW DIGITALE FOTO'S AF. FORMAAT 10X13 DE EERSTE 50 FOTO'S 1,- EXCL. VERWERKINGSKOSTEN EENMALIG PER KLANT B POSTADRES POSTBUS 52, 3130 AB VLAARDINGEN IB REDACTIE 010-4455590 REDACTIE.NSi8WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN 010-4344022 VERKOOP.NS@WHM.WEGENER.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1