eek bsSbI BQ-EN BBSS" WOONING kléin WOH.1 2 HALEN 1 BETALEN! Krant Voetbaltoernooien Prettige vakantie! Mantelzorg op vakantie f dé Deze week EXTRA AANDACHT VOOR TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE SPORTIEVE WERELD VAN HET FIETSEN Vrouw twee keer kroeg uitgezet ALLEEN IN GRA TIS NÜ 30% KORTING OP KEUKENS, 20% KORTING OP SANITAIR EN OP TEGELS op 1 Schiedamse ondernemer ziet bedrijf ten onder gaan Huren.... Of toch kopen? www.huisliin.ni FOTO BOEK XL IVIDE# AUDI# KTV DOWNLOAD DE GRATIS SOFTWARE OP Niet wrqdm uoorhet (etaêsü hUuua/s tafen oj> ticuW(stnikblal.nl Poll: mag dreigen uit frustratie? nieuwestadsblad.nl Cultuur proeven in Julianapark Orgelconcert in Grote Kerk WOENSDAG 5 AUGUSTUS 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 32 - OPLAGE 40.440 weGeNeR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad REGIO - Ook de redactie van deze krant is helemaal in va kantiestemming. Wekelijks trekken we er daarom op uit om een verborgen toeristi sche parel in onze eigen re gio te belichten. Daarnaast besteden we een maand lang aandacht aan zomerse thema's als hardlopen, wel lness en - deze week -fietsen. Dus ook voor de thuisblij vers: prettige vakantie! Schreeuw om hulp SCHIEDAM - Het water staat de 38-jarige Rodney Ketting aan de lippen. De ondernemer schreeuwt al zes maanden om hulp. "Niemand helpt me." Maar volgens de gemeente is er wel degelijk contact ge weest dat de Schiedammer zelfheeft verbroken. SCHIEDAM - Een 49-jarige Schiedamse heeft het zondag in de vroege ochtenduren wel erg bont gemaakt. Rond half twee was de vrouw met een kennis in een horeca gelegenheid aan de Singel Hier vernielde de 47-jarige man een aantal goederen waarna de po litie gewaarschuwd werd. Agen ten hielden de Schiedammer aan en brachten hem naar het politiebureau. De vrouw be sloot enige tijd later weer terug SCHIEDAM - In verband met vakantie van de mantelzorg consulent, zal het Steunpunt Mantelzorg Schiedam, aan Singel 85, gesloten zijn tot maandag 17 augustus. Het Mantelzorgcafé is de hele maand augustus gesloten en gaat weer open op maandag middag 14 september, van 13.30-16.00 uur, op Broers- veld 123. Iedereen die lang durig zorgt voor een chro nisch ziek(e) of gehandi- capt(e) partner, kind, ouder, familielid, vriend(in), buur of bekende kan voor informatie en advies terecht bij het steunpunt en tweemaal per maand bij het mantelzorg café. Mantelzorgers kunnen vanaf 17 augustus weer bellen naar: 06 516 94 096 of emailen naar: schiedam@mantel- zorgnwn.nl. SCHIEDAM - SWS Jong zit niet stil in de zomervakantie. Sterker nog, er is een tournee van voet baltoernooien. Voor de volgende toernooien kan men zich nog inschrijven: woensdag 5 augustus op Bach- plein in Noord, woensdag 12 augustus op de Vlaardingerdijk WWW.W00NING.ORG KEUKENS BADKAMERS-TEGELS Het ondememersloket, de Ka mer van Koophandel, het juri disch loket, buurtvereniging Schiedam Centrum en de belas tingdienst. Hij is ze allemaal langs geweest. Tot nu toe zon der resultaat. Het maakt Rod ney moedeloos. Een brief naar het college werd ook niet beant woord. Praten met oud burge meester Scheres leverde jaren geleden wel iets op. Reden pm zich ook te wenden tot burge meester Verver. Dat hielp niet. De Schiedammer probeerde het daarna wanhopig met lu dieke acties en hing onder andere een spandoek op j<gjg| bij het huis van de bur gemeester. Die was daar niet van gediend en heeft de ondernemer gewaarschuwd dat ontoelaatbaar gedrag niet getolereerd word. Ketting is wanhopig. "Wat moet ik doen om geholpen te worden?" te gaan. In de bar gedroeg zij zich agressief waarna personeel besloot haar opnieuw uit de ge legenheid te verwijderen. De 49-jarige Schiedamse reageerde hier niet erg goed op. Zij besloot een terrasstoel door de ruit van de kroeg te gooien. De politie werd voor de tweede keer ge waarschuwd en de vrouw is aangehouden. Ook zij is naar het politiebureau gebracht. Hier werd zij ingeslo ten. in Nieuwland West. Een afslui tend spannend voetbaltoernooi tussen jongeren uit Schiedam en SWS jongerenwerkers vindt plaats op donderdag 20 augus tus van 15.30 tot 19.30 uur in het Beatrixpark. Wie zullen de sterksten voetbal lers zijn? Deelname is gratis. De fiets is zonder twijfel het geliefdste vervoersmiddel in de zomer, maar het berijden van het stalen ros is niet zonder gevaar. De helft van de verkeersslachtoffers die op een Eerste Hulp-afdeling behandeld worden, bevond zich ten tijde van het ongeval op de fiets. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Een helm dragen is dus geen luxe. BESTEL NU 2X HETZELFDE FOTOBOEK XL VOOR DE PRIJS VAN 1 I UITBREIDBAAR T/M 98 BLADZIJDEN KEUZE UIT MEER DAN 40 ACHTERGRONDE» FORMAAT 30X30 CM IN 3 MINUTEN EEN KANT EN KLAAR FOTOBOEK! Vbardingen:Gerard Burgerlaan4(Woonboulevard Hoogstad)Tel:010-4600670 ZIE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Leesverder op pagina 5 SCHIEDAM - 'Een Schie damse ondernemer zegt dat hij door de kredietcrisis in een positié is gedwongen, waarbij het voortbestaan van zijn bedrijf ernstig in ge vaar komt. De gemeente vindt dat hij op onorthodoxe wijze aandacht vraagt voor zijn situatie (zie artikel hier naast). Hij heeft z'n auto op de oprit van de burgemees ter gezet en ook op het stads kantoor zet hij, volgens de gemeente zijn argumenten kracht bij op intimiderende wijze. Daarbij zijn verschil lende strafbare feiten ge pleegd. Natuurlijk ben je door emoties overmand als je bedrijf op het punt staat in te storten, maar is het terecht hoe de ondernemer re ageert? Slechts 17 procent zou net zo reageren als de ondernemer. 83 procent denkt dat dreigen niet de op lossing is. Nieuwe poll Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in Schiedam niet veel vrijwilligers actief zijn. Maar is dat echt zo? Staan Schiedammers echt zo onverschillig tegenover hun buurt, wijk en stad? Geef uw mening op www.nieuwe- stadsblad.ifi Je eigen waretó op SCHIEDAM De culturele festivalletjes zijn inmiddels niet meer weg te denken uit Schiedam, Zo ook op 9 augustus. Tijdens de derde 'Cultuur borrelt' aandacht voor Tal Chi, met demon stratie. Het programma be slaat de hele zondagmld dag van 14.00 tot 17.30 uur in het Julianapark. De Tai Chi begint om 15.30 uur en duurt tot 16.00 uur. SCHIEDAM - De organist Kees van Eersel (Goes) geeft op dinsdag 11. augustus een orgelconcert in de Grote Kerk van Schiedam. Hij speelt werken van onder an dere Pachelbel en Mendels sohn. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten €7. BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDOEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.Ni. BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA WWWDEWEEKKRANTFOTO.NL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1