AANSTAANDE ZONDAG OPEN www.deweekkrantfoto.nl bestel nu uw eigen fotoboek, canvasdoek of kalender via www.deweekkrantfoto.nl bestel nu uw eiqen fotoboek of canvaspoek via kamera^ express.nl PRAXIS din9 dong www.huislipn.nl 1^1 BEZOEK BE mm IflPlil OF KIJK OP m mWMOKLEINM/ Haan praat met premier over A4 FOKR Altd uwjd&i uoor hd (mtsti rieuws ksjfaSM Oj? VAN 12 TOT 17 UUR Aangifte avond Islam Democraten waarschijnlijk naar Schiedam WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 38 - OPLAGE 40.440 Bi Nieuwe Stadsblad weGGNeR Huis-aan-huisMedia icm ondervloer en randartikelen, ex,BTW VOELBAAR BETER PAPIER 3 it .Af/iiriLaii;!1 Deze week Voor uniek woonaanbod Zie onze advertentie eiders in dit blad! BINNEN 2 WERKDAGEN GEREED BESTELLEN VIA WWW.FOTOKLEIN.NL/FOTO OF IN DE WINKEL SCHIEDAM - De gemeente blijft zich verzetten tegen het doortrekken van de A4. Verkeerswethouder Yorick Haan heeft tijdens het werk bezoek van premier Jan Pe ter Balkenende en minister Camiel Eurlings van verkeer de Schiedamse bezwaren tegen de A4 nogmaals aan gekaart. De aanleg van de A4 is een van de projecten die vanwege de crisiswet door Den Haag onder de loep worden genomen. SCHIEDAM Kethel was zondag het strijdtoneel voor de 25ste editie van het NK Ton netje Steken, een oud volksvermaak waarbij de deelnemers in een karretje van een helling rijden en proberen onderweg een ring te steken die onder een tonnetje hangt. Een nat pak werd dan ook vaak gehaald. Schiedammer Guido Paulussen (22) vertrok ook nat, maar wel mét beker. (Foto: Iris Luijten) allesoverdegriep.nl BEAUTIFUL VERBOUWD! Bij inlevering van deze bon: Gelaatsbehandeling 60 min. paraffine handpakking Van 79 voor 45 Geldig t/m 15/10/09 Bij inlevering van deze bon De sauna-entree in combinatie met bovenstaande aanbieding 15 Geldig t/m 15/10/09 Max. 1 per persoon www.thermenbarendrecht.nl Auto botst op tram SCHIEDAM - Zondag was het weer zo ver. Een auto kwam in aanrijding met een tram op Plein 1940-1945. De auto raakte zwaar beschadigd, de tram was er beter aan toe. Wel werden de twee rijbanen van de 's Grave- landseweg door de politie afge sloten. De oorzaak van de aan rijding is niet bekend. A4: verspilling of noodzaak? SCHIEDAM - Na jaren van steggelen komt het laatste stukje A4 er toch, zo kondig- de Minister Eurlings onlangs aan. De wethouders van Vlaardingen en Schiedam zijn daar fel op tegen. -Volgens wethouder Yorick Haan is het een verspilling als de weg wordt aangelegd. Maar vinden de Schiedam mers dat ook vroegen we vo rige week. 35 procent vindt a*de A4 handig voor automobilisten. 65 procent denkt daar anders over en vindt het stuk snelweg pure verspilling. Nieuwe poll: De Islam Democraten doen, mits ze een goede lijsttrekker kunnen vinden, mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Schiedam. De partij richt zich in eerste instantie op de moslims, maar is er voor ie dereen. Wat vinden Schie dammers van zouden zij op deze partij stemmen. Ga naar de website en geef je mening! Je eigen wereld op nieuwestadsblad.nl BESPAAR NU DUIZENDEN EURO'S OP UW HOUTEN VLOER! Massief grenen 20 cm breed van 49,98 nu I Massief Frans eiken van 89,98 nu ILamelparket voor vloerverwarming van 79,98 nu Openingstijden: woensdag 16 en 23 september: 13.30 tot 21.00 uur zaterdag 19 september: 8.00 lot 12.30 uur Om de tafel met de fracties SCHIEDAM - De Schiedam se fracties van de WD, D66 en Groenlinks organiseren de vierde Stamtafel. Ze willen de Stamtafel ge bruiken om op een informe le manier met Schiedam mers gedachten en menin gen uit wisselen over het wel en wee van Schiedam. Op zaterdag 19 september in het oude Stadhuys van 15.00 tot 16.3Q uur. ROTTERDAM MEGA+TUIN Keileweg 11, 010 - 47 76 008 MEGASTORE+TUIN WWW.CORRECT.nl PAGINA 2/3: MASSAAL IN ACTIE PAGINA 12: GR0EN00RD BOOS EN VOL VRAGEN SCHIEDAM - Nadat bekend werd dat een 16 -jarige jon gen ontucht pleegde met buurtkinderen heerst er on rust in Groenoord. zie pagi na 12) Vanavond houdt de politie een avond in de wijk voor ouders, waarbij ze geïn formeerd worden over de aangifteprocedure. Op 17 september staat op www. nieuwestadsblad.nl een ver slag van deze avond. Islamitische stem SCHIEDAM - Als er een goe de lijstrekker wordt gevon den is Schiedam tijdens de gemeenteraadsverkiezin gen een partij rijken de Is lam Democraten (ID). "Jongeren in Schiedam willen maar wat graag een lokale isla mitische partij", weet Hasan Kucuk, beleidsmedewerker en fractievertegenwoordiger van ID- "Hoogopgeleide jongeren hebben aan ons gevraagd mee te doen aan de verkiezingen." Voorlopig houdt Kucuk nog een slag om de arm. Al hebben er wel verschillende gesprekken plaatsgevonden in Schiedam, er moet eerst een goede lijsttrek ker gevonden worden die niet alleen moslims maar ook ande re culturen kan bereiken. "Na tuurlijk is de eerste doelgroep moslims, maar we ^zijner in principe k voor iedereen." IWant de Islam Democraten wil eenheid, gelijk heid en participatie voor ieder een. "De wensen van een be paalde groep, voornamelijk moslims, wordt nu niet ge hoord. Dat moet veranderen." In november wordt bekend of de partij meedoet aan de ge meenteraadsverkiezingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1