t AANSTAANDE ZONDAG OPEN EXTRA KOOPZONDAG I.V.M.12K JARIG BESTAAN!!! PRAXIS SANI-DUMPbadkamersI exoress Woonplus Nieuws Deze week VVWW.CORRECr.NL PAGINA 2/3: LEEGSTAND TE LUF PAGINA 8: SINTERKLAAS GAAT MET FLUISTERBOOT VAN 12 TOT 17 UUR De allermooiste [^ópzondag] lampen koopje 'iï&Minagewoon bij Straluma... HWi IHIJJIIIl! VIDE# AUDI# KTV Schiedammer gaat er in 2010 op vooruit A-MERKEN SANITAIR TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN! WWW.SANIDUMP.COM mor het (miste mem Üj&i op «mwesM&dadA pr Lees het elders in deze uitgave! WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2009 JAARGANG 61 NUMMER 40 - OPLAGE 40.440 B Nieuwe Stadsblad WQG6N6R Huis-aan-huisMedia PARKET - KACHELS HOUTEN VLOEREN Massief grenen 20 cm breed Massief Frans eiken ILamelparket voor vloerverwarming van 79,98 icmondervloeren randartiketen. ex BTW izenveen. Tel. Openingstijden: tplember en 7 oktober: 13.30 tot 21.00 uur zaterdag 3 oktober: 8.00 tot 12.30 uur I ROTTERDAM Stadionweg 29, 010 - 43 22 504 ROTTERDAM MEGA+TUIN Keileweg 11, 010 - 47 76 008 4 OKTOBER 2009 Zeemanstraat 17 Barendrecht OPENINGSTIJDEN (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921022 www.straluma.nl maandag 11.00-17.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.30 uur vrijdag 9.00-21.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur M M IU.LU N NCL. KAARTEN VAN HEEL EUROPA 2 GB INTERN GEHEUGEN Geld in de knip SCHIEDAM - Als het aan het college van B&W ligt, gaat de burger het komende jaar erop vooruit. Gisteren pre senteerde zij de concept programmabegroting 2010 - 2013. De OZB wordt met, vier procent ver- j hoogd. Daar staat wel een verla ging van de afvalstoffenheffing tegenover. Gemiddeld gaan Schiedammers, zeker diegene zonder koophuis, erop vooruit. Als de raad het concept goed keurt, kunnen 65plussers met een laag inkomen vanaf 1 janu ari 2010 gratis met openbaar vervoer. Maar er is ook minder goed nieuws. Om de begroting sluitend te krijgen moet de gemeente bezuinigen. Zo moet wethouder Daskalakis 5 tot 10% bezuinigen op gesub sidieerde instellingen en moet wethouder Groene de broek riem aanhalen wat betreft wij kontwikkeling (5-10%). Meer weten? Kijk op www.nieuwestadsblad.nl voor een uitgebreid overzicht. Onderzoek hulpverlening zedenzaak SCHIEDAM - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het hulpverlening rond de verdachte van de zeden zaak in Groenoord. Daar heeft burgemeester Verver toe opdracht gegeven. Aanleiding voor het onder zoek zijn signalen van bewo ners uit Groenoord dat de zedenverdachte al eerder in de fout zou zijn gegaan en bekend was bij hulpverle ningsinstanties. Het onaf hankelijke onderzoek zal worden uitgevoerd door COT, Instituut voor Veilig heids- en Crisismanage ment, een bureau dat veel expertise heeft op het gebied van incidenten die te maken hebben met veiligheid. Doel is om erachter te komen om bij welke instanties wat be kend was. Welke acties de in stanties hebben onderno men en wat er te leren valt met het oog op toekomstige problematiek. Record bezoekers Liduina Basiliek SCHIEDAM - Een nieuw re cord voor de Liduina Basi liek. Zo'n 1124 bezoekers be zichtigde afgelopen zaterdag de basiliek. Toen duidelijk werd dat de grens van 1.000 bezoekers overschreden zou worden, werd geregeld dat de duizendste bezoeker door monseigneur Vismans werd verwelkomd. De duizendste bezoeker kreeg een boek over de basiliek aangebo den. Doe ook mee! www.huislijn.ni E 10 T9 45 u (A 9 WWW.DEWEEKKRAWTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDOEK OF KALENDER VIA 77WA.tifWfEKKMITfrOTO 'I BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1