AANSTAANDE ZONDAG OPEN r PRAXIS iWilWiliM WWW.CORRECT.nl PAGINA 2/3: OP ZOEK NAAR MENTOREN PAGINA 5: UUR TERUG IN DE TUD Oude Kippenbrug gesloopt Mid utrqden ucorfod lodste nieuws kijken op nLeixweMsblcd.nl Ziekenhuis en bonden overleggen over sociaal plan Handen ineen voor risicokind VAN 12 TOT 17 UUR WOENSDAG 7 OKTOBER 2009 JAARGANG 61 - NUMMER 41 - OPLAGE 40.440 B Nieuwe Stadsblad WGGGNGR Huis-aan-huisMedia VIDEOFUNCTIE zaterdag 10 oktober Wetland slankt af SCHIEDAM - De conceptbe groting 2010-2013 is vorige week gepresenteerd. Hoewel 2010 er niet inktzwart uitziet, moet de broekriem daarna wel aangehaald worden. Waar kan de gemêente het beste op bezuinigen? Sport (27%) en cultuur (27%) sco ren het hoogst. Op de derde plek staan de dieren (18%). De openbare buitenruimte haalt maar 18 procent. En waar het liefst niet op bezui nigd moet worden is het jon gerenbeleid (9%). Nieuwe Poll: De stelling van deze week gaat over bedreiging en inti midatie van burgemeesters en wethouders. Zes op de tien heeft hier wel eens mee te maken, blijkt uit onder zoek. Hebben onze bestuur ders extra bescherming no dig? Geef uw mening op www.irieuwestadsblad.nl. SCHIEDAM De Kippenbrug is maandag definitief gesr loopt. Nadat de brug enkele malen provisorisch opge lapt werd besloten tot sloop omdat een nieuwe restauratie te duur zou zijn. De brug wordt vervangen door een exacte kopie maar met een hogere door- vaarhoogte. De nieuwe brug moet 13 november klaar zijn en opengaan. www.voetbalexperience.nl e n ce Nog 3 dagen: De NVM Open Huizen Dag! Kijk op www.nvmrottTdAm.nl of www.funda.nl Poll: waar moet op bezuinigd worden? SCHIEDAM - Altijd al willen schitteren in het Sinterklaas journaal? Dit is je kans. Voorafgaand aan de Natio nale Intocht van Sinterklaas op 14 november wordt Het Sinterklaasjournaal uitge zonden waarin Schiedam al vast bezocht. De omroep zoekt figuranten die op 8 ok tober als figurant op de kade van de Lange Haven nabij de Appelmarktbrug aanwezig willen zijn. Aanmelden kan via sinter- klaas@schiedam.nl. REGIO - Het Wetland Zie kenhuis overlegt met de vakbonden over een sociaal plan. Het in financieel zwaar weer verkerende zie kenhuis moet volgend jaar circa tachdg arbeidsplaat sen schrappen. Na de samenvoeging van twee ziekenhuizen heeft het Vliet- land in verhouding tot het aan tal behandelde patiënten teveel personeel in dienst. Dat geldt voor de ondersteunende dien sten als het verzorgend perso neel. Reorganisatie is daarom onvermijdelijk, stelt de Raad van Bestuur. De boventalligheid kan opge vangen worden door een groei van het aantal patiënten, na tuurlijk verloop en afloop tijde lijke dienstverbanden. Als laat ste middel zal er personeel ge dwongen moeten vertrekken. Het ziekenhuis, de onderne mingsraad en de bonden stre ven er naar zoveel mogelijk bo ventallige medewerkers te her plaatsen. Daarbij wordt samen gewerkt met andere ziekenhui zen in de regio. De reorganisatie moet voor 1 mei 2010 zijn afge rond. .Eind augustus maakte minister Ab Klink van Volksgezond heid bekend dat hij het Vliet- land niet de helpende zal toe steken. Het ziekenhuis zou niet noodzakelijk zijn voor de cru ciale zorg in de regio. De minister rekent erop dat zorgverzekeraars In deze regio de ziekenhuiszorg overeind houden, mocht het Vlietland Ziekenhuis door geldproble men kopje-onder gaan, liet hij de Kamer weten. SCHIEDAM - Alle gemeenten in de Rotterdamse stadsregio, waaronder Schiedam, gaan één systeem hanteren om proble men van jongeren te signaleren. Hiervoor wordt een risicosigna leringssysteem geïntroduceerd voor zestien gemeenten en on geveer twintig regionale instel lingen. Ook zijn instellingen niet meer gebonden aan de gemeente grenzen bij de hulpverlening aan risicokinderen.. Op donder dag wordt een convenant hier toe ondertekend. ROTTERDAM MEGA+TUIN Keileweg 11, 010 - 47 76 008 MEGASTORE+TUIN WWW.DEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDOEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.NL BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1