ëek AANSTAANDE ZONDAG OPEN klein messen ip Krant kamera; PRAXIS Onderzoek Fraude express.nl MM HUE Deze week WWW.CORRECT.NL PAGINA 2/3: OP NAAR NEW YORK! PAGINA 17: GROTE KERK WEER VAN DE STAD Recordpoging Sinterklaasliedjes zingen Ga nu naar deweekkrant.nl Vernielingen op volkstuinen complex Hoogste punt Broersveld 142 en 144 www.huislijn.ni Betaal geen BTW op ons tegelplein! Tegels... Jan Groen. VAN 12 TOT 17 UUR 'AUDI# KTV WOENSDAG 14 OKTOBER 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 42 - OPLAGE 40.440 WGGGNGR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad SCHIEDAM - Onderzoek naar werklozen met een die selauto levert zeven sociale diensten, waaronder die in Schiedam, jaarlijks een be sparing van 200 duizend eu ro op. Het bezit van zo'n au to is een sterke aanwijzing voor zwart werk. In totaal zijn 158 mensen met een uit kering onder de loep geno men. Dat leidde tot twaalf beëindigingen van de uitke ring, vijf herzieningen, vier terugvorderingen en drie waarschuwingen. Wie zingt het langst? SCHIEDAM - Kan Schiedam het record sinterklaaslied jes zingen verbeteren? Dat is waar het allemaal om draait vandaag. De cast van Het Sinterklaasjour naal: De Meezing Moevie wil met minimaal duizend kinde ren tegelijk een kwartier lang Sinterklaasliedjes te zingen om zo een nieuw record te vestigen. "Het gerucht gaat dat de stoom- 'boot van Sinterklaas onderweg naar Nederland in problemen is geraakt", legt vaste nieuwslezer van het Sinterklaasjournaal Dieuwertje Blok uit. "Om te zor gen dat de boot de juiste weg naar Nederland vindt, gaan we met zoveel mogelijk mensen Sinterklaasliedjes zingen om hen de goede kant op te begelei den." Het Sinterklaasjournaal: De Meezing Moevie volgt de avon turen van de enige echte Sinter klaas en natuurlijk de Hoofd piet, Welles Piet, Rare Piet, Paar- denpiet, Pietje Precies en alle andere bekende pieten. Met be hulp van het publiek in de bio scoopzaal, wëet Dieuwertje Blok contact te leggen met de stoomboot, terwijl deze nog op volle zee vaart vanuit Spanje. Kinderen die willen meezingen moeten om 14.00 uur klaar staan op de Grote Markt in Schiedam. Daar vind de record poging plaats. Benieuwd hoe het eraan toegaat bij deze re cordpoging? En of ze het halen? Hou de website in de gaten! Je egen wereld op nieuwestadsbiad.nl jf p' wY JK1 Poll: bescherming voor bestuurders? SCHIEDAM Vijftien tuin huizen zijn zondagnacht vernield op het volkstuinen complex Vijfsluizen, nadat beelden door de ruiten zijn gegooid, hebben de daders de huisjes overhoop ge haakf. Er zijn geen spullen weggenomen. Naast de huisjes is ook veel schade aangericht in de tuinen zelf, aan bomen, planten en het tuinmeubilair. SCHIEDAM - Het cascoherstel van de door brand beschadigde panden Broerveld 142 en 144 is in volle gang. Het hoogste punt is bereikt door het aanbrengen van de spanten, waarna het dak dicht kan worden gemaakt. Bij de brand heeft Broersveld 140 alleen waterschade opgelo pen. Hier vindt dan ook hoofd zakelijk inpandig herstel plaats. Op dit moment is het project in een fase gekomen dat er beslo ten moet worden op welke wij ze de panden zullen worden af gebouwd en herbestemd. Het streven is het realiseren van eeri woonprogramma dat goed in te passen is in de monumenten. Voor Broersveld 140 wordt ge kozen voor een gecombineerde Woon- werkbestemming. Als de werkzaamheden volgens plan ning verlopen, is het cascoher stel medio februari 2010 gereed. Daarna wordende panden in pandig afgebouwd. Voor uniek woonaanbod 15 t/m 24 oktober www. jangroentegels .nl Zie onze advertentie eiders in dit blad! HANDIGE USB STICK. VOOR BIJV. UW ROTTERDAM MEGA+TUIN Keileweg 11, 010 - 47 76 0 MEGASTORE+TUIN FOTO'S, DOCUMENTEN OF MP3 FILES. WWW.PEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK. CANVASDOEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.Ml BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA SCHIEDAM - Uit onderzoek blijkt dat zes op de tien bur gemeesters en wethouders wel eens te maken hebben met bedreiging en intimida tie. Hebben onze bestuur ders extra bescherming no dig vroegen we vorige week. Volgens 67 procent van de lezers niet. 33 procent denkt dat het beter is als bestuur ders wel bescherming krij gen. Nieuwe Poll: Groenlinks vreest dat de overlast Rotterdam Airport zal toenemen nu minister Eurlings een nieuwe aanwij zing heeft gegeven en het vliegveld aanmoedigt tot groei. "Zo wordt de geboekte geluidswinst van de afgelo pen jaren teniet gedaan", al dus Groenlinks. Bent u het daarmee eens? Surf naar www.nieuwestads- blad.nl en geef uw mening. Locatie bekend van Jongerencentrum SCHIEDAM - Het Jongeren centrum Noord komt in de wijk Spaland, in de driehoek 's-Gravelandseweg-Polder- vaart-spoorlijn Delft-Schie- dam. Met de komst van het Jongerencentrum Noord wordt een belangrijke wens van de stad, het college en de raad gerealiseerd. Het is een stedelijke voorziening, die veel jonge Schiedammers een eigen plek zal geven. De gemeente verwacht dat het Jongerencentrum Noord bij zal dragen tot het verminde ren van de overlast op straat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1