AANSTAANDE ZONDAG OPEN www.deweekkrantfoto.nl bestel nu uw eigen fotoboek, canvasdoek of kalender via www.deweekkrantfoto.nl bestel nu uw eigen fotoboek of canvasdoek via Advies over games en kids via chat PRAXIS WONEN.NL Geen kraambeurs Di"9 Dong w®m FOKfi WWW.FIJNER Betaal geen BTW op ons tegelplein! Braille- en reliëfplaatjes op station Nld uoor hd Imtebt deuws kifa oj? Himt/edadsdcd.n( W CDA fractie naar A4 Stichting Rob van Waas Memorial wil doneren DMC TZ 6 ZWART PRIJSDOORBRAAK B Nieuwe Stadsblad weCGNeR Huis-aan-huisMedia Deze week zal zij chatten met ouders.Dit chatuurtje vormt onderdeel van het themaprogramma Games van het Open Huis van de bibli otheek. Deze dag kan iedereen kennis maken met de komende activiteiten van Bibliotheek Wa terweg en verschillende soon ten games en spelletjes. De bi-, bliotheek tijdens het Openl Huis alle activiteiten voor hetl komend jaar en nog veel meerl presenteren. Het thema van' dit jaar is Games voor jong en' oud. Het Open Huis van Biblio theek Waterweg vindt plaats op zaterdag 24 oktober vanaf 11.00 uur in Bibliotheek Stadserf, Stadserf 1. Tel. OIO 438 28 05 SELECT 15 t/m 24 oktober www.hyislijn.ni Voor uniek woonaanbod SCHIEDAM Op station Schiedam Centrum worden braille- en reliëfplaatjes op trapleuningen aangebracht zodat reizigers met een vi suele beperking weten op welk perron ze staan. Daar naast zet ProRail honder den extra verlichtingsmas- ten neer en worden extra lampen opgehangen voor betere verlichting en een groter veiligheidsgevoel. WOENSDAG 21 OKTOBER 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 43 - OPLAGE 40.440 Schiedamse wint Dutch Design Week SCHIEDAM - De belangrijk ste prijs op de Dutch Design Week, de Golden Eye, is ge wonnen door de Schiedam se Wieki Somers. Het ruim telijk ballet voor jassen, haar project Meriy-go-round coat rack, werd door de jury om schreven als 'excellent' en 'de beste vormgeving van dit moment'. Klaverjassen SCHIEDAM - Elke maandag middag vanaf 12.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Beethovenflat kan men kla- verjasen. Van Beethoven- plein 161. Toegang gratis SCHIEDAM - De Kraambeurs in het Vlietland Ziekenhuis op 7 november gaat niet door, van wege de toenemende kans op een grieppandemie in het na jaar. Om aanstaande ouders te gemoet te komen organiseert het ziekenhuis informatieavon den op 3 en 10 december. Per avond zijn maximaal twintig zwangere vrouwen met hun partner welkom. De informatie avond is bestemd voor zwange re vrouwen, die vóór 1 mei 2010 zijn uitgerekend. Aanmelden kan via Patiënten Service Bu reau, tel. 8930082. WWW.C0RRECT.nl PAGINA 2/3: ALS KINDEREN BANG ZUN PAGINA 9: STUDEREN OF WERKEN? VAN 12 TOT 17 UUR 10 MEGAPIXEL •12X OPTISCHE ZOOM •2,7 INCH LCD SCHERM I USB 2.0 ROTTERDAM MEGA+TUIN Keileweg 11, 010 - 47 76 008 MEGASTORE+TUIN Poll: Groei voor Rotterdam Airport? SCHIEDAM - GroenLinks Schiedam vreest dat de over last van Rotterdam Airport zal toenemen nu minister Eurlings een nieuwe aanwij zing heeft gegeven en het vliegveld aanmoedigt tot groei. Maar wat vinden de Schie dammers vroegen we vorige week? Volgens 86 procent van de lezers mag Rotterdam Airport gewoon groeien. Slechts 14 procent wil dat niet. Nieuwe poll: In Schiedam is op diverse plekken de lucht sterk ver vuild, zo blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en Mi lieucentrum Amsterdam. Vooral de Oranjestraat scoort slecht en is sterk ver vuild. Maar ervaren Schie dammers dat ook zo? Surf naar www.nieuwestads- blad.nl en geef je mening. je eigen wereld op nieuwestactebiad.nl SCHIEDAM - Samen met de CDA fracties van Schiedam „en Vlaardingen bezoeken CDA kamerleden bezoeken 26 oktober het dijklichaam van de A4 naar aanleiding van het besluit van Minister Eurlings over de aanleg van de A4. Onder de kamerleden zijn Ger Koopmans (woord voerder verkeer), Liesbeth Spies (vicefractievoorzitter) enHenkJanOimel. Goed doel gezocht SCHIEDAM - Alle goede doelen in Schiedam opge let! Stichting*Rob van Waas Memorial zoekt vijf Schie damse goede doelen om geld aan te doneren. Op 10 april 2010 bestaat de stichting vijf jaar. Reden om het jubileum te vieren met een spetterend muzikaal program- mail je motivatie, gegevens van mail.com ter attentie van Yvon ma. Zoals elk jaar wordt aan het het goede doel en de contact- Baks. Op 31 oktober worden de evenement een goed doel ge- personen. Dat kan tot 12.00 uur vijf goede doelen van Stichting koppeld. Vanwege het jubileum op 29 oktober via thatswhatili- Rob van heeft de organisatie besloten A keaboütyou@hot- Waas m** om voor vijf goede doe-jjg3l a,. I dR Memorial N !t len uit Schiedam te kie-^llM!^ bekend zen. Hoe werkt het? Meld; jgrjyjpi MüéêMÊÊKEjIL gemaakt, je aan bij de stichting en SCHIEDAM - Ouders die vragen hebben over gaming en hun kinderen kunnen terecht bij het ouderspreekuur tijdens het Open Huis van Bibliotheek Wa terweg op 24 oktober. Het spreekuur wordt om 14.00 uur gehouden via een online verbinding en webcam door Pauline Maas, die regelmatig dit soort spreekuren verzorgd en werkt voor verschillende stich tingen die zich bezig houden met mediawijsheid. Zij geeft antwoord op vragen als welke game geschikt is voor een kind van 12 jaar of hoe veilig bepaal de games zijn. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur zal zij online zijn en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1