KERSTKAARTEN pzondag www.deweekkrantfoto.nl bestel nu uw eigen fotoboek, canvasdoek of kalender via www.deweekkrantfoto.nl bestel nu uw eigen Fotoboek of canvasdoek via kamera; UNIEKE KANS! 29 november express.nl Woonplus Nieuws IflAIN EINDEJAARSAANBIEDING Deze week WWW.CORRECT.nl PAGINA2/3: TANDEN OP ELKAAR VOOR PRIK PAGINA 14: 1TJES EXTRA Boek vol straatnamen Nieuwe buslijn voor havengebied www.huislijn.nl I Lees het elders in deze uitgave! JOT# TIJDELIJKE PRIJSVERLAGING Sveadal Slapen in voormalig AMEC-gebouw FOKfi van 11.00 tot 17.00 uur OUD GOUD INLEVEREN? IC. Verkade Niet uwjde* uoor hd (axtsbt HUUIA/S hj&t Of7 deuwtdadsblcd.^1 Nieuw winkelcentrum Schiedamse economie doet het goed Weinig leegstand B Nieuwe Stadsblad weGeNeR Huis-aan-huisMedia SCHIEDAM - W.P. Rook overhandigt zaterdag 28 no vember zijn boek Het Nieu we Straatnamenboek aan burgemeester Wilma Verver. Dit vindt plaats bij boekhan del Post Scriptum in het Hof van Spaland om 10:00 uur. Het boek is een verbeterde en uitgebreide uitgave van het in 1989 verschenen Van Schie, Dam en Schiedam. Aansluitend aan de boek presentatie zal Rook zijn boek signeren en vragen be antwoorden. Toch een hotel? DOOR RAYMOND LANDEGENT 5 SCHIEDAM -Nu de plannen voor de Havenkerk zijn vastgelopen, gloort nieuw licht aan de horizon De gemeente voert gesprekken over het AMEC-gebouw, het oude grijze gebouw grenzend aan station Schiedam-centrum. Er is een investeerder die een mogelijkheid ziet om het ge bouw te strippen en om te tove- SCHIEDAM - Schiedam krijgt een nieuwe buslijn. Vanaf 13 december rijdt bus 52. van van Station Schiedam Centrum via het Schiedamse havengebied naar metrostation en bedrijven park Vijfsluizen metr's ochtends Zie onze advertentie elders in dit biad! drie en 's avonds vier ritten. De ze nieuwe spitsbus 52 komt in de plaats van de opgeheven Connexxion-bus 89. Ook tram 21 en 23 zullen fre quenter tijdens de spitsuren gaan rijden. E "O .2 'JE O 17) 3 O S KLAAR TERWIJL U WACHT DRUK UW PERSOONLIJKE KERSTKAARTEN AF BIJ FOTO KLEIN. OP DIVERSE FORMATEN 10X15,15X20 OF 20X30 KIJK OP www.fotoklein.nl VOOR ALLE EXTRA KOOPAVONDEN EN Met meer dan 25 vakzaken altijd bij u in de buurt KOOPZONDAGEN ren tot een hotel. Het gebouw staat nu al vele jaren leeg en is onderwerp geweest van veel kritiek richting de gemeente. Wethouder economie Maarten Groene is zeer verheugd over het idee en denkt met het hotel een belangrijke impuls te kun nen geven aan het sta- bied. Over twee maanden start de inrichting van het stations plein en de wethouder zal reke ning houden met een eventuele verbouwing van het AMEC-ge bouw. Verder denkt wethouder Groene dat het nieuwe hotel een belangrijke functie kan ver vullen voor reizigers van lucht haven Schiphol. "Binnen 50 mi nuten ben je van Schiphol op station Schiedam-Centrum. In het buitenland is dat heel nor maal, daarom is het hier ook niet ondenkbaar. Wel zou een verbinding met de NS nacht trein handig zijn." Het hotel zou naast het schoolgebouw en nieuwe kantoorpan den die in het sta- tionsgebied komen j een welkome aan- j vulling zijn op de i voorzieningen. SCHIEDAM - Schiedamse kinderen snelde afgelopen zaterdag de sint te hulp om pak jes uit het water bij de Oude Sluis te halen. Dat natte pakjes erg zwaar zijn, daar kwamen de kleintjes snel achter toen ze de zak vol met cadeautjes achter zich aan moesten slepen om vooruit te komen. Benieuwd wat er nog meer staat te gebeuren in Sintstad Schiedam? Kijk snel op pagina 48. (Foto: Vincent van Dordrecht) bij Intratuin Pijnacker Gratis kopje koffie met apfelstrudel op vertoon van deze advertentie. .Geldig t/m 29 november. Intratuin Pijnacker Rijskade la, 015-3610000. Donderdag en vrijdag koopavond, uww.intratuin.nl Maar 15 km van Schiedam! intratuin Let op onze advertentie volgende week in deze krant! Juwelier Hoogstraat 90, 3111 HL Schiedam, Tel. OIO - 4267789 www.juwelierverkade.nl SCHIEDAM - De Nieuwe Passage krijgt concurrentie van een winkelcentrum vlakbij de grens Rotterdam- Schiedam. Achter het Marconiplein verrijst I binnen enkele jaren 128.000 vierkante B meter winkelge- I bied. Plannen om I een Albert Heijn XL te vestigen, zijn kdoor belangheb- benden uit de re gio tegengehou den. Men is bang dat de detailhandel in het centrum te lijden krijgt on- der het makkelijk bereikbare winkelcentrum. Naast het JU winkelcentrum zullen woningen, kantoor- Mruimte en een stadspark jf verrijzen. Als alles vol- jl gens planning verloopt - wordt eind 2011 het §jp winkelcentrum opgele verd. SCHIEDAM De cijfers die zijn gepresenteerd tijdens de maandelijkse Stadserfa- vond liegen er niet om. De Schiedamse economie doet het goed. Schiedam werd met andere zoge naamde conversiegemeen ten vergeleken. Een conver siegemeente is bezig om te transformeren van indus triestad naar dienstenstad. Ondanks dat de branders- stad relatief laat is begon nen met deze transforma tie, is de werkeloosheid laag. Op dit moment heeft Schiedam 31.300 arbeids plaatsen, terwijl de poten tiële Schiedamse beroeps bevolking 33.000 be draagt. De werkloosheid is binnen 12 jaar gedaald van 12% tot 4,4%. SCHIEDAM - De leegstand op de Schiedamse bedrij venterreinen komt maar op twee procent uit. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel die op de maandelijkse Stadserfavond gepresenteerd werden. Volgens mevrouw Vogelaar, beleidsadviseur bij KVK, is dit zelfs onder het frictie niveau van zes procent. De frictieleegstand is nodig om een soepele doorstroming van bedrijven mogelijk te maken. Verder blijkt uit de cijfers dat de bedrijventerrei nen in Schiedam 52%(15.827 werknemers) van de werkge legenheid mogelijk maken. WOENSDAG 25 NOVEMBER 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 48 - OPLAGE 40.440

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1