lek TOTAIEIEEGVERK00P! MEGA SALE rosada Krant kamera: TOT 70% KORTING Woonplus Nieuws express.nl Deze week WWW.CORRECT.NL PAGINA 5: DOE 0E NIEUWSQUIZ EN WIN! PAGINA 12: UW HOOGTEPUNTEN VAN 2009 Hamerslag nieuwe voorman Progressief Schiedam Politie zet weer camera's in met Oud en Nieuw Lees het elders in deze uitgave! Nid uergde* ueor het kijk* öp Nieuwjaarsconcert Remko Harms www.hulsliin.nl Wijziging ophalen huisvuil Nieuwjaar irado Rabobank gseRotterdam 3jmmmiiM VIDE AUDI* KTV OP ALLE GROTE MERKEN factory outlet BREEDBEELD 16:9 Jan Smit Belle Perei Gerard Joling weGeNeR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad SCHIEDAM - De lokale Schie- damse partij "Progressief Schiedam" heeft tijdens de al gemene ledenvergadering Frans Hamerslag tot lijsttrek ker gekozen. "Frans Hamerslag is de meest logische opvolger. Hij is de af- gelopea vier jaar fractievoor zitter geweest en heeft na het uitstappen bij de Socialisti sche Partij zijn naam gegeven aan de huidige fractie", zegt bestuursvoorzitter John Ma- ris. "Tijdens de vergadering werd Frans unaniem gekozen tot lijsttrekker." De partij heeft het volste vertrouwen in dat Frans voor de kar kan trekken. Op 17 december kreeg de oor spronkelijke lijsttrekker Yorick Haan het goede nieuws dat hij wordt voorgedragen als bur gemeester van Vlieland. Je bent in beeld E "O 0) IE O 3 O O 5 REGIO - Wie vorig jaar rond de jaarwisseling is opgepakt wegens baldadigheid en no toire vernielers worden de komende dagen extra in de gaten gehouden door de po litie. Het is een van de maat regelen die moeten zorgen voor een rustige Oud en Nieuw. De schade door vernielingen wordt zo veel mogelijk verhaald op de daders, waarschuwt de politie, die naast-geüniformeer de mensen ook agenten in bur ger inzet. De plekken waar veel vernielingen plaatsvinden, wor den extra gecontroleerd. Net als vorig jaar werkt de politie weer met bodycams. Dit zijn came ra's die agenten op hun lichaam of kleding dragen. Daarnaast is een aantal politievoertuigen uitgerust met een camera. "In de eerste plaats worden deze middelen ingezet om geweld te gen de politie te voorkomen. Daarnaast kunnen de beelden die met camera's gemaakt wor den later gebruikt worden voor bijvoorbeeld het herkennen van verdachten", aldus de politie. Vorigjaarwerdeninderegio 86 mensen opgepakt. (mtstl HliUlA/S SCHIEDAM - De Schiedam- se zanger Remko Harms geeft een sprankelend nieuwjaarsconcert op 16 ja nuari in het 15e eeuwse Dorpskerkje aan het Noor deinde. Na afloop van het concert is er een gezellig sa menzijn. Aanvang 20.00 uur, toegang €15. Kaarten reser veren via www.RemKo- Harms.nl of info@Remko- Harms.nl. Voor uniek woonaanbod Zie voor informatie advertentie elders in deze krant. >ieüfte feestdag Compleet naar wens d 12 JANUARI 2010 AHOY ROTTERDAM Rabobank Tickets: Kassa Ahoy 0900-2352469 (€0.45p/m> www.zesdaagserotterdam.nl Zie onze advertentie eiders in dit blad! KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE OPRUIMING! OPRUIMING! OPRUIMING! OPRUIMING! 1915 DVD COMBI WOENSDAG 30 DECEMBER 2009 - JAARGANG 61 - NUMMER 53 - OPLAGE 40.440 48 CM LCD TV LCD/DVD COMBI SCART AANSLUITING V- Zeemanstraat 17 Barendrecht OPENINGSTIJDEN (bedrijventerrein Reijerwaard) maandag 11.0017,30uur Tel. 010-2921022 dinsdag L/mdunderdag vrijdag 9.00-21.00 uur WWW.Straluma.nl zaterdag 9 0017.00 uur WWW.DEWEEKKRANTFOTO.Nt BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDOEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.WL BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2009 | | pagina 1