MEGA SALE rosada TOT 70% KORTING Wijkoverleg Oost CfU% Gemeente Vlaardingen leent Schiedam 20 ton w OP ALLE GROTE MERKEN Mid uwjdtm Ongeluk veroorzaakt door gladheid WOENSDAG 6 JANUARI 2010 - JAARGANG 61 - NUMMER 1 - OPLAGE 40.440 \m Nieuwe Stadsblad WOGeNeR Huis-aan-huisMedia Deze week CORRECT RUIMT! PAGINA 2/3: EIGENARESSE WOEDEND OP KRAKERS PAGINA 5, 8, 23: VOORUITBLIK 2010 SCHIEDAM - Presentatie Leefbaarheids- en Veilig heidsmonitor, evaluatie oud nieuw en de thema's van volgend jaar. Het zijn alle maal onderwerpen die maandag 11 januari aan bod komen tijdens het wijkover leg van de wijk Oost in Wijk centrum Oost, Boerhaave- laan 79. Aanvang: 20.00 uur. Aanmelden kan via het se cretariaat van de afdeling Wijkontwikkeling, tel. 010- 2191023 of per e-mail: l.jon- gebreur@schiedam.nl. Jaarwisseling goed verlopen SCHIEDAM - De stad kende een rustige jaarwisseling met min der incidenten dan voorgaande jaren. Zo blijkt uit deeerste eva luatie van de gemeente, politie en brandweer. Naast een aantal container- branden is er één middelbrand geweest op een bedrijventerrein en een kleine brand in een woning. Brandweer, poli- 1 tie en gemeente hebben hier direct ondersteu- j ning en hulp geboden. Naast de officiële vreug devuren ontstonden op een aantal plekken in de stad spontane vreugdevuren. In goed overleg met hulpdien sten en betrokkenen zijn over het uitbranden van deze vu- jf 'ren afspraken gemaakt. 11 Tijdens nieuwjaarsnacht zijn i| een aantal kleine incidenten geweest. Vijf mensen zijn aan gehouden, daar waar mogelijk zullen in ieder geval kosten ont staan door schade verhaald worden op de vernielers. De week voorafgaande aan de jaarwisseling is nauw samenge werkt tussen de gemeente, poli tie, brandweer, Irado en jonge renwerk. Hierdoor is het steeds mogelijk geweest direct in te kunnen zetten op meldingen en incidenten. Dit jaar hebben geen incidenten gericht op hulpverleners plaatsgevonden. De burgemeester is erg blij dat men zo verstandig was dit jaar. "Geweld tegen hulpverleners was onacceptabel geweest", al dus de burgemeester. Mantelzorgcafé weer open SCHIEDAM - Het Mantelzorg café Schiedam is op 11 januari weer open. De albums met vele foto's van de Verwendag zullen nog eenmaal ter inzage liggen. Mensen die langdurig zorgen voor een ziek(e) of gehandicapt familielid, vriend of bekende, zijn vanaf 13.30 welkom aan het Broersveld 123. Dé Nationale Open Huizen route ZATERDAG 30 januari Doe ook mee! www.huislijn.nl Strooizout is op! SCHIEDAM - IRADO is bij na door het strooizout heen. Door aanhoudende vrieskou en neerslag, is het bedrijf niet in staat om in al le aangewezen gebieden te strooien. Op oudejaarsdag lag de opslag loods van driehonderd ton bomvol met strooizout. "Afge lopen maandag was het billen knijpen of we het zouden ha- len", vertelt Jan van Meel, woordvoerder van IRADO. De vraag naar strooizout is zo groot dat er een landelijk tekort aan strooizout is ontstaan. Daarbij krijgen Rijkswaterstaat en de provincies voorrang en is het voor gemeenten extra moeilijk om aan zout te komen. De ge meente Vlaardingen brengt uit komst. "We mogen gelukkig twintig ton strooizout lenen. Maar dat is maar voor een paar strooibeurten." Bij lange na niet genoeg. Ook al wordt nu alleen maar op de hoofdwegen, busroutes en op de meest gebruikte fietspaden gestrooid. Routes naar voorzie ningen, winkelgebieden en woonwijken hebben een lagere prioriteit en worden als laatste gestrooid. Naar verwachting wordt vandaag (woensdag) een partij geleverd. "Honderd ton, goed voor zo'n zes strooibeur ten." Maar of IRADO daarna aan strooizout kan komen blijft de vraag gezien het landelijke tekort. Volgens de weersver wachting wordt het nog kouder. Indien neerslag uitblijft heeft de grond kans om droog te vriezen waardoor gladheid kan afhe- men. Voorzichtigheid is dus ge boden. SCHIEDAM - Met al 24 dagen ijspret achter de kiezen, konden sommigen er geen genoeg van krijgen, zoals deze Schiedamse meisjes. Ook op de laatste dag van het bestaan van de ijsbaan was het druk. En hoe kan je het nieu we jaar beter doorbrengen dan gezellig met z'n allen op het ijs. (Foto; Vincent van Dordrecht) "wr GEOPEND 10 JANUARI KOOPZONDAG: BOmRIMMALEXANDRIUM-ROnERDAM KARELDOORMANSTRAAT - LEIDEN VAN 12.00 T/M17 mi iiiid factory outlet uoor hd Iwistt ntiuws kijken cjp Poll: waar strooien met gladheid? SCHIEDAM - Het strooizout is bijna op, maar helaas blijft het de komende dagen nog vriezen en sneeuwen. Voor zichtigheid is geboden voor diegenen die zich toch bui ten de deur wagen. De poll van deze week gaat dan ook over de gladheidbe strijding. Waar zou de ge meente moeten blijven strooien? Zijn de hoofdwe gen het belangrijkst of moet IRADO neer de wijken in? Ga naar www.nieuwestads- blad.nl en geef je mening. je eigen wereld op nieuwestadsblad.nl Huldigingen bij 'Harpe Davids' SCHIEDAM - Tijdens de tra ditionele nieuwjaarsbijeen komst van de muziekver eniging Harpe Davids- Schiedam op 2 januari, r werden een aantal leden worden gehuldigd voor hun jarenlange actieve lid maatschap. Margot den Boer, twirlster van de Yellow 1 Rainbows, en de orkestleden Joyce Harteveld, Aad Loen- dersloot, Corine Scholten.en Paula ten Wolde ontvingen van voorzitter Hans Loeder- sloot een bronzen HD-speld voor hun 12'/2-jarig lidmaat schap. Maarten van Heest, Lyda van der Hoek en Manu- ela Evenhuis kregen voor hun 25-jarig lidmaatschap de zilveren HD-speld. SCHIEDAM - Op de Rotter- damsedijk heeft maandag een ongeval plaatsgevon den als gevolg van glad heid. Een automobilist raakte de macht over het stuur kwijt en kwam via een betonnen rand tegen een boom tot stilstand waarna de auto weer deels de weg op schoot. De brandweer moest de deur verwijderen om het slacht offer uit de auto te halen. Warme maaltijd in Van Beethovenflat SCHIEDAM - In het ontmoe tingscentrum in de van Beet hovenflat kunnen Schie dammers op werkdagen van 12.00 uur tot en met 14.00 uur een warme maaltijd ko men eten. Kósten voor de maaltijd, be staande uit voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht is €6,75 per persoon. WWW.DEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDOEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2010 | | pagina 1