PRINTER STUNT! kléin Vlietland Noodtrap verwijderd Nieuwbouw LIFE College Schieveste hervat huislijn nl m fwer Schiedammers in de bezem nolte küchen Ziekenhuis r ,t>aar vervo<; El jifte goedereiil rs S letsenstaliing Mortuarium A Ambulance ingang Spoed Eisende Hulp Huisartsen Post Canon VAN 12.00 T/M 17,00 UUR kijk vm me messen en Md Mjdtm uoor kd imtstt tiwws kjkiH op WAuwedaiteblad,. m Matthaus Passion in Grote Kerk WOENSDAG X JANUARI 2010 - JAARGANG 62 - NUMMER X - OPLAGE 40.440 weGeNeR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad Deze week CORRECT DE FIETSSPECIALIST PAGINA 2/3: BEWONERS IN PROBLEMEN PAGINA 23: JONGEREN IN ACTIE SCHIEDAM - Nadat een noodtrap aan de Jozef Ore- liosingel was geramd door een vrachtwagen, moest de ze met spoed verwijderd worden. Door de aanrijding was de noodtrap los komen te zitten. De brandweer was bang dat de stalen trap naar beneden zou komen en heeft het stalen gevaarte ver wijderd. De vrachtwagen had geen schade opgelopen- door de eenzijdige botsing. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Schoon is veilig SCHIEDAM - Samen met Minister Hirsch Ballin en Uli Schnier, directeur van Nederland Schoon gaf bur gemeester Wilma verver- Aartsen maandag het goede voorbeeld. Zij gingen sa men met scholieren en be woners actief aan de slag in de wijken om deze met be zems, grijpers en graffiti verwijderaars weer schoon te maken. Hiermee was de aftrap van ne gende Week van Nederland Schoon een feit. "Want", zoals minister Hirsch Ballin het ver woordde, "een schone wijk is ook een veilige wijk. Uit on derzoek blijkt dat waar het schoon en netjes is, minder overlast en verloedering voor komt. Reden voor veel Schie dammers om, met hulp van Ira- do, de handen uit de mouwen te steken deze week. Zo gaan vandaag leerlingen van de St. Willibrodusschool en wijk- school De Gorzen op gezamen lijk zwerfvuil prikken. Samen met medewerkers van Irado werken zij vuilprikkend vanaf hun eigen schoolpleinen via de Groenelaan naar elkaar toe. De meeste initiatieven worden ge nomen op 20 maart, zoals de grootscheepse schoonmaakac tie op het Vriendschapsplein in Schiedam oost. In Groenoord- zuid is een actie ingezet waar deelnemers van alle leeftijden werken aan het schoonmaken en opruimen van zowel de openbare ruimte als hun eigen terrein. In de vijver bij Olaf Pal- meborg gaan ouderen samen met jongeren vuilvissen in de vijver en het omringende groen schoonmaken. Scholen in het zonnetje gezet SCHIEDAM - Jouw school on verwachts in het zonnetje ge zet? Dat kan morgen tijdens de Dag van de Leerplicht zomaar gebeuren. Leerplichtambtena ren twee scholen (één voor pri mair onderwijs en één voor voortgezet onderwijs) extra in het zonnetje zetten. Over het algemeen zijn het ver zuimbeleid en de leerlingen zorg bij veel scholen in de stad prima in orde. Toch is het be langrijk dat scholen bij de eerste jfi tekenen van mogelijk school uitval contact opnemen met Leerplicht Schiedam en dit/, melden. Een goed verzuim- beleid is van groot belang om snel en adequaat te hande len bij leerlingen die dreigen uit te vallen. Leerplicht Schie dam kan bij een tijdige melding samen met de zorglbördinato- ren op de scholen incontact tre den met ouders/verzorgers en de leerling zelf. Door deze con tacten kan de oorzaak van het verzuim worden onderzocht en kan hulp en begeleiding aange boden worden. ■M Center No. 1 Keukens rechtstreeks uit de fabriek. SCHIEDAM - Altijd al een kijkje willen nemen op de intensive care, de operatieafdeling of in het labatorium? Dit is je kans! Het Vlietland Ziekenhuis stelt op zaterdag 20 maart haar deuren open tijdens de Dag van de Zorg. De ver plegers en artsen zijn er in leder geval klaar voor. (Foto: Caroline van Steenbergen) De gemeente- berichten van deze week zijn weer te vinden op de gemeente pagina's in deze krant. KLEIN IN PRUS, GROOT IN SERVICE KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE Dé Nationale Open Huizen route ZATERDAG 27 MAART PIXMA MP 270 SCANNEN EN PRINTEN 1200X4800 PRINT RESOLUTIE •100 VEL PAPIERCAPACITEIT 1200X2400 SCAN RESOLUTIE VIDE AUDH er dan 25 vakzaken altijd bij u in de buurtl ALL-IN-ONE PRINTER KOOPZONDAG 21 MAART SCHIEDAM - De bouw van het nieuwe Lentiz LIFE Colle ge zal eind maart worden her vat. Binnen enkele maanden zullen de contouren van het nieuwe gebouw zichtbaar zijn. Door de strenge winter kon de bouw van de school niet verder doorgaan, in deze periode zijn de gebruikte ma terialen gecontroleerd. De ei sen bij de veiligheid van een gebouw zijn strenger gewor den door incidenten in het verleden. De controle bij het LIFE College zal nog enkele weken in beslag nemen. De nieuwe school is een combi natie van stedelijke aspecten en groen. Dat zal in zowel de inrichting als de omgeving te zien zijn. De inrichting wordt modem en toch milieuvrien delijk. Buiten wordt er gewerkt met natuurlijke materialen. Het pad van het station naar de nieuwe school zal bestaan uit natuursteen. Naar ver wachting wordt het nieuwe Lentiz LIFE College voor mbo en vmbo in Schieveste aan het begin van 2011 geopend. Poll: Vijf wethouders? SCHIEDAM - De PvdA staat niet onwelwillend tegen een vijfde wethouder. Naast Menno Siljee zou eventueel ook partijgenoot Maarten Groene wethouder kunnen worden, aangevuld met wet houders uit de, nu nog niet bekende, coalitie. Maar zit ten Schiedammers daar op te wachten? Nee, zegt 73 procent van de stemmers. 27 procent ziet een vijfde wet houder wel zitten. Nieuwe poll: Schone stad is veilige stad SCHIEDAM - De week. van Nederland Schoon is nodig omdat een schone stad ook een veilige stad is, sprak mi nister Hirsch Ballin afgelo pen maandag tijdens het startsein van de week in Schiedam. Voelen Schie dammers zich inderdaad veiliger in een schone wijk? Ga naar de websiteén geef je mening. JeegenrnrekJop nieuwestadsblad.nl SCHIEDAM - In de Grote of St. Janskerk wordt op 24 Maart vanaf 19.30 uur de Matthaus Passion van J.S.Bach uitgevoerd. De so listen Claudia Patacca sopraan, Margareth Beun- ders alt, Joost van der Wulp tenor (evangelist), Aart Ma- terboer tenor -aria's, Ro nald Dijkstra bas bariton (Christus), Serge Novique bas-aria's zijn te horen. Kaarten kosten €16,50 en zijn verkrijgbaar bij verschil lende boekhandels. Wegdromen in Oost SCHIEDAM - In SWS Wijk centrum Oost kunnen Schie dammers op 20 maart heer lijk tot mst komen. Overdag vindt de workshop Hotstone Massage plaats. Miranda Geervliet leert geïnteresseer den de fijne kneepjes van de ze ontspannen massage, 's Avonds geven Kees-Jan Pol derman Pim Smit een Dre- amtime concert. Opgeven kan bij Miranda Geervliet via 06-13529209. WWW.PÉWEEKKRANTFOTO.NL BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK, CANVASDOEK OF KALENDER VIA WWW.DEWEEKKRANTFOTO.nl BESTEL NU UW EIGEN FOTOBOEK OF CANVASDOEK VIA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2010 | | pagina 1