eek Krant fdé Vrouw dood na val Poll: hulp museum? D66 op campagne nolte küchen Wethouder wil jenevermuseum behouden 94 CM BRAVIA LCD TV Panasonic Li Naoorlogse ontwikkeling van de stad WOENSDAG 2 JUNI 2010 - JAARGANG 62 - NUMMER 22 - OPLAGE 40.440 WeGeNeR Huis-aan-huisMedia Nieuwe Stadsblad Deze week WWW.CORRECT.NL PAGINA 2/3: OP SKATES LANGS DIEPE RAVUNEN PAGINA 14: REMMEN? ZE GEVEN GAS! SCHIEDAM - Een noodlottig ongeval heeft zondagavond een 46-jarige vrouw uit Schiedam het leven gekost. Zij viel vanaf een balkon op de vierde verdieping van een flatgebouw aan de Van Heu- ven Goedhartstraat. Tegen half elf trok de vrouw de deur van haar woning dicht, terwijl haar sleutels nog bin nen lagen. Daarna is ze naar haar bovenbuurvrouw ge gaan en besloot vanaf het balkon van de buurvrouw op de vierde verdieping naar haar eigen balkon te klim men. Ze zou dat al vaker hebben gedaan en tot zon dagavond was dat goed ge gaan. Omdat het had gere gend en de balkonrailing glad was, is de vrouw waar schijnlijk haar grip verloren. Ze viel en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Oplossing gezocht POLL WK Dilemma: werken of voetbal kijken KLIK LEES Het Julianapark gaat weer borrelen SCHIEDAM - Jenever hoort bij Schiedam, vindt ook cul tuurwethouder Wil Vissers. Reden om het museum te willen behouden, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Volgende week gaat Vissers samen met het mu seum kijken naar een op lossing. SCHIEDAM - Het jene vermuseum verkeert in zwaar weer. Nu het mu seum te kampen heeft met een dalende omzet en ook een structurele gemeen tesubsidie van 70 duizend eu ro te verliezen luidt men noodklok. Moet de gemeente het museum te hulp schieten vroegen we vorige week. Ja, zeg gen alle stemmers. Het jenever museum hoort bij Schiedam. SCHIEDAM - Schiedamse D66- ers gaan op zaterdag 5 juni van 11.00 tot 12.30 u in het centrum flyeren en van 13.00 tot 15.00 uur in het Hof van Spaland in verband met de Tweede Ka merverkiezingen op 9 juni. D66 hoopt met veel Schiedammers te kunnen praten over noodza kelijke veranderingen in Neder land op het gebied van wonen, werken, onderwijs en energie. ■Hl Center No. 1 HHHi Keukens rechtstreeks uit de fabriek. Satijnbloem 55 - Rotterdam-Ommoord kensrotterdam.nl De extra subsidie die het muse um tot 2009 kreeg en de 40.000 euro extra in 2010 hebben niet geholpen. Afgelopen week luid de het museum de noodklok. Per 1 mei zijn medewerkers in de staf, de branderij en het mu seum ontslag aangezegd en zul len de uren die de horecaploeg draait sterk ingekrompen wor den. "Ik denk dat ze goed moe ten kijken naar hun uitgavenpa troon", vertelt Vissers. Ook moet gekeken worden of wat ze doen wel rendabel is. "Mis schien is een verbreding of een samenwerking wel nodig om het allemaal draaiende te hou den "oppert de wethouder. Een ding is zeker, zo stelt Vissers, de extra subsidie stopt. "Daar is geen twijfel over mogelijk." Voor juli moet duidelijk worden hoe het jenevermuseum de deuren open kan f houden zonder subsidie. j SONY [14 HDMI AANSLUITINGEN QQEEy 1 FULL HP 1920X1080 Fu3lHD \USBMEDIA PLAYER I HDmi SONY BRAM LCD TV Uitgerust met een DVB-T en DVB-C tuner Bevat een lichtsensor voor een juiste afstem ming met de omgeving 24p True Cinema Live Colour voor perfecte kleurafstetling Bravia Engine 2 VIDE® AUDI# KTV »r dan 25 vakxakan altijd bij u in da De gemeente- berichten van deze week zijn weer te vinden op de gemeente pagina's in deze krant. •12 MEGAPIXEL •FULL-TIME LIVE VIEW •UITKLAPBAAR. DRAAIBAAR DISPLAY PANASONIC LUMIX DMC-G1 +M-45mmLENS A/A actieprijs JO/ adviesprijs^TA^ Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen in deze advertentie zijn incl. B.T.W. DOK IN AMSTERDAM Volg- dxxgelCjkfr het WK nlewwy •gwfefrle^n/. nl mij'non Loop mee met Marjolein! SCHIEDAM - Marjolein Mensink, verslaggever van het Nieuwe Stadsblad loopt mee in de avondvierdaagse. Tijdens de vijf kilometer lan ge wandeltocht gaat zij op zoek naar de mooiste avond vierdaagse verhalen. Loop mee met Marjolein en mis schien staat jouw verhaal wel de volgende dag op de'si- te. Kijk iedere dag op www.nieuwestadsblad.nl voor de blog van Marjolein. Schiedam veiliger SCHIEDAM - Schiedam staat op de 23ste plek in de AD Misdaadmeter. Vorig jaar stond de jeneverstad nog op de 17 plaats. De krant heeft de ranglijst gebaseerd op de per gemeente gesplit ste cijfers van de politiekorp sen. HCt aantal overvallen is aanzienlijk gedaald. Ook werd een afname geregis treerd wat betreft het aantal zakkenrollers. SCHIEDAM - Wie in het be zit is van interessante ver halen of materiaal over bij voorbeeld de bouw van Nieuwland of projecten als Tuindorp Kethel kan zich aanmelden voor Café Wa terweg. Op 10 juli van 14.00 -17.00 uur in het Bi bliotheek theater Stadserf 1, vindt de tweede thema middag plaats over de ste delijke ontwikkeling die Schiedam mee maakte na de oorlog. Aanmelden kan via cafewaterweg@biblio- theekwaterweg.nl of tel: 010-7146300. GroenLinks op bezoek SCHIEDAM - Nadya van Putten (kandidaat 2e kamer GroenLinks) bezoekt op 3 ju ni Schiedam en bezoekt het EPAH project Antilliaanse mannen in het buurthuis aan het Dreesplein te bezoe ken. Daarnaast bezoekt zij jongerenprojecten. DAGBLAD DE PERS NIET VOOR NIETS HET MEEST GECITEER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2010 | | pagina 1