Week kléin 'Discussie is voorbij' Dank u wel GRATIS TEGELS vrachtwagen krant .ni Bank- sparen? Eindelijk feest voor de bomen Bakker PRI JSDüORBR AAK! dé 3] Ontdek Culinair Schiedam 27 MAART KOOPZONDAG! Woensdag 23 Maart 2011 Actueel Altijd het laatste nieuws uit Schiedam Klik Win Win vrijkaarten voor A Tribute to Michael Jackson Een plek voor Nieuwland-scholen Twitter irado Volg ons nu ook op Twitter m Mm BIJ AANKOOP VAN UW BADKAMER: Samen met je huisdier op de foto en win een prijs. Ga naar www.deweekkrant.nl/baasenbeest PROFITEER NU VAN EXTRA VEEL VOORQfEL! 1920X1080 Zoek Open Huizen A.S ZATERDAG Reserveer snel op www.ontdekculinairnederland.nl Check op Huislijn.nl Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 www.hypotheker.nl Schiedam De gemeente- berichten van deze week zijn weer te vinden op de gemeente pagina's in deze krant. COMBIKETEL ACTIEWEKEN HR-combiketel klokthermostaat vanaf 689 ,- (ind. BTW) t 0900-23 56 897 50 vestigingen in Nederland www.warmteservice.nl Compleet naar wens VAN 12.00 TOT 17.00 UUR opcmlfsTUD£NOLpmmMmLmNL IVIDE AUDI» KTV Dertig bewoners uan woongroep Zijlstraat en Blijhof hebben zaterdag een auontuurlp dagje beleefd. De bewoners, allen met een verstandelijke beperking, mochten een dagje mee als bijrijder op de vrachtwagens van afvalverwerker lrado. De bonte stoet met Schiedamse bedrijfswagens trofe *s-middags door Schiedam en reed richting Pannenkoekenboot in Rotterdam. P0T0: CEES schut FULL HD 100 CM LED TV Nieuwe Stadsblad Jaargang 63 Nummer 12 Oplage 40 440 SAMSUNG Ot 40 C 5100 4 MDMI aansluitingen All share DLNA techniek (voor weergeven van beelden vanaf uw PC op IV) CI+ gecertificeerd Wide color enchancer plus USB 2.0 movie functie HyperReal engine FULL HO 1920x 1080 www.nieuwestadsblad.nl www.nieuwestadsblad.nl De kogel is door de kerk. De nieuwbouw van basisschool De Wieken komt op de hui dige lokatie of in de directe omgeving daarvan. Voor de basisscholen Ababil en De Taaltuin komt nieuwbouw aan de Nieuwe Damlaan, waar nu nog het Lentiz-college huist. Door de redactie Schiedam De Schiedamse gemeenteraad bepaalde vorig jaar dat de nieuw bouw voor de in Nieuwland ge vestigde basisscholen Ababil, De Wieken en De Taaltuin niet op één plek in de wijk mocht ko men. De zoektocht naar alter natieve lokaties is nu dus beëin digd. Wethouder Menno Siljee: "Ik ben blij dat de tijd van discussie voorbij is en dat we aan de slag kunnen want de scholen verdienen een goed gebouw." Met het nieuwbouwen wordt De Wieken uitgebreid met voorzieningen voor peu- terspeelzaalwerk, buiten schoolse opvang, brede school-activiteiten en een kinderdagverblijf. Ook Ababil en De Taaltuin krijgen deze mogelijkheden maar tevens een sportzaal voor het gym nastiekonderwijs van beide scholen. Deze sportzaal is meteen een uitkomst voor de buitenschoolse sportactivitei ten die worden ontplooid. Naar verwachting begint de bouw van de scholen volgend jaar. Satljnbloem 55 - Rotterdam-Ommoord www.noltekeukensrotterdam.nl www.twitter.com/nieuwestadsblad i De Landelijke Opschoondag op 12 maart was de start van de Week van Nederland Schoon. Gedurende een week heeft u meegeholpen met het opruimen van zwerfvuil in uw eigen straat of wijk. Namens Irado bedankt voor uw inzet. Zo houden we samen Schiedam schoon. Schiedam In de stad zijn de afgelopen we ken heel wat bomen gesneuveld. "Dat was nodig omdat ze ziek of verzwakt waren, waardoor ze bij voorbeeld bij harde wind zouden kunnen omvallen. We hebben wel beloofd ook weer veel bomen terug te plaatsen", vertelt wet houder Ad Hekman. Een deel van die belofte wordt vandaag ingelost want het is vandaag feest voor de bomen. Zo'n tweehon derd kinderen van Schiedamse basisscholen vieren vandaag Nationale Boomfeestdag. Dat gebeurt in en rond park Kethel en Natuur- en Milieueducatie Centrum Harre Wegh. Samen met wethouders Ad Hekman en Wil Vissers zijn twintig nieuwe tamme kastanjes, hazelaars en walnoten geplant aan het Jaap de Raatpad. Hekman vertelt dat is gekozen voor duurzame soor ten die lang meegaan. Nationale Boomfeestdag wordt voor de 25e keer gevierd. Hekman: "Het is heel mooi dat juist Schiedam dit jaar in de belangstelling staat op deze feestdag. We werken op dit moment heel hard aan een gezond en gevarieerd bomenbestand." Overigens blijft het niet bij de twintig nieuwe bomen van vandaag. Wethouder Hekman: "Het grootste deel van de nieuwe bomen wordt komend najaar geplant. Vooruitlopend daar op zijn we nu al bezig om op een aantal plaatsen in de stad nieuw groen aan te planten. We merken dat mensen dat waarderen." Badkamers-Tegels-Plavulzen www.warmtebron.nl warmtebron Gerard Burgerlaan 32 warmtebron 3131 KZ Vlaardingen 010 4342058 info@warmtebron.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2011 | | pagina 1