Week PASFOTO'S klein Tovenaar Toth failliet m krant .ni bezuinigen Schiedam: 20,6 miljoen Woensdag 11 April 2012 Spotje zorgt voor brand (lucht) Jeneveralia (ruil)beurs Financieel advies? WIJ MAKEN OOK PASFOTO'S VAN KINDEREN Einde van een tijdperk Win een Zwaluwhoeve Lunch Lounge arrangement I De nummer 1 ujebshop voor uuj zomer- en ujinterbanden I Smartphonedief opgepakt Nieuwe Stadsblad Jaargang 64 Nummer 15 Oplage 40 440 Hotline: 06-25207936 Vlaardingen Voorburg VI-Fransenstraat 20 &Vo-Herenstraat 48 Ma.: 13:00h - 17:30h Di.-Fr.: 09:30h - 17:30h Za.: 10:00h - 17:00h Wlwm'Itim Schiedam De brandweer moest dins dagmorgen naar de Broers- vest voor een brandmelding. In een telecomwinkel en de daarbovengelegen woningen hing rook, maar in eerste in stantie was niet meteen te achterhalen waar deze rook vandaan kwam. Daarom moest een lichtbalk boven de winkel worden ge sloopt, maar ook daar bleek niets te branden. Een spotje in een houten plafondplaat bleek later de oorzaak te zijn; deze had in brand gestaan. De schade bleef beperkt. Schiedam In het Nationaal Jenevermu seum op de Lange Haven staan zondag 15 april maar liefst 15 standhouders met Jeneveralia en Historie van Schiedam. Oude flessen, kruiken en glazen, maar ook oude foto's, ansichtkaarten en boeken. Bijna allemaal uit privé-collecties van ver zamelaars. Wanneer je zelf iets op zolder hebt liggen waarvan je denkt dat het in teressant kan zijn, breng het dan vooral mee. Of neem contact op met Henk Het- tinga, hoofd collecties van het Jenevermuseum. Kijk voor meer informatie over het Jenevermuseum op www.jenevermuseum.nl Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 www.hypotheker.nl GESCHIKT VOOR ALLE OFFICIËLE REISDOCUMENTEN A-Z Barbecue Gourmet Party Service IA-Z Barbecue Menu p.p.: Santen Porseleinen borden RVS bestek Gasbarbecue met gasfles Kipfilet Komkommersalade Zigeunersaus Filetkarbonade Witte koolsalade Cocktailsaus Kipsaté (2 stokjes) Huzarensalade Knoflooksaus Mexicaanse Kartoffelsalade Satésaus barbecueworst Gemengde rauwkost Stokbrood met -Tangen - Grillburger Perzikschijfjes kruidenboter -Servetten lel voer onze folder 07? - 48 77 200 of luik op www.b3tbecoe.nl VIDE AUDI# TV Gemeenteberichten Schiedam Met deze week: De raadscommissies vergaderen Schiedam anticipeert op extra financiële opgave Werkzaamheden BK-laan U vindt .de pagina's in het midden van deze krant De Schiedamse handelaar Ge orge Toth blijkt vorige maand failliet te zijn verklaard. In het begin van deze eeuw verdien de hij miljoenen met handel in dubieuze aandelenfondsen. In Schiedam werd hij vooral bekend als de onroerend goedhandelaar die telkens de gemeente te slim af was. Frank Willemse Schiedam George Toth (Hongarije 1956) kwam met moeder in 1963 in Schiedam-West wonen. Via de antiekhandel merkte hij dat hij met de verhuur van winkelpand jes meer kon verdienen. Als on roerend goedhandelaar was hij vaak de gemeente Schiedam te vlug af als die nieuwbouwplan- nen had. Grond voor de me trolijn in Nieuwland kocht hij bijvoorbeeld snel op voordat Schiedam kon handelen. Een 'pain in the ass' was het volgens gemeentelijke amb tenaren, anderen vonden hem juist een 'slimme han delaar die de gemeente wak ker houdt'. Toth's thuisba sis aan de Burg. Honerlage Gretelaan verhuurde hij aan de Stichting Thuiszorg en een autobedrijf. Ook het voormalige Sportfondsen- bad, kon hij tot zijn bezit rekenen. In 1998 wilde hij er nog asielzoekers in vestigen. Buurtbewoners waren daar fel tegen. Met het faillissement lijkt een eind te zijn gekomen aan de aspiraties van de vroeger zo succesvolle Hongaar. Die als Tovenaar Toth met Rolls Royce en grote snor een be kend gezicht in Schiedam werd. www.deweekkrant.nl/actie Zet zelf uw nieuws op onze website! Als bezoeker kun je snel en re delijk eenvoudig je eigen nieuws plaatsen op onze website zodat duizenden Schiedammers op de hoogte zijn van jouw evenement] www.nieuwestadsblad.ni van de afspraken daarover in het coalitieakkoord zijn de no dige inspanningen gepland om deze reserve te verhogen. Daar naast zal de extra financiële opgave waar we nu voor staan, de nodige inzet en creativiteit vragen waarbij ook duidelijke keuzes gemaakt zullen moeten worden. Daarbij is in principe alles bespreekbaar, maar tege lijkertijd staat nog niets vast. De raad zal uiteindelijk beslui ten. Bij het voorbereiden van alle heroverwegingsvoorstellen zijn de medewerkers overigens breed betrokken." Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten -7& ACTIES U KLIK WIN KUk&WlnJ Schiedam Als gevolg van onder meer de verslechterende economische omstandigheden moet de ge meente Schiedam vanaf 2013 maar liefst 20,6 miljoen euro bezuinigen. Op dit moment is het college hard aan het naden ken waar dit geld allemaal van daan gehaald moet worden. Vast staat dat er ook bij de ge meente Schiedam flink gesne den gaat worden in het perso neelsbestand. Liet grote broer Rotterdam onlangs nog weten zeker 2400 arbeidsplaatsen te schrappen, in Schiedam wordt Schiedam De politie heeft afgelopen week een 16-jarige Schiedammer aangehouden voor straatroof. De jongen wordt ervan verdacht op 15 maarteen 14-jarigmeisje uit Schiedam te hebben beroofd van haar smartphone. Het meisje werd die avond op de Harreweg (Schiedam-Noord) door de jongen vastgepakt en van haar fiets geduwd. Vervol gens kwam zij ten val en nam de jongen de smartphone mee. De recherche startte een onderzoek naar de identiteit van de dader. Het onderzoek resulteerde donderdag in de aanhouding van de 16-jarige Schiedammer. De smartp hone wordt teruggeven aan het meisje. Er zijn de afgelopen periode overigens meer jongeren van hun smartphone beroofd op deze locatie. de situatie niet veel beter. Er zal echter naar worden gestreefd dat er geen gedwongen ontsla gen vallen. In de Zomernota die 27 juni aan de raad zal worden voor gelegd zullen alle bezuinigings voorstellen komen te staan. Wethouder Financiën Foort van Oosten erkent dat sprake is van een zorgelijke situatie. „Ondanks vele miljoenen aan ombuigingen en bezuinigin gen en met inzet van reserves, is de begroting 2012 sluitend, maar staat de Algemene Re serve onder druk. Op grond

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2012 | | pagina 1