Week mi. Leegstand groeit krant .ni erstman deelt uit: 'oliebolletje meneer? 1 januari Gratis parkeren tot 4^ Geld voor RET-surveillanten Tip voor de feestdagen: Thermen Barendrecht Cadeaubon Wijzigingen inzameling huishoudelijk afval irado canon Woensdag 19 December 2012 Infocentrum A4 dicht met kerst Zorgen om winkelhart in Zuid w Schiedam De gemeente Rotterdam en de RET gaan het komend jaar regiogemeenten overhalen om mee te betalen aan het korps e T e rx~ BARENDRECHT Sauna \Thalasso - Beautycenter van ov-surveillanten in de metro. Dan hoeven ze aan de grens van de stad niet uit te stap pen, maar kunnen ze ge woon blijven zitten. Het aantal _geweldsinci- I denten op de "Rotterdamse metrolijnen waar beambten surveilleren is dit jaar afge nomen van achttien naar vijf. Ook zeggen reizigers j zich op deze lijnen veiliger te voelen. Reden voor de Maas stad om volgend jaar door te gaan met het bekostigen van surveillanten. Dat maakte burgemeester Ahmed Aboutaleb maandag bekend toen hij RET-surveil lanten epauletten gaf om de herkenbaarheid te vergroten. Ook werden ze uitgerust met vlaggetjes op het uniform om duidelijk te maken welke talen ze spreken. Schiedam Geweldig nieuws uit de bin nenstad! Van 22 december tot en met 1 januari is het gratis parkeren in de stad. Niet al leen in de parkeervakken in het centrum kun je straks je auto gratis kwijt, ook parkeergarage De Nieuwe Passage doet mee. Op het moment dat deze krant ter pefSe ging was nog niet he lemaal duidelijk of het ABC- complex ook mee zal doen, maar ook daar was een verzoek neergelegd. Vuurwerkproof Het gratis parkeren komt niet uit de lucht vallen. Ieder jaar maakt de gemeente de buitenruimte vuurwerkproof en daar hoort tegenwoordig ook het buiten werking stellen van de parkeerautomaten bij. Dit om vandalisme door vuurwerk tegen te gaan. Opwegen De gemeente loopt hierdoor tijdelijk wat parkeergeld mis, maar die kosten wegen in de verste verte niet op tegen de schade die vuurwerk aan de apparaten kan opleveren.. Chris Coppens, die aan de laat ste weken van zijn Centrum managerschap bezig is en in het nieuwe jaar het stokje over draagt aan een opvolger, zag in deze actie meteen kans om er een grotere en voor de consu ment buitengewoon gunstige actie van te maken. „Dat is gelukt", glundert Cop pens. „Ik ben bijzonder blij te kunnen melden dat er juist in deze weken rond de Kerst gra tis parkeren is in onze stad." „Je kunt dus lekker bij ons de kerstinkopen komen doen, zonder dat je er een cent par keergeld voor hoeft te betalen", zo besluit hij. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010)473 11 50 www.hypotheker.nl INKOOP VAN Vlaardinqen Voorburg Zie voor informatie de advertentie elders in deze krant. COMPACTE ZOOM CAMERA FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE Gemeenteberichten Schiedam Met deze week: Een gezellig oud en nieuw maken we samen Gewijzigde openingstijden gemeentearchief Langskomen aan de balie? Vanaf 1 januari alleen nog op afspraak! U vindt de pagina's in het midden van deze krant Kük&WIn [www?g^^KRFantïïïlKagtiej Onafhankelijk advies? Gezelligheid troef voor de oliebollen- en kerstbomenkraam aan de Nieuwe Haven. De Kerstman verrast daar traditiegetrouw de voorbijgangers en laat ze proeven van al dat suikerige lekkers. Dat dat in de smaak valt behoeft geen betoog. foto; rob kamminga \rnm\0T^miiiiÊÊÊÊÊi WJk Nieuwe Stadsblad Jaargang 64 Nummer 51 Oplage 40 440 PIETS WEERBERICHT Het weer van de komende week ziet u op onze site! www,deweekkrant.nl Deadline redactie week 52 vervroegd Denkt u er aan om uw kopij voor week 52 een stuk eerder in te leveren dan normaal. De deadline voor deze krant ligt op donderdag 20 december. redactie.ns@whm.wegener.nl Schiedam In de kerstperiode, van vrijdag 21 december tot en met maandag 7 ja- ^nuari, is het informa tiecentrum A4 geslo ten. Dinsdag 8 januari staan de deuren weer open om iedereen te informeren over de werkzaamheden. Vanaf die dag kunnen omwonenden van de A4 tussen Delft en Schiedam luchtfoto's ophalen in het informatiecentrum. Deze luchtfoto's, genomen in ok tober, laten het tracé van de A4 zien na de afgraving van het zandlichaam en tijdens de voorbereidende werk zaamheden voor de aanleg. Mensen die-in de nabije om geving van het tracé wonen kunnen mogelijk hun huis op de foto's zien. Rijkswater staat heeft de foto's op A3- formaat laten afdrukken en biedt deze, zolang de voor raad strekt, eenmalig aan. Het centrum is te vinden aan de Woudweg 25. Niet alleen het centrum heeft last van leegstand. Ook het winkelhart van Schiedam- Zuid, de Groenelaan, heeft het zwaar. Steeds meer winkels moeten door de crisis de deuren sluiten. Franfe Willemse Schiedam De eens zo mooie winkelstraat brokkelt langzaam af. Dat valt op te maken uit reacties van bezoekers aan de Groenelaan. Onlangs sloten twee 'smaak makende' winkels hun deu ren. Zowel de computerzaak VCS van twee politiek actieve Gorzenaars als witgoedhande laar BTS gingen dicht. Op 12 december yrerd het faillisse ment uitgesproken van BeTere Service bv. Eigenaar Ben Hol verklaarde eerder op internet dat hij 'het ondernemen steeds minder zag zitten'. Klanten klagen dat er in de leegkomende pa-nden vage winkeltjes komen: belwinkels en Poolse supermarkten. Ze vinden het jammer dat de warme bakker weg is en de ijzerwinkel. Gelukkig trekt de AH op de hoek nog altijd heel veel bezoekers en blijven de Gorzene- zen daar tevreden over. Ook enkele lokale on dernemers durven ge lukkig nog in de straat te ondernemen en iets nieuws te openen. VCS computers slooi enige tijd geleden de winkel op de hoek met de Beierlpndselaan. Ze maken wel een doorstart en gaan vanuit huis computers repareren. Volgens John en Ingrid Maris-Coenradie heeft winkelen- via internet de toekomst. Spraakmaken de Gorzenees Ben Hol be weert dat meerdere winkels van de Groenelaan op om vallen staan. Hoe het verder gaat met zijn activiteiten als sponsor van honkbal en de kinderboerderij is afwachten tot na het faillissement.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2012 | | pagina 1