Regels voor taxi strenger Nieuwe Plantage wekt zelf energie op Starter? sis KRONING OP 30 APRIL In mei rapport over BGS LEUK BAASJE GEZOCHT 22 mmm Win een romantische Rijnreis i Liduina Basiliek iedere zaterdag open Bezorger worden? Meld je nu aan via Dag maand jaar Schiedamse Thea Bakker is één van de 501 gewone bur gers die dit bijwonen. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Ouders van kin deren met een beperking kunnen in Schiedam ge bruik maken van speciaal leerlingenvervoer. Van deze verordening maken een hon derdtal leerlingen gebruik. Zij gaan met een Connexxi- on busje van en naar school. DIT MOET EEN TON AAN GEMEENSCHAPSGELD BESPAREN Wethouder Mario Stam gaat deze regeling inperken door de afstand tussen school en thuis van 2 kilometer naar 6 kilometer te verhogen. Door het aanscherpen van de regels denkt de wethou der ruim 1 ton aan gemeen- SCHIEDAM - De commissie die onderzoek doet naar de vermeende integriteitschen- dingen bij de BGS presen teert op 6 mei haar bevin dingen. Dit heeft voorzitter Van de Vondervoort laten weten aan het college. Het onderzoek vergt meer tijd ALL-IN-ONE WI-FI PRINTER 3 www.nieuwestadsblad.nl Stoere kater Pasja zoekt een nieuw baasje, bij wie kan hij snel terecht? KlIk&WIn KLIK WIN ACTIE Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Bezuinigen op leerlingenvervoer Gehandicapte kinderen verliezen gratis vervoer als de school verder weg ligt dan zes kilometer. Kinderen met een beperking die naar Vlaardingen moeten zijn daarmee de dupe. Schiedam wijst met een grote vinger naar de begroting: er moet nu eenmaal bezuinigd worden. schapsgeld te besparen. Het leerlingenvervoer is bovendien landelijk nieuws wegens excessen. Zoals in landelijke gebieden waar kinderen 60 kilometer per dag reizen naar de school van hun voorkeur/Daarmee krijgt de oude verordening een 'open einde'. De nieuwe regels, conform aan het model van Ver eniging Nederlandse Ge meenten (VNG), geeft aan wie recht heeft op vervoer. Naast de inkomenseis van minder dan 25.000,- voor ouders of begeleiders, bepa len de gemeenten zelf de af- stapdgrens. Met de nieuwe maatregel worden ongeveer vijftig gezinnen getroffen, waarmee de wethouder in gesprek zal gaan. Lees verder op pagina 10 Argos ErOpUit, het grootste uitstapjesbureau voor senioren in de regio, viert dinsdag 9 april haar vijfjarig jubileum. Wethouder Grijzen introduceert tijdens deze viering de nieuwe website en iPad-applicatie van de organisatie. Tijdens het evenement, dat het thema 'elkaar ontmoeten' heeft, vinden er nog veel meer feestelijkheden plaats. Geïnteresseerden zijn vanaf 13.00 uur welkom in Zorgcentrum Franqois HaverSchmidt aan de Willem de Zwijgerlaaii 35. foto-.pr dan vooraf werd ingeschat, mede omdat de commissie er aan hecht in het gehele traject de grootste zorgvul digheid te betrachten. Volgens wethouder Wijten maakt het uitlopen niets uit en staat zorgvuldigheid voorop. SCHIEDAM - De bewoners van de Plantage kunnen voort aan hun eigen energie op wekken. Op de daken van hun huizen aan de Tuinlaan en Lange Nieuwstraat zijn -windbollen geplaatst waar mee ze voldoende stroom voor hun eigen pand op kunnen wekken. Het plan is helemaal in het thema van het jaar 'Wind kracht 13'. Afgelopen maan dag werden de eerste wind bollen geplaatst op een dak aan de Tuinlaan. Deze windbollen zijn eigen lijk kleine windmolens, die Jazeker. De Hypótheker. Schiedam Broersvest 64 (010)473 11 50 www.hypotheker.nl voldoende stroom gaan le veren voor de bewoners van het pand. De Belangen- en Bewoners vereniging De Plantage heeft samen met de gemeente een plan gemaakt om zoveel mo gelijk huizen aan de Tuin laan en Lange Nieuwstraat te voorzien van deze kleine windmolens. Subsidie Voorzitter van de vereniging Huib Sneep is erg enthousi ast over deze samenwer king. „Naast volledige me dewerking van de gemeente BARENDRECHT Sauna\Thalasso - Beautycenter Avondtarief 18,50 dagelijks vanaf 17.00 uur niet i.c.m. acties krijgen we ook nog een flink deel gesubsidieerd, waar door het voor veel eigena ren interessant is om mee te doen." De windbollen Energy Ball V200 zijn bijzonder fraai van vorm en leveren op maxi maal vermogen 2250 Watt, de diameter is 1,98 meter. Naast plaatsing op het dak is ook vrijstaande plaatsing mogelijk of als lantarenpaal. Hierover is de bewonersver eniging nog in gesprek met de gemeente. Deze zogenaamde Street lights hebben ook een laad- punt voor elektrische auto of fiets, makkelijk in deze moderne tijd. O Reageren7 redactie.ns@ wegenermedia.nl SCHIEDAM - De Liduina Basi liek zal met ingang van za terdag 6 april elke zaterdag open zijn en vervolgens tot eind oktober. De kerk is dan iedere zaterdag open van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens die openstelling wordt re gelmatig het orgel bespeeld, is er een verkoopstand met allerlei devotionalia en zijn er rondleidingen. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten Gemeenteberichten Schiedam Deze week geen gemeenteberichten Kijk voor het actuele nieuws op www.schiedam.nl VOOR VRAGEN EN INFORMATIE OVER DEZE KRANT: REDACTIE (088) 01 303 81 - ADVERTENTIEVERKOOP (088) 01 303 45 - BEZORGING (0900) 424 57 26

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2013 | | pagina 1