Horeca tot 4 uur open -«3T i Nieuwe 19,50 /fïI^IrnfShnrarfSft ■i#E TUNNEL A4 IN HET NIEUWS Alleen horeca Centrum en Stationsplein €186.750, Verhuizen of verbouwen? Bezorger worden? AFTRAP DRUK TENNISSEIZOEN l6 Samen drie dagen naar Luxemburg Dogwalk op Dog Day 2013 onbeperkt saté 15,0(W incl. 1 uur bowlen (Op zaterdag 19,95 p.p.) TELECOMSTUNT! mi mme 2 #i§t5 j 7 JULI KOOPZONDAG! Woensdag 3 juli 2013 Klokkenluider luit noodklok over nieuwe tunnel A4, waar veel mee mis zou zijn De cafés in het centrum mogen in het weekend tot 4 uur 's nachts open zijn. Met deze maatregel wil burgmeester Lamers af van wat hij 'een wirwar aan regels en uitzonderingen' noemt. Door alle horeca dezelfde rechten en plichten te geven wil hij de regels opschonen. Door Frank Willemse SCHIEDAM - „Veel techniek en weinig beleid", zo typeert Burgemeester Lamers het horecabeleid -van de laatste jaren in Schiedam. Met een duidige en uniforme regels wil hij af van alle vrijstel lingen en regels over slui tingstijden en dergelijke in HET GEBRUIKELIJKE AFKOELINGSUURTJE WORDT WEL AFGESCHAFT de Schiedamse Horeca. Het nu gebruikelijke afkoelings- uur wordt afgeschaft en alle horeca in het centrum en op het Stationsplein mag dan in het weekend tot 4 uur 's nachts open blijven. Dit geldt niet voor horecazaken in andere wijken. Sauna \Thalasso - Beautycenter (tussen 10 uur en sluitingstijd) Geldig tint $0pt0mber 2013 De eerder ingediende be leidsnota werd in december nog door bezwaren afgewe zen. Waarna de burgemees ter hernieuwd overleg voer de met Horeca Nederland Schiedam en Lamers de 70 Schiedamse horecaon dernemers op Het Stadserf probeerde te overtuigen van zijn nieuwe beleid. Vooral een andere maartre- gel, het halveren van indi viduele vergunningen voor een bandje, stuit op weer stand van opgekomen hore- camepsen. Enkele ondernemers klaag den dat 'alleen als een bandje speelt de zaak goed vol zit'. Burgemeester La mers stelt daar tegenover dat bij meer vrijstellingen de overlast voor omwonen den toeneemt. Hij stelt die bandzaken voor om de zaak geluidsdicht te verbouwen, zodat akoestisch onderzoek niet meer nodig is. Dat on derzoek naar geluidswaar- den moet door een nieuwe eigenaar worden bekostigd. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten UNIEKE woningen TE KOOP in VLAARDINGENi VERKOOPDAG 6 JULI Complete woning vanaf www.wonenindrieklank.nl Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 3 www.nieuwestadsblad.nl W. Meld je nu aari via ii. rt rs 3S Toernooi Van Vliet trapt met 3-categorie nieuwe toernooiseizoen af KWt&Wln KLIK WIN ACTIE Ga snel naar: deweekkrant.nl/actte. Schiedam was afgelopen weëk het centrum van de cricketsport. Het was een week die bol stond van de evenementen met als afsluiter een internationaal toernooi op het domein van Excelsior'20. De week ging van start met een wedstrijd tussen de twee Schiedamse toppers, Hermes-DVS en Excelsior '20. Deze clubs zijn de trots van Schiedam op cricketgebied. Maar het hoogtepunt voor velen was toch het internationaal toernooi, dat gewonnen werd door de Seafarers foto: Bart Bos SCHIEDAM - Voor de' derde maal wordt tijdens koop zondag 7 juli Dog Day geor ganiseerd op het Land van. Belofte. Deze zondag staat geheel in het teken van de hond en hun baasjes. Op de catwalk, voor deze dag 'Dogwalk' genoemd, paraderen die middag vele tientallen honden en hun baasjes. Iedereen kan en mag mee doen, alleen vol is vol! Er zijn leuke prijzen te verdie nen. Vanaf 12.00 uur kan er nog ingeschreven worden en om 13.00 uur begint het pro gramma. De bekende pre sentator en hondenliefheb ber Ruud van der Heijden presenteert deze middag. Hij verzorgt ook de interviews met deelnemers en publiek. Daarnaast zijn er activitei ten gepland zoals demon-, straties van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging en een honden- gedragsdeskundige waar vragen aan gesteld kunnen worden. Bowlen f 12,50* per uur per baan, 7 dagen in de week ieder tijdstip! 078-6192388 Langeweg 350 Zwijndrecht abonnementskosten: 6 maanden van.€£5;: voor KIJK VERGELIJK! [uIjJljlF FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE VIDE MET MEER DAN 35 AUDI# TV MKZAKENAL1UDMOE BUURT! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR A-Z Barbecue Gourmet Party Service fl-Z Barbecue Menu per persoon: «jq Salades Sauzen Benodigdheden •Kipfilet •Komkommersalade Zigeunersaus Porseleinen borden Filetkarbonade Witte koolsalade Cocktailsaus RVS bestek Kipsaté(2stokjes) «Huzarensalade «Knoflooksaus Gasbarbecue Mexicaanse Kartoffelsalade Satésaus met gasfles barbecueworst Gemengde rauwkost Stokbrood met «Tangen 0i£0 Grillburger Perzikschijfjes kruidenboter Servetten BEZORGING DAGELIJKS GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE! 11 Gemeenteberichten Schiedam Met deze week: Prijsuitreiking fotowedstrijd Proveniersbrug De raadscommissie vergadert Kapel Koninklijke Luchtmacht bij Schiedamse Veteranendag U vindt de pagina's in het midden van deze krant VOOR VRAGEN EN INFORMATIE OVER DEZE KRANT: REDACTIE (088) 01 303 81 - ADVERTENTIEVERKOOP (088) 01303 45 - BEZORGING (0900) 424 57 26

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2013 | | pagina 1