Met liesbreuk naar Vlietland Schiedam ademt fotografie 2 uur Sauna 13,50 Verver mag geld houden Hennepkwekerij ontmanteld Zaterdag geopend? PvdA opent partijkantoor GRATIS NAAR L0VE STORY! 5 POLDERMOLEN DRAAIT WEER Win de nog te verschijnen Lewinsky! Behandelingen in één ziekenhuis Liesbreuken of afwijkingen aan de zaadbal bij kleine kinderen komen niet vaak voor. Om deze aandoeningen optimaal te kunnen behandelen, worden kinderen in de leeftijd van 6 tot 24 maanden voortaan in het Vlietland Ziekenhuis geopereerd en niet meer in het IJsselland Ziekenhuis of Sint Franciscus Gasthuis. SCHIEDAM - Kinderarts Es ther Hentzen-Alders: "Het Vlietland Ziekenhuis heeft kwalitatief goede faciliteiten en een gespecialiseerd team om deze kinderen te behan delen." "Omdat deze aandoeningen bij kinderen van deze leef tijd niet vaak voorkomen, worden de behandelingen 'KINDEREN KRIJGEN ZOWEL VOOR ALS NA DE BEHANDELING GOEDE BEGELEIDING' geconcentreerd in één zie kenhuis", vertelt Nicolaj Soesman, chirurg. "Hier door voeren de chirurgen deze operatie vaker uit. Hoe vaker iemand iets doet, hoe beter iemand er in wordt. Onze chirurgen en die van het IJsselland Ziekenhuis en Sint Franciscus Gast huis opereren daarom deze patiëntjes voortaan alleen nog in het Vlietland Zie kenhuis. Daarnaast bestaat het team uit een kinderarts en een anesthesioloog van het Vlietland Ziekenhuis. Allemaal hebben wij kinde ren als speciaal aandachts gebied. Hierdoor krijgen zij de meest optimale behande ling." Het opereren van kin deren vergt vaak een andere aanpak, weet ook anesthesist Darryl Coll. "Niet alleen is bij kinderen alles kleiner en verfijnder, maar een operatie is voor een kind vaak ook ingrijpender. Het is daarom belangrijk dat zij goed wor den begeleid, zowel voor als na de operatie. Kinderen krijgen zowel voor als na de behandeling goede hegelei ding van pedagogisch mede werkers. Daarnaast mogen ouders aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose." Het project 'Pimp je wijk' heeft het afgelopen jaar al menige grauwe plek omgetoverd. Een goed voorbeeld is Het Sparpand bij de Snelliussingel; vervloze kozijnen en verweerde muren veranderden hier in een beeldverhaal van de makers. De bedoeling is dat dit project de komende jaren wordt voortgezet. Bewoners die mee willen doen met een pimp-project in Schiedam Oost of Nieuwland kunnen zich aanmelden bij initiatiefneemster Esther Pieterse via 06-48627871 of empieterse@online.nl. Foto: PR SCHIEDAM - De gemeente Schiedam gaat het geld dat door oud-burgemeester Wilma Verver is gedecla reerd voor het plaatsen van veiligheidsglas in haar pri- véwoning niet terugvorde ren. Ook doet de gemeente geen aangifte tegen Verver. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten in een extra raadsvergadering. Verver declareerde destijds ruim zesduizend euro bij de gemeente, maar heeft de aannemer nooit betaald voor- het plaatsen yan het glas. De meeste gemeenteraads leden lieten maandag weten het liefst een punt achter de affaire te zetten. Een aan tal kleine fracties kondigde aan op persoonlijke titel aangifte te gaan doen tegen de oud-burgemeester. SCHIEDAM - Het fotogenieke Schiedam is een nieuw, bijzonder evenement rij ker. Aanstaande donderdag wordt in het Wennekerpand het feestelijke startsein ge geven voor het eerste gratis Schiedamse fotofestival, met als thema 'Uit het leven gegrepen'. Een maand lang zijn op diverse locaties in de stad tentoonstellingen te zien, waaronder de exclusieve tentoonstelling van de lan- 21 t/m 27 oktober 2013 '6daagse.nl SCHIEDAM - Agenten hebben dinsdagochtend 1200 hen nepplanten aangetroffen in een bedrijfspand in de Van Berckenrodestraat. De kwe kerij werd direct ontman teld. De politie stelde het on derzoek in nadat ze een tip had gekregen. De politie stelt een onder zoek in. et^wtert. BARENDRECHT Sauna \Thalasso - Beautycenter Ieder volgend uur 5,00 Onbeperkt entree tussen 10.00 uur.en sluitingstijd 30,00 delijke persfotowedstrijd De Zilveren Camera. In het openingsweekend verrassen vele Schiedamse partijen met een bijzondere veelheid aan interactieve, multidisci plinaire activiteiten. Cultuurwethouder Johan Grijzen en Wim van Sinde- ren, senior curator Fotomu seum Den Haag en bestuurs lid Zilveren Camera, openen om 20.00 uur het Fotofesti val en de tentoonstelling De Zilveren Camera in het CBK Schiedam, gelegen in het Wennekerpand. Deze avond vol beeld, tekst en muziek Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010)473 11 50 www.hypotheker.nl van Roos Zingt is tevens het startsein voor een duizeling wekkend openingsweekend. Drie dagen lang wordt de bezoeker ondergedompeld in de Schiedamse wereld van de fotografie, met films, workshops, interactieve pro jecten, fotowedstrijden, net werkactiviteiten, fotoroutes door de stad en meer. De indrukwekkende ten toonstelling van de natio nale persfotowedstrijd De Zilveren Camera vormt het middelpunt voor de zeer uitgebreide programmering. Deze bijzondere, reizende tentoonstelling is binnen de regio Rijnmond nergens an ders te bezichtigen. O Meer info www. fotofestivalschiedam.nl SCHIEDAM - Tweede-Kamer lid Mariëtte Hamer opent donderdag 24 oktober om 19.00 uur het nieuwe par tijkantoor van de PvdA Schiedam op de Hoogstraat 52. De PvdA wil dit nieuwe partijkantoor gebruiken 'als ontmoetingscentrum om de toegankelijkheid van de PvdA voor de stad en voor Schiedammers vergroten'. Diezelfde dag start de PvdA een Ombudsteam. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten Gemeenteberichten Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl, net voor het midden (p. 17) van deze krant. Woensdag 16 oktober 2013 3 www.nieuwestadsblad.nl Win kaarten voorde spiksplin ternieuwe musical van Joop van den Ende Het publiek is komend week end welkom in de gerestau reerde Babbersmolen Klik&Wln ee*-nach KLIK WIN ACTIE Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie VOOR VRAGEN EN INFORMATIE OVER DEZE KRANT: REDACTIE (088) 01 303 81 - ADVERTENTIEVERKOOP (088) 01 399 85 - BEZORGING (0900) 424 57 26

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2013 | | pagina 1