Petitie voor het museum Nieuwe Klacht verenigingen: 'Te weinig boompjes terug bij A4' Wlm - 2015: JAAR VAN LIDUINA MONUMENT WORDT BIEB Mont Blanc, de nieuwe Suzanne Vermeer Leerlingen op zoek naar geschiedenis Verhuizen of verbouwen? i r-E - Zeven jaar cel en tbs Zie ons maandmenu in deze fcant. Woensdag 28 januari 2015 J www.nieuwestadsblad.nl Bezorger worden? Meld je nu aan via Dit jaar staat alles in het teken van onze bekendste stadsheilige Liduina Wachten is op vergunning. Dan kan Korenbeurs worden verbouwd tot bieb :WTr Klik&Wi KLIK WIN ACTIE IGa snel naar: deweekkrant.nl/actie Anders investeringen voor niks geweest De Vrienden van het Stedelijk Museum hebben een petitie opgesteld waarmee steun betuigd kan worden aan het Schiedamse museum. "Ons Stedelijk Museum Schiedam is een parel in de stad die zijn positie moet behouden!", zo schrijft het bestuur van de Vrienden in een brief aan de redactie. SCHIEDAM - Wie steun wil betuigen aan het museum kan de petitie bij de balie vmden en er een handteke ning onder zetten. De vrien den schrijven in een brief aan de redactie dat het 'Ste delijk Museum Schiedam heeft zich in de afgelopen 10 jaar (heeft) ontwikkeld tot hét museum voor Neder landse kunst van na 1945. Daarmee heeft het zich een plaats verworven in de top 5 van de Nederlandse mu sea voor moderne kunst. Het gerenommeerde tijd schrift Kunstbeeld plaatste in 2014 het museum op de derde plaats na het Stedelijk Museum in Amsterdam en SCHIEDAM - De tweedeklas sers van Schravenlant gaan vrijdag 30 januari in het kader van het project "Erf- goedspoor" op ontdekkings tocht naar het Schiedam van 250 jaar geleden. De havo en vwo-leerlingen be zoeken onder meer het Zak kendragershuisje, molen De Drie Koornbloemen, Borrel- museum Jeneverie 't Spul en het Nationaal Jenevermu seum Schiedam. Zij gaan de geschiedenis zelf beleven. Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 Museum Boijmans van Beu- ningen." Het is geen geheim dat het museum het zwaar heeft. Een krediet moest .worden aangevraagd om de salaris sen te kunnen uitbetalen. De vrees is dat de gemeente de subsidiekraan dicht zal draaien, bijvoorbeeld naar aanleiding Van kritiek uit de Schiedamse gemeenschap. „De investeringen in degrote verbouwing, de subsidie die de gemeente daarop heeft aangepast, de investeringen door fondsen in de Giudici kapel en de binnenstad wor den teniet gedaan wanneer we niet blijven investeren in ons museum." fsaüËS Wethouder Mario Stam heeft afgelopen week de sleutels van de Nieuwlandbus overhandigd aan de twee vaste bestuurders. De bus is beschikbaar voor meerdere projecten in Nieuwland met als doel om nog meer samen te werken en onderling contacten te leggen. Uiteraard is er ook een financieel voordeel voor de gebruikers door het wegvallen van kosten voor autoverhuur. De gemeente heeft een Ford Transit busje met dubbele cabine en laadbak aangeschaft ten behoeve van de verschillende De compensatie van de 4.606 gekapte bomen voor de aanleg van de A4 Schiedam-Delft moet veel beter, vinden stichting De Bomenridders Rotterdam, de Vereniging Ter Milieubescherming, Vereniging Milieudefensie Schiedam en Stichting Batavier. Door de redactie SCHIEDAM - Op 23 januari hadden de organisaties een bijeenkomst met wethouder Van Steenderen. Het overleg moest meer duidelijkheid scheppen over de herplant die de gemeente voor ogen heeft. De natuur- en milieuorga nisaties en bewoners geven in een reactie aan geen ge noegen te nemen met het terugplanten van 'veren' en willen dat de gemeente Schiedam alsnog van Rijks waterstaat eist bomen met een minimale stamomtrek van 20 tot 25 cm te planten. Tijdens het gesprek heb- projecten in Nieuwland. Vooralsnog zullen de volgende projecten gebruik maken van de bus: 't Speeleiland, de Voedselbank, Wibautplein, Stadstuinieren, de Kledingbank, de Lets Ruilwinkel. Er zullen gedurende het jaar meer projecten aansluiten. De bus heeft twee vaste bestuurders (vrijwilligers) en wordt geparkeerd op het binnenterrein van de Kansenfabriek/ voormalig schoolgebouw Mgr. Nolenslaan. Foto: gemeente Schiedam SCHIEDAM - De 38-jarige Schiedammer Ayhan D., die op 11 februari vorig jaar in de Van Heuven Goedhart straat in Nieuwland zijn overbuurman Lazo Milovic doodde, is onlangs veroor deeld tot zeven jaar cel en tbs. De rechter heeft hem een jaar celstraf meer opge legd voor de doodslag dan Justitie eerder eiste, om dat men er meer rekening mee heeft gehouden dat de Schiedammer eerder voor geweldpleging is veroor deeld. De Schiedammer schoot na een ruzie voor de flat met een pistool een ko gel door de voordeur van de woning op de 4e verdieping, waarachter het 26-jarige uit Servië afkomstige slachtof fer zich bevond. .De schut ter zou voor hem een partij explosieven en harddrugs hebben bewaard, die hij zou hebben willen teruggeven. Want Ayhans moeder wou de verboden waar niet lan ger in huis. Lazo Milovic zou daar tegen bezwaar heb ben gemaakt, waarop voor de flat bonje ontstond. Ay han volgde hem vervolgens naar zijn moeders flat. Milieuorganisaties vinden dat er te weinig groen terug komt voor de gekapte bomen langs de A4. Foto: archief ben de organisaties van de gemeente echter de indruk gekregen dat ze 'geen milli meter' wil wijken. „De herplant, bestaande uit slechts 119 bomen en voor het overige deel 'veren', staat in geen enkele verhouding tot het enorme groenvolume dat is verdwenen en is niet conform de afspraak", vin den de organisaties. Stichting De Bomenridders diende eind december 2014 een verzoek om handhaving inbij degemeente Schiedam, evenals omwonenden, VvE d'Ambachten, de Vlaarding- se Stiching Boombehoud en de Belangencommissie Ek- sterlaanflats Vlaardingen. De organisaties vinden dat de gemeente Schiedam on voldoende uitvoering geeft aan de door haar aan Rijks waterstaat opgelegde her plantplicht. Het herinrich tingsplan, dat in november 2014 werd gepresenteerd door bureau Bosch Slabbers, voldoet niet aan de eisen en voorwaarden van de afgege ven omgevingsvergunnin gen. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2015 | | pagina 1