Glazen Huis in Schiedam? Munzur Nieuwe mm SPORT IN SCHIEDAM »11 ONTSPANNEN MET DE METRO >>23 Win een Asics hardloop- kledingset Felicitaties voor Alwine NS zet meer bussen in Uittocht A0V raadsleden Laffe beroving Like ons op Facebook 25% korting r v v J Zie ons maandmenu in deze krant. Woensdag 25 februari 2015 Hermes DVS is bezig een uitstekende reeks. De trainer verklaart het recente succes. Meer landelijke bekendheid krijgen Schiedam heeft zich kandidaat gesteld om in december onderdak te bieden aan het 3FM- evenement Het Glazen Huis. Reden hiervan is nog meer (positieve) landelijke aandacht te geven aan de stad Schiedam. Naast Schiedam heeft ook Veenendaal interesse getoond. SCHIEDAM - Met de kandi daatstelling wil het college meer landelijke bekend heid geven aan Schiedam. Het binnenhalen van Het Glazen Huis is een kans om Schiedam én de regio te laten beleven en ervaren. Wethouder Van Steenderen: "We verwachten dat er meer reuring en levendigheid in de stad komt en we willen nog meer jongeren, gezin nen en ondernemers naar de stad halen." Het college gaat ervan uit dat het evenement van 3FM Serious Request een posi tief effect zal hebben op de horeca en de binnenstad en daarmee de lokale econo mie. Het enthousiasme van Schiedam om zich kandi daat te stellen komt voort uit de gezamenlijke bijdrage vanuit Serious Ambtenaar en Serious City eind vorig jaar. Met het landelijke project- Serious Ambtenaar dat Schiedam organiseerde, werd een bijdrage geleverd van ruim 755.000,-. En dat is ook bij 3FM niet onopge merkt gebleven. Deze opbrengst kwam tot stand door de inzet van een grote netwerkorganisatie met ruim 1400 professionele vrijwilligers en negentig or ganisaties van ministeries, provincies en gemeenten. 3 www.nieuwestadsblad.nl Bezorger worden? Meld je nu aan via Peter van Hemert helpt Rotterdammers van hun metro-angst af KHK&WIn http://www.krantjecontantje nri KLIK WIN ACTIE Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie De dames op de foto genieten zichtbaar van het gratis optreden van het Schiedams Shantykoor Stuurloos, afgelopen zaterdag in scholengemeenschap de Spieringshoek. En met hen meer dan 200 mensen die op uitnodiging van De Zonnebloem deze zaterdag naar de aula van de school zijn gekomen. Luidkeels worden de bekende liedjes meegezongen. Waarom de muzikale 'zeelieden' gratis optreden? Niet alleen omdat Stuurloos de Zonnebloem een sympathieke organisatie vindt, maar ook omdat het tien jaar geleden is dat het shantykoor op 25 januari 2005 door Henk de Zeeuw werd opgericht. Na het optreden in de Spieringshoek, afgelopen zaterdag, volgen in dit jubileumjaar nog meer gratis concerten. Zo is Stuurloos op 4 april te bewonderen in het winkelcentrum de Hof van Spaland en laat het koor zaterdag 9 mei van zich horen in de Grote Kerk in Schiedam. Foto: Rob Kamminga SCHIEDAM - Op twitter stro men de felicitaties binnen op een tweet van het Jene vermuseum, waarin mel ding wordt gemaakt van het feit dat Alwine van Winsen al weer vier jaar directeur is van het museum aan de Lange Haven. Alwine heeft er een foto bij geplaatst van hoe het vier jaar geleden al lemaal begon. Het toont de directeur terwijl ze zelf je never stookt. Eén van de re acties luidt: gefeliciteerd, ik neem straks een Old Schie dam op je gezondheid. Consumentenbond De Hypotheker 'Beste Koop' Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 www.hypotheker.nl 1 SCHIEDAM - Reizigers heb ben dinsdag in de ochtend spits minder lang hoeven te wachten op een vervangen de bus in Schiedam, meldt RTV Rijnmond. Maandag, de eerste doordeweeks dag van de spoorwerkzaamhe- den tussen Schiedam en Den Haag, waren er door de NS te weinig bussen in gezet. Reizigers liepen hier door veel vertraging op. Het treinverkeer ligt deze week stil in verband met de werkzaamheden rond de nieuwe spoortunnel in Delft. Sinds dit weekend rij den de treinen niet meer bo vengronds door deze stad. Maandag was het in Schie dam een chaos omdat er veel te weinig bussen be schikbaar waren. De NS heeft daarom dinsdag twee keer zoveel bussen ingezet. Volgens RTV Rijnmond kla gen reizigers van Randstad rail inmiddels op sociale media over overvolle rijtui gen. De werkzaamheden in Delft duren nog tot en met vrijdag. Als alles meezit, gaan de treinen vanaf zater dag door de nieuwe spoor tunnel rijden. Geheel onverwacht zijn drie leden van de A0V fractie opgestapt. Ze beginnen hun eigen fractie. Hierdoor blijft oprichtster en boegbeeld Catelijne de Groot alleen over. Eens was AOV de grootste oppositiepartij in de raad. Door Frank Willemse SCHIEDAM - 'Catelijne de Groot is het AOV' en is tot SCHIEDAM - Bij een laffe be roving in een woning aan de Laan van Spaland is vrij dagavond een hoogbejaarde man lichtgewond geraakt. Rond half zeven drongen twee mannen de woning van de 87-jarige bewoner binnen. Onder bedreiging van steekwapens hielden ze hem in bedwang. Het tweetal ging er niet veel later vandoor met een nog onbekende buit. De 81-jarige echtgenote van de man was ook in de woning. Zij bleef ongedeerd. De politie zoekt getuigen. SCHIEDAM - De redactie plaatst regelmatig leuke, in teressante nieuwtjes en fo to's op haar facebookpagina. Ontvangen op uw eigen tijd- TURKS RESTAURANT op uw rekening lijn? En daar ook nog eens op kunnen reageren? Like dan snel de facebookpagina van deze krant: www.face- book.com/nieuwestadsblad Bestaat 13 jaar! r a een 'one person' partij ver worden die de kiezers in de steek heeft gelaten. Harde kritiek van de drie uitge treden raadsleden op het leiderschap van boegbeeld De Groot. De reden voor de, pas sinds een jaar nieuwe AOV, raadsleden om die partij de rug toe te keren. Cees van der Tuyn, Arie van Wingerden en René Janssen gaan verder als zelfstandige raadsfractie onder de naam fractie Janssen. Volgens de drie uittreders is het AOV-Schiedam am per een partij te noemen. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten De partij wordt bestierd en bepaald door de fractie voorzitster. Haar houding is onbuigzaam en beloftes worden niet nagekomen. Hierdoor is de partij een lege huls zonder brede kijk op de samenleving, volgens de nieuwe partij. De Groot werd volkomen verrast door de coup en de uittocht. Zij spreekt van zetelroof en verklaart geen andere koers te gaan varen. Het AOV is verdrietig en teleurgesteld. De Groot zelf gaat als eenmansfractie ver der. gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2015 | | pagina 1