Niet veel open op de zondag Nieuwe 39 Open Terras in binnenstad Pasen in Hof van Spaland Kater Dibbes Proosje laat van zich horen Honderden ambtenaren vermist Stadsblad op Facebook Wanneer wordt mijn container geleegd? Twee dubbel- cd's van singer- songwriters Woensdag 1 april 2015 3 www.nieuwestadsblad.nl Bezorger worden? Meld je nu aan via V http://www.krantjecontantje.nl THEMAJAAR LIDUINA Liduinabasiliek wordt fel verlicht door druk op grote, rode knop Kleinere winkeliers blijven tegen Sinds 2011 mogen winkels elke zondag hun deuren openen. Vooral grote ondernemingen als supermarkten profiteren daarvan, volgens de kleine winkeliers. Volgens de CDA-enquête hebben kleine ondernemers er meer last van dan baat bij. KLEINE AMBASSADE Er is weereen pagina vol nieuws over/van de redactie van de Kleine Ambassade Door Frank Willemse SCHIEDAM - Drie jaar nadat het besluit viel wil het CDA weten hoe de zondagopen stelling de winkels is beval len. Slechts eenderde van de ondervraagde ondernemers blijkt zondag weieens open te zijn. Een ruime meerder heid van de winkels ver spreid over de stad ziet niet veel heil in die verruiming van de openingstijd. Vol gens die winkeliers is het niet rendabel om elke zon dag open te gaan. De verruiming heeft volgens het CDA-onderzoek daarom geen nut gehad voor de klei ne zelfstandige ondernemer. Niet alleen in debinnenstad, maar ook voor de andere Schiedamse winkelcentra die bezocht zijn. Alleen gro te bedrijven als supermark ten of ketenbedrijven zien hun omzet stijgen door elke zondag open te zijn. Opval lend daarbij is dat winkel centrum Nolenslaan vaker open is en wel bloeit met de verruimde openingtijden. Vooral in kleinere winkel centra als de Groenelaan of het Geuzenplein laten de ondernemers het afweten en zien geen heil zien om hun winkelnering zondags open te houden. Aan de wethou der om komende raadsver gadering te reageren. Evi is helemaal klaar voor het paasweekend. Ze verwacht dat de Paashaas het wel druk zal krijgen en dus is ze van plan hem een handje te helpen. Zodat er genoeg lekkernijen in huis zijn! Kijk voor paasactiviteiten bij jou in de buurt elders in deze krant of zet ze zelf op onze website! Foto: Arco van der Lee SCHIEDAM - In het centrum van Schiedam vindt zater dag 4 en zondag 5 april al weer de 5e editie van van Open Terras plaats. On der het genot van hapjes, drankjes en live muziek kun je in het historische centrum genieten van de start van het terrasseizoen. Meer dan 25 horecabedrijven zetten zich dit weekend extra in om de stad nog gezelliger te maken. Zaterdag is er vanaf 14.00 uur live muziek te ho ren op de Koemarkt evenals bij verschillende horecage legenheden. Het feest gaat 's avonds door in de cafe's die tot 04.00 uur open mogen blijven. SCHIEDAM - Jong en oud kan 4 april met de winkeliers van Hof van Spaland de Paasdagen binnenstappen. Kinderen kunnen meedoen met een kuikenrace. Vier opwindbare kuikens leggen een traject af. Degene die de race wint mag het kuiken als prijs meenemen. Alle ac tiviteiten vinden plaats tus sen 11.00 en 16.00 uur. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten CiiniCl lowns KIJK VOOR MEER INFO OP: woonmallalexandrium.nl Consumentenbond De Hypotheker 'Beste Koop' Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010)473 11 50 www.hypotheker.nl SCHIEDAM - Kater Dibbes van de familie Den Dunnen is in de nacht van 21 op 22 maart spoorloos verdwenen. Hij is het niet gewend om buiten te zijn, zegt de familie. Dib bes is vertrokken in de om geving van de Aleidastraat. "We missen hem vreselijk', schrijft de familie op onze Facebookpagina." Kenmer ken: hij is 10 jaar oud, heeft grijs halflang haar met een witte bef, grijs sikje en witte sokjes. Wie hem vindt krijgt een beloning: redactie.ns@ wegenermedia.nl Ook afgelopen weekend was Proosje van Schiedam in de binnenstad te vinden. De stadspromotor laat zich regelmatig zien bij feesten, evenementen of op zomaar een mooie dag. Zet ook eens een berichtje of leuke foto op onze Face- bookpagina of op onze web site: www.nieuwestadsblad. nl. Dat is zo gepiept en vele mensen zijn met een druk op de knop op de hoogte van je evenement, oproep of aandenken. SCHIEDAM - In 2016 is Schie dam gastlocatie van de na tionale Jonge Ambtenaren- dag. Dat heeft de Stichting Jonge Ambtenaren vandaag in Almere bekend gemaakt tijdens de JAD2015. De Jon ge Ambtenarendag is hét grootste landelijke congres voor de jonge ambtenaar. 500 a 600 jongë ambtenaren vanuit alle overheidslagen (ministeries, gemeenten, provincies) bezoeken de dag. De gemeente Schiedam is trots om gaststad te zijn voor de Jonge Ambtenaren- dag 2016: het biedt de ge meente een uitgelezen kans om Schiedam op de kaart te zetten bij deze doelgroep. De gemeente Schiedam had zich in september 2014 kan didaat gesteld als gastloca tie voor de nationale Jonge Ambtenarendag in 2016. "Onze jonge ambtenaren verenigd in het Jongerennet- werk kwamen met het idee om Schiedam voor te dra gen als host voor de lande lijke Jonge Ambtenarendag, en dit initiatief heeft het col lege van B&W omarmd," al dus gemeentesecretaris Jan van Ginkel. "De binnenstad herbergt veel leuke en unie ke locaties voor workshops. Host zijn van de JAD biedt ons de gelegenheid om ons zelf, onze eigen projecten, onze stad, wijkinitiatieven, de bedrijven en de regio te tonen aan honderden jonge ambtenaren uit het hele land". De Jonge Ambtenarendag is een dag waarop jonge amb tenaren via workshops en excursies elkaar ontmoeten, hun persoonlijke vaardig heden verder ontwikkelen en hun netwerk verder uit breiden. Zie voor wijzigingen 2e PaasdlJjetlSlers jn deze Krant. gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant. 1 sam swh hozk JOHN MAÏER DAMIEN RICE DC JAKES MORRlSSr^,^,;." '„'Of .KLIK WIN ACTIE Ca snel naar: deweekkrant.nl/actie Schiedam, Nieuwe Passage 37

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2015 | | pagina 1