HEMAHwQ korting Uitstel sloop Singelschool Nieuwe (bzOMER OPRUIMING Gehandicapten luiden noodklok met brandbrief naar gemeente RUIM 1500 PHILIPS TELEVISIES www.correct.nl Schrijf mee! Seriemoordenaar overleden Onafhankelijk advies? opruiming tot wel op heel veel artikelen EVEN TERUG IN SCHIEDAAA 7 EEN EMOTIONELE KNIPBEURT »11 Win de cd 'Mooi was die tijd../ deel 2 SCHIEDAM - Plaats voortaan zelf je berichten op www. nieuwestadsblad.nl. Onze website is vernieuwd en nu nog toegankelijker voor meeschrijvers! Je kunt er op een eenvoudige manier zelf je berichten opzetten, de agenda vullen of iets te koop aanbieden op bet prikbord. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten Jazeker. De Hypotheker. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 SCHIEDAM - Seriemoorde naar Koos. H. (65) is vorige week overleden. De Hage naar werd in 1982 veroor deeld voor de moord op drie meisjes, waaronder de acht tienjarige Emy den Boer uit Schiedam. Emy verdween op 3 april 1980. Ze verliet 's morgens haar ouderlijk huis op weg naar school in Den Haag. Hier kwam ze nooit aan. Twee dagen later werd haar lichaam gevonden in het bos bij Nistelrode. De andere slachtoffers wa ren de twaalfjarige Tialda Visser en de elfjarige Edith Post. De laatste zou H. heb ben gebeten. Deze bijtwond leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de nachtclub portier. In zijn huis werden bloedsporen van Tialda en Emy gevonden. Koos H. werd tot levenslang veroordeeld voor het mar telen, misbruiken en ver moorden van de meisjes. Hij overleed in een tbs-kliniek in Vught. De moordernaar was ernstig ziek. Kijk voor een interview met een stu dievriendin van Emy op pagina 3. 70% ga naar de winkel of naar hema.nl SCHIEDAM - Het Gehandi captenplatform Schiedam maakt zich grote zorgen over de verslechterende in komenspositie van mensen met een chronische ziekte of beperkingen. Het platform hoort schrijnende verhalen van Schiedammers die zich niet meer financieel kunnen redden en in een isolement raken, omdat zij geen geld meer hebben voor activitei ten, zelfs niet voor een kopje koffie buiten de deur. Het eigen risico in de zorg verzekering is dit jaar 375 euro. Ook mensen met een chronische ziekte of han dicap moeten dat betalen, maar ze moeten bijbetalen voor noodzakelijke medi cijnen, hulpmiddelen zo- y" rri rt- BARENDRECHT Sauna ^Tbalasso Beautycenter als hoorapparaten en be handelingen. "De kosten kunnen erg oplopen", zegt oud-gemeenteraadslid Theo Schoenmakers, die onlangs tot voorzitter werd gekozen van het Gehandicaptenplat form Schiedam. Daarnaast zijn de indicaties voor huishoudelijke hulp in 2014 en 2015 verlaagd of zelfs gestopt, waardoor mensen zelf voor hun nood zakelijke hulp moeten beta len. In een brief aan de gemeen teraad luidt het Gehandi- catenplatform Schiedam de noodklok. De gemeente heeft mogelijkheden om chronisch zieken en ge handicapten bij te staan, hijvoorbeeld via de gemeen telijke collectieve ziektekos tenverzekering. "Hoe loffelijk ook, het biedt geen oplossing voor mensen met hoge zorgkosten die boven de inkomensnorm vallen", zegt Schoenma kers. En niet iedereen kan zomaar overstappen naar de gemeentelijke collec tieve verzekering. Toch zou de gemeente deze regeling kunnen uitbreiden en beter bekend kunnen maken. Het Gehandicaptenplatform Schiedam (GPS) bundelt de krachten met het ROG, het regionaal overleg in Mid den-Holland en Zorgbelang Zuid-Holland. Ook in an dere gemeenten zijn brand brieven naar de politiek ge stuurd. gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant. Woensdag 29 juli 2015 Magda Boer is vanuit Amerika op bezoek in haar oude woon plaats Schiedam. Pas na de zomermaanden meer bekend 3 www.nieuwestadsblad.nl Hans de Koning heeft na 45 jaar voor het eerst iemand anders zijn snor laten knippen. In een brief aan de omwoners meldt de schoolleiding dat sloop tot na de zomer is uitgesteld. Al eerder gingen het slopersbedrijf en de aannemer failliet. Kan het nieuwbouwplan nog gestopt worden? Door Frank Willemse SCHIEDAM - Pas na de zomer zal stichting Primo omwo ners informeren over de sloop en nieuwbouw van de basisschool De Singel. Weer uitstel nadat in de laatste maanden zowel voor het sloopbedrijf als aanne mer faillissement is aange vraagd. De actieve omwonenden, die al twee jaar protesteren tegen sloop, vrezen voor de fundatie van hün wonin gen. De nieuwe school, inge sloten achter (ex) HEMA flat en Rotterdamsedijk, wordt groot met 4 bouwlagen zon der veel buitenruimte. Ook bewonersverenging Oost (BVSO) protesteert tegen de voorgenomen sloop en wijst op de Gravin Aleidaschool (ook Oost) die na protesten werd gered met renovatie. Dat uitstel nog geen afstel is, blijkt uit de nieuwe aanbe steding waarmee stichting Primo samen met geldver- strekker gemeente Schie dam de nieuwbouw wil doordrukken. De politiek boudt zich stil rond deze soap. Behalve GroenLinks en PS die aan de bel trekken bij onderwijs wethouder Stam (PvdA). Zij vragen zich af of dit project ondertussen ondertussen niet 'too big to fail' is en door prestige verlies niet terugge draaid kan worden. Het is ideaal voor mensen die hun eigen stad wel eens van een andere kant willen zien: een rondvaart met de fluisterboot door de Schiedamse grachten. Het kan tijdens de schoolvakantie. Iedere dinsdag kunnen Schiedammers voor een euro een rondvaart maken. Initiatiefnemer is de Stichting Rondvaarten Schiedam. Per dag zijn er drie afvaarten. De trip is zo populair, dat er de afgelopen tijd zelfs extra boten ingezet zijn. Doel van de rondvaart is de inwoners van Schiedam te wijzen op de vele monumenten die de stad rijk is. Voor de mensen die hun stad ook graag vanaf de waterkant willen bewonderen: meevaren kan nog tot en met 23 augustus. De boot vertrekt om 12.00,13.30 en 15.00 uur. De kosten zijn dus een euro, maar let op: je moetje wel kunnen legitimeren als Schiedammer. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de startplaats van de rondvaarten, museummolen De Nieuwe Palmboom. In verband met mogelijke drukte is het verstandig om van te voren te reserveren, dit kan via telefoonnummer OIO-4267675. Foto: Arjen Stada Klik&VVin KLIK WIN ACTIE Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2015 | | pagina 1