Altijd ui de, buurt! Toyota Sint geniet v Elitaire veiling Schiedamse kunst Nieuwe woning? o Wat een vrolijk lawaai! PAT KAN ALLEE Schiedam Broersvest 64 (010) 473«5Q www.autocenterpietooms.nl ENTREE-SAUNA 18,50 sC Wat mis je? Bomen WOENSDAG 16 NOVEMBER Nieuwe Stadsblad® ZIE CORRECT ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Redactie: Delftseplein 27-k, 3013 AA Rotterdam 0 06 - 29 29 96 96[g] redactie.ns@persgroep.nl www.nieuwestadsblad.nl Q NieuweStadsblad Q @NieuweStadsblad INFORMEERT INSPIREERT AMUSEERT SPEK ZETTE SUIKER- SPIKKELAESBIGGEN SINTERKLAAS ZOET OP DE KAART SMAKEN GOED IN BEELD KORPEL LAATSTE KAARTEN BESTE SLAGMAN INTOUCHABLES r. De Hypotheker. Op zoek naar een gebruikte of naar een betrouwbaar bedrijf voor onderhoud aan alle merken auto's. Kijk eens op: BARENDRECHT MAANDAG - DINSDAG WOENSDAG 1 t/m 30 NOVEMBER wwwthermenbaremlrecht.nl gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant. 7 (V* 1 Het is het hoogtepunt voor menig kind: de dag dat Sinter klaas aankomt, is er een om weken naar uit te kijken! Afge lopen zaterdag was het dan ook dringen om de goedheilig man ir. Schiedam welkom te heten. Honderden kinderen stonden rond twaalf uur op de kade iri Zuid en volgden de Sint daarna op de voet tijdens zijn tocht door Schiedam. "Het was een groot feest", laat de organisatie weten. De komende weken verblijft Sinterklaas in het paleis op de Hoogstraat, waar een heleboel kinderen hem kunnen be zoeken en van heerlijke lekkernijen kunnen snoepen. Meer foto's van de intocht staan op pagina 7. (Foto: Y. Kluin) SCHIEDAM - "Betaalbare kunst voor iedereen", zo werd er vooraf gejubeld over de Kunstbeurs die rond 17 decem ber in de Havenkerk wordt ge houden. Onderdeel daarvan is de verkoop van kunstwerken van de Artotheek, die ophoudt te bestaan. 'Een exclusieve veiling', meldt ex-wethouder Menno Siljee op Internet. Hij ontving een uitnodiging voor die veiling waarvoor kaarten van 125,- aangeboden wor den. "Dit zijn kunstwerken van' Schiedamse kunstenaars, ge kocht als uitkering en bedoeld voor de gewone Schiedam mer", luidt zijn aanklacht. Vol gens de ex-wethouder Cultuur is "deze uitverkoop niet voor iedereen, maar voor een elitair gezelschap dat 125 euro kan ophoesten.' De geschrokken gemeente meldde hierop dat de veiling nu wel kosteloos is. SCHIEDAM - De krant isjzoals je kunt zien in een nieuw jasje gestoken. Nieuw léttertype, nieuwe rubrieken, nieuwe lay-out. Wij zijn benieuwd? Welke on derdelen misjij in de krant? Of heb je misschien suggesties? Laat je horen via de mail: re dactie.ns@persgroep.nl Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten SCHIEDAM - De bomen op de Kloosterplaats krijgen 16 no vember 12.0Ö uur e^n vaste -plek. ledereen is welkom. SCHIEDAM - Paul Meuldijk liep op de Hoogstraat en hoorde een hoop vrolijk la waai. Er zaten Zwarte Pieten in Het Schiedams Boekhuis! Kinderen kunnen daar een bouwplaat van een schoentje ophalen en zetten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2016 | | pagina 1