Altijd wo de, buurt! Sterretje weer open A 'Waar kan ik B&W op afrekenen?' Zodra de vergunning binnen is... Annuïteiten? Schiedam Broersvest 64 (010) 4731150 Smurfen cricket Bloemen voor bruidspaar? Voordeel uitbreiding airport bestaat niet WOENSDAG 11 JANUARI 2017 Nieuwe Stadsblad® Redactie: Delftseplein 27-k, 3013 AA Rotterdam 06-29299696 Qredactie.ns@persgroep.nl BH www.nieuwestadsblad.nl Q NieuweStadsblad Q @NieuweStadsblad VERTROUW OP 45 JAAR ERVARING AUTOBEDRIJF VAN SCHIE BV fl volg ons op Facebook CITROËn SCHIESPOOR ZOEKT SNEL ONDERDAK WEER NATIONALE TITEL VOOR AKDENIZ DEEL II IN SERIE AT LAS AAN DE SCHIE NEXUS KRIJGT PAAR WEKEN UITSTEL INFORMEERT INSPIREERT AMUSEERT KOM KIDS IS GROENE BOLDERKAR KWIJT Zodra hij de vergunning binnen heeft van de gemeente, zet Anthony van Duyn de voordeur van 't Sterretje wagenwijd open. Voorafgaand aan de officiële heropening wil de nieuwe uitbater de loop er weer in krijgen. „Zo gauw mogelijk," zegt hij. SCHIEDAM - Bij de grootste scoutingvereni- ging van Schiedam regende het afgelopen za terdag onderscheidingen. Vanuit de regio Maasdelta zijn maar liefst 22 leden onder scheiden met het bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland. Alle leden zijn zes jaar of langer actief binnen de vereniging en dus voor de stad Schiedam. Scouting BvH kent zowel land-als watëractivi- teiten en heeft veel vrijwilligers. Deze zijn ac tief als leiding bij de Bevers, Welpen, Scouts en Explorers of beheren en onderhouden het landhuis aan het Van der Lippad en de vloot. Ook kent de vereniging een goed bestuur. SCHIEDAM - „Een zaak als 't Sterretje mag niet leeg staan. Er moet beweging in zijn. Ik heb de laatste weken gespro ken met de buren, met mid denstanders *bp de Koemarkt, met voorbijgangers. En ik heb gemerkt daf'LSterretje van de Schiedammers is. De stad heeft affiniteit met dit pand," heeft Anthony gemerkt. Niet alleen het café is opge schilderd in warme kleuren, ook het zaaltje erachter en de bovenverdieping. De keuken is grondig gereinigd en staat weer te glanzen. Anthony van Duyn wil de oergezelligheid terug van het bruine café dat 't Sterretje vroeger was, maar het blijft tegelijk een eetcafé met een eenvoudige kaart en wel met uitstekende ingredi ënten. Op de eerste verdie ping kunnen gezelschappen terecht voor vergaderingen, recepties en diners. Opbouwen „Rustig opbouwen," is zijn de vies. „Step by step." Geboren in Den Haag heeft hij vele ja ren van zijn leven in Australië www.hypoibeker.nl Jazeker. De Hypotheker. gewoond en dat merk je aan zijn manier van praten. Hij komt er nog steeds veel, hij was ook in Australië toen hij een telefoontje kreeg of hij zin had om 't Sterretje van de grond te tillen. Het pand is ei gendom van de Dennenborgh Group en men wist van de goede horeca-ervaring van Anthony van Duyn. „Ik heb een retourtje gekocht, maar ben niet naar Australië terug gegaan. Ik was meteen ver kocht," zegt Anthony. „Il&^nd •ft Sterretje wefkélijk4 waanzin- nig, zowel het interieur afs de omjgeving! Ik snap eig^plijk niet dat andere horecaon dernemers de kans hebben laten liggen om hier wat van te maken." De komende maanden zal hij zeven dagen in de week aan wezig zijn om al zijn gasten te leren kennen. Hij streeft er naar dat werkers in de haven gebieden er tien minuten voor willen omrijden om in't Sterretje van een kop koffie te komen genieten. Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten f*% e r* e rt. BARENDRECHT WELLNESS SAUNA BEAUTYCENTER SCHIEDAM - Wat moet er be slist in 2017 gebeuren? En waar kunnen we burgemèes- ter en wethouders op afreke nen eind december? Op de nieuwjaarsreceptie geven onze stadbestuurders hun goede voornemens voor 2017 prijs. Cruciaal: sloop en nieuwbouw in Oost, Fabri- plein en Parkweg. Zaken die komend jaar volgens B&W niet door verkiezingskoorts mag worden gekaapt. De woningmarkt is dé sleutel tot sociale stijging. Dus betere en mooiere woningen Dat SCHIEDAM - Het berekende voordeel van de uitbreiding van de luchthaven blijkt geba seerd op onjuiste cijfers. Als de juiste cijfers worden ge bruikt verdwijnt het voordeel en blijven alleen de nadelen over. Dat vindt GroenLinks Statenlid Berend Potjer. Hij ontdekte dat nadat een passagier uit de regio Rijn mond hem erop wees dat rei zen via Schiphol minstens zo snel was als via Rotterdam Airport. willen zowel burgemeester Lamers (CDA) als SP-wethou- der Van Steenderen. Zij noe men onmiddellijk de sloop en bouwplannen als belangrijk ste wens voor het nieuwe jaar. De nieuwbouw in Oost is er door maar plannen voor Schiedam West (Fabriplein) en Nieuwland (Parkweg Oost) moeten dit jaar door de raad goedgeke'urd worden. De wens van wethouder Houtkamp (D66) is dat Feyen- oord kampioen wordt. En dat alles voortaan "sneller" gaat. Wethouder Van Aaken (CDA) Omdat de tijdwinst van'de passagiers juist hebargument voor de uitbreiding van de luchthaven was dook Potjer in de cijfers en kv\|wn tot de schokkende ontdekking dat die berekende tijdwinst was gebaseerd op onjuiste cijfers en in werkelijkhèid niet be staat. Enkele omwonenden zijn in middels een actie gestart te gen de uitbreiding van Rot terdam The Hague Airport met posters en een petitie. belooft dit jaar de wijken in te gaan met haar groene plei dooi voor de 'energie transitie'. Op en rond het huis minder energie verbruiken door isola tie, zonne-energie en minder afval. Natalie Gouweleeuw (WD) verheugt zich op de opening van hockey- en voet- balvëlden op Harga. En het vervolg van de woningbouw op Harga 2. Ze belooft tevens een 'sluitende' begroting het komend jaar. "Ik zei niet zon der verhoging van lasten. Dat kan ik nu niet beloven". SCHIEDAM - Vanaf 22 januari kunnen de kleintjes kennis komen maken met het cric ketspél bij Hermes DVS. Er wordt gespeeld in de gymzaal van het Stedelijk Gymnasium Schiedam in Groenoord. Kinderen tussen de 4 en 6 jaar en hun ouders zijn welkom tussen tien en elf uur. Meer info via: jeugdcricket@ hermesdvs.nl SCHIEDAM - Oud-Schiedam mer Jurriaan Meijer uit Hilver sum attendeerde ons via Ro ger Pluym op het vijftig jarig huwelijksfeest van de in Schiedam geboren mr. Pieter van Vollen hoven en prinses Margriet. "Denk er aan Schie dammers, 10 januari het Gou den huwelijksfeest! Er gaat dinsdag toch wel een groot bloemstuk van 100 euro naar Apeldoorn van het Schiedam- se gemeentebestuur? Inmiddels is het jubileum al achter de rug. In het Alge meen Dagblad gaf de prinses aan dat het feestje gevierd is met de kinderen en het bruidspersoneel van destijds. „Gewoon een privéfeest", al dus de prinses. Ook later dit jaar zijn er nog vieringen. Wat vinden jullie? Moet er een bloemetje namens Schiedam naar het paar in Apeldoorn redactie. ns@persgroep. nl Computerreparatie aan huis! No cure no pay 010-3072814 I www.eenvoudpc.nl gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van-deze krant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2017 | | pagina 1