Altijd/ Ui de, buurt! Foort weer in Kamer OPEN 0A6 25 MAART Afval the Game is on in Schiedam! van de lezer: Zaterdag gaat de zomertijd weer in! Jg? 'Onze' Foort weer naar Den Haag Einde Rentevaste Periode? Schiedam Broersvest 64 (010) 4731150 VMBOI MBO Roze salon Concert Toon kunstkoor stroom Vroege Vogel Sauna-entree WOENSDAG 22 MAART 2017 Nieuwe Stadsblad® Redactie: Delftseplein 27-k, 3013 AA Rotterdam 06 - 29 29 96 96 redactie.ns@persgroep.nl P3 www.nieuwestadsblad.ri Q NieuweStadsblad @NieuweStadsblad VERTROUW OP 45 JAAR ERVARING AUTOBEDRIJF VAN SCHIE BV 'S-GRAVENZANDE i INFORMEERT INSPIREERT AMUSEERT ACTIE CARLYNE NU AL SUCCESVOL DAMESTEAM HBSS REDT LEVEN PRULLENBAK ERBIJ IN OOST LINDA MODE VIJFTIEN NOODKLOK LUIDT JAAR OUD VOOR DRIE CLUBS Bij de Landelijke Verkiezingen afgelopen week werd de PVV de grote winnaar in Schiedam. VVD kwam hier op de tweede plek. Landelijk werd de partij van Rutte de grootste, zodat Schiedammer Foort van Oosten zijn Tweede Kamerstoel be houdt. Maar: waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Daarom heeft Van Oosten 'gemengde ge voelens' over zijn herbenoe ming, want deze nieuwe peri ode moet hij ook afscheid nemen van een aantal (PvdA-) collega's. Thuis in Schiedam vertelt oud-wethouder Van Oosten dat hij de verkiezingsstrijd als 'spannend en druk' heeft er varen. Spannend omdat zijn 32e plek net genoeg is om zijn baan te houden. Hij had wel al een goed voorgevoel tijdens campagnebijeenkomsten in het land. Dat de stembus 'wel ergens over gaat' bewijst vol gens hem de hoge (80 pro cent) opkomst. Ondanks een verlies van acht zetels is de WD duidelijk de grootste partij (33 zetels) in de nieuwe Tweede Kamer. Daar na komen een vijftal partijen met 14 tot 20 zetels waarvan de PW bleef steken op dat aantal. Daarom moet Wilders premier Rutte voor laten gaan. Foort van Oosten beleefde spannende dagen. Direct na de uitslag was er een klein feestje thuis met vrouw Da nielle en daarna kon hij direct door naar Den Haag. Nu enke le dagen later, ziet hij ook de betrekkelijkheid van deze baan. "Elk moment kan het voorbij zijn. Als politicus heb je nooit zekerheid." Natuurlijk vroegen wij Foort van Oosten ook zijn mening over de uitslag in Schiedam waar de PW de meeste stem men kreeg en nieuwkomer DENK in Nieuwland maar liefst 24 procent van de stem men kreeg. Die uitslag baart hem zorgen. Als Schiedammer maar ook als oud-wethouder. Hij ziet een uitdaging om die trend te keren. "We moeten de wijken in om die Schie dammers over te halen anders te stemmen." De PvdA is de grote verliezer met een terug gang van 29 zetels. Van Oos ten heeft hier gemengde ge voelens over. "Persoonlijke banden met PvdA kamerleden zijn nu ineens verbroken. Dat is politiek, waar ik mij te volle voor inzet, maar wat ineens over kan zijn." Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl SCHEEPVAART EN TRANSPORT COLLEGE VÉt I ZATERDAG 10.00-14.00 UUR SCHIEDAM - Maar liefst 20 teams uit Sassen- heim, Gouda, Den Haag, Leiden, Delft, Rotter dam, Hoek van Holland, Voorburg en natuurlijk Schiedam waren algelopen zaterdag aanwezig bij het kampioenschap van de Rugby-Benja- mins (9 en 10 jaar), dat gespeeld werd op de velden van Hermes DVS. Met ouders en trai ners waren ruim 300 mensen aanwezig op Sportpark Harga. De club is nog maar net bezig met rugby maar durfde het toch al aan een dergelijk groot toer nooi te faciliteren. De finale ging tussen Gouda en BSN (British School of Netherlands). Laatst genoemde won de finale na een verlenging. SCHIEDAM - Dinsdag 28 maart organiseert de Franke- landgroep weer een Roze Sa lon, van 15.00 tot 17.00 in de Wintertuin in Frankeland. De Roze Salon is een gezellige plek voor senioren met diver se seksuele geaardheden. Be zoekers kunnen hier op een ontspannen manier ervarin gen delen. Toegang is vrij, vooraf aanmelden niet nodig. SCHIEDAM - Het Toonkunst koor geeft zondag een concert in de Dorpskerk vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis. Buxte- hude, Zelenka, Vivaldi en M. Haydn worden uitgevoerd on der leiding van Willem Blonk en met medewerking van een strijkersensemble. Meer info via www.toonkunstkoorschie- dam.nl SCHIEDAM - Maar liefst 49 groepen van verschillende Schiedamse basisscholen gaan vanaf deze week de strijd met elkaar aan in Afval the Game, de grote afvalinzame lingswedstrijd. Tijdens de feestelijke kick off, afgelopen maandag, gingen basisscho len 't Meesterwerk en Het Ta lent de strijd alvast met elkaar aan. Onder toeziend oog van wethouder Van Steenderen lieten de kinderen in een spannende estafetterace hun kennis zien over het thema van deze editie: oud papier. De kinderen van 't Meester werk en Het Talent stonden te trappelen van ongeduld om aan het spectaculaire afvalspel te beginnen. Toen de kinderen na een enthousiaste ope- ningsdans lekker opgewarmd waren, was het woord aan de wethouder. Hij benadrukte het belang van afvalscheiden, en daarmee het verkleinen van de afvalberg, en bovenal sprak hij over de grote voor beeldrol die de kinderen heb ben voor hun omgeving. Toen konden ze eindelijk aan de slag! Met behulp van team captains Jeffrey van Steenis van Irado en Nicole Cup van dé gemeente, gingen de scholen hun papierkennis meten op het parcours op de Meester- straat. De kinderen gingen in groepjes aan de slag met de verschillende afvaluitdagin- gen, zoals 'welk van deze stukken afval hoort niet bij oud papier en karton' tot het speelse 'vouw een hoedje van papier'. Irado zal het de ko mende weken behoorlijk druk gaan krijgen met het aft/oeren en recyclen van al dat ingeza melde papier. SCHIEDAM - Let op: komend weekend wordt de klok verzet. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart gaat de klok een uur vooruit. Let dus goed op als je (sport)afspraken hebt staan op zondagmorgen. Om 02.00 uur wordt het 03.00 uur, dus dat is een uur minder slapen helaas. Vervolgens hebben we wel weer een voorjaar en zomer met lange re dagen voor de boeg. In de nacht van 28 op 29 okto ber gaat komende herfst de wintertijd weer in. De dagen worden daarna weer korter. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen met zomer- en wintertijd. Wanneer functio neren jullie het beste en heb ben jullie wel eens een blun der gehad door terugdraaien/ verzetten van de klok. Mail ons: redactie.ns@persgroep.nl SCHIEDAM - 'Toevallig ont dekte ik dat onze stroom-me- ter niet om 23.00 uur over schakelt op daluren-tarief, maar pas om 00.20 uur. Heb ben dus al ik weet niet hoe lang onze vaatwasser onbe wust op dure stroom laten draaien. Heb onze energie-le verancier, Eneco, van de foute omschakeling op de hoogte gebracht en om een forfaitai re, nader overeen te komen vergoeding gevraagd. Eneco distancieert zich echter volle dig van de zaak en verwijst naar netbeheerder Stedin. Stedin verwijst vervolgens naar Eneco", schrijft Henk van Wijngaarden. Zijn er meer Schiedammers met dergelijke ervaringen? Mail naar: redac tie.ns@persgroep.nl BARENDRECHT Alle dagen van de week Check-uit voor 13:00 uur ttiermenbafendrecht.nl gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2017 | | pagina 1