AltijdUv cU> buurt! Toch een ijsbaan! Trick or treat? Wie weet meer over dood Graciëla? Vrouw met de baard ZIE DE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Verhuizen of verbouwen? Maar wel in de openlucht boek over Paaltjens Koopzondag in Passage Herdruk WEER BOKSEN BIJ DE HAAN Komende winter zijn er in Schiedam toch volop winteractivi teiten. Tijdens de kerstvakantie wordt de binnenstad in win terse sferen gebracht en van 3 februari tot en met zondag 4 maart kan er ook weer worden geschaatst op het Stadserf. Dit keer niet overdekt, maar op een openluchtijsbaan onder de naam Winter Village. SCHIEDAM - De gemeente heeft de afgelopen periode een aanbesteding gehouden voor het organiseren van een winterevenement in de bin nenstad. De Stichting Winter Village kwam daarbij als beste uit de bus. Wethouder Van Steenderen: "We wilden graag meer activiteiten tijdens de winter in de binnenstad. Daarbij was het onze wens ook de ijsbaan weer naar het centrum te halen. Voor de ko mende drie jaar hebben we afspraken gemaakt met Win ter Village. Tijdens de school vakantie kan er naar harten- lust worden geschaatst. Ook tijdens de kerstvakantie zullen er volop activiteiten georgani seerd worden met verschillen de partners in de stad." Winter Village Met de keuze voor Winter Vil lage slaat de gemeente een andere weg in. Het Stadserf krijgt een meer parkachtige, winterse uitstraling. Winter Village bestaat uit een open luchtijsbaan met daarbij een pop-uprestaurant in winterse sfeer. Wie zelf het ijs op wil, kan er schaatsen huren. Toe schouwers kunnen ondertus sen in het pop-uprestaurant warme chocolademelk, glüh wein of een borrel drinken. Daarnaast biedt het restaurant van Winter Village een menu kaart met winterse gerechten. Kerstvakantie Tijdens de kerstvakantie wordt een aantal locaties in de bin nenstad zoals de Grote Markt, het plein voor het Stedelijk Museum, de Korenbeurs en de tussenliggende route om getoverd in winterse sferen. In samenwerking met lokale in stellingen, horeca en onder nemers worden verschillende activiteiten georganiseerd, met name gericht op gezinnen met kinderen. Het winterpro- gramma start op donderdag 14 december met de traditionele Kaarsjesavond op de Grote Markt en loopt door tot 31 de cember. Het exacte program ma wordt in de loop van no- Krant niet ontvangen? Bel 088-0561 595 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten www.bypotheker.nl SCHIEDAM - Na een veront ruste melding door haar broer, vonden agenten vrijdagoch tend 22 september het leven loze lichaam van de 21-jarige Graciëla in een sloot bij de Krabbeplas. Ze bleek te zijn gestoken. Dinsdag 31 oktober was in Opsporing Verzocht een reconstructie van deze zaak te zien. Hierbij deed haar broer een beroep op getuigen bij het oplossen van dit vrese lijke misdrijf. De politie blijkt ook specifieke vragen te heb ben over de Minister Donker straat in Schiedam waar Graci ëla mogelijk is geweest. De jonge vrouw is voor het laatst in leven gezien bij de Kentucky Fried Chicken in de Galvanistraat in Rotterdam, waar ze werkte. Op bewa- kingsbeelden is te zien hoe ze daar na 00.30 uur vertrekt. Zes uur later wordt haar lichaam gevonden. Inmiddels zit een 31-jarige verdachte uit Schie dam vast op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak, maar nog niet alles is duide lijk. De politie denkt dat Graci ëla slachtoffer is geworden van een conflict in de relatio- SCHIEDAM - Op 3,4 en 5 no vember speelt Apollo Toneel de voorstelling 'Vrouw met de baard' in Ruimte in Beweging in de Boterstraat 81. De regie is in handen van Anne Rats, bekend als actrice van onder andere De Stokerij en Nachtgasten. De Vrouw met de baard gaat over de grote liefdes, tragische gebeurtenissen, en uiteinde lijk probeert iedereen er wat van te maken. Het is een prachtig romantisch toneel stuk, waarin alles kan gebeu ren zoals dat in het werkelijke nele sfeer. Het is nog niet exact duidelijk hoe ze terechtgeko men is bij de Krabbeplas. Eerder vroeg de politie hulp bij het vinden van de bestuurders van twee auto's die gepar keerd stonden bij de Zuid- buurt en de persoon die langs Graciëla loopt als zij haar werk verlaat. Van hen is de identi teit nu bekend. Nog steeds is de politie op zoek naar de drie fietsers die bij haar werk hun fiets op slot zetten rond 0.35 uur. Deel tips via de opspo- ringstiplijn 0800-6070. SCHIEDAM - Zondag 5 no vember is het weer Koopzon dag in de Nieuwe Passage. Ondernemers openen hun deuren vanaf twaalf uur. Deze zondagmiddag is Pien Knip van de partij, een vrolijke wervelwind en verzot op pa pier. Daaruit knipt zij op speci aal verzoek van de kinderen vlinders, vogels, bloemen en alles wat maarte knippen valt. Onder het knippen zingt Pien Knip gezellige liedjes. De winkels zijn open tot 17.00 uur en het parkeren is deze dag helemaal gratis in de bij behorende garage. SHANTY MEEZING J FESTIVAL leven kan gebeuren. De voorstelling vindt plaats in Ruimte in Beweging. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 no vember begint de voorstel ling om 20.15 uur en op zon dagmiddag 5 november wordt er om 14.15 uur ge speeld. Kaarten kosten 12,50 ver krijgbaar via www.apolloto- neel.nl Apollo toneel is opgericht in 1968 en is sinds 1980 een stichting. Volgend jaar be staat Apollo Toneel 50 jaar en dat jubileum gaan ze uitge- Zaai ópen: 13:00 Aanvang: 14:00 I Entrw: 10.- p.p. gemeente Schiedam U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.officielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant. WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 Nieuwe Stadsblad® Redactie: Delftseplein 27-k, 3013 AA Rotterdam Q 088-0130445 redactie.ns@persgroep.nl www.nieuwestadsblad.nl Q NieuweStadsblad Q @NieuweStadsblad PIET PAALTJENS LEEFT! UIT-AGENDA: WAT GAAN WE DOEN? HET DIER VAN DE WEEK INFORMEERT INSPIREERT AMUSEERT JULLIE MOOISTE FOTO'S IN SCHIEDAM Hoewel het gisteren pas officieel Halloween was, werd het van oorsprong vooral in Amerika populaire feest afgelopen weekend gevierd. In Schiedam-Noord was het onder meer grieze len bij kindercentrum Het Mirakel, zoals op deze foto van Rob de Kievith te zien is. Ook in de Gorzen stond het zaterdag bol van de pom poenen en vampieren, want ook daar wordt er altijd een feest van Halloween gemaakt. Tijdens Halloween verkleden kinderen zich en bellen of kloppen ze als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. Meestal roepen ze dan 'trick or treat'. (Foto: Rob de Kievith) SCHIEDAM - Kenners en lief hebbers van Frangois Haver- Schmidt en zijn alter ego Piet Paaltjens hebben lang naar dit moment toegeleefd. Het boek 'Haver- Schmidten Schiedam' van auteur Herman Noorde- graaf is eindelijk weer ver krijgbaar. Naar aanleiding van de Piet Paaltjens Parade (t/m 1 november) is de herdruk van dit klassieke werk tot stand geko men. Dit rijk geïllustreerde boek telt 184 pagina's en is verkrijgbaar bij onder meer Het Schiedams Boekhuis en Post Scriptium. De adviesprijs is €15.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Nieuwe Stadsblad | 2017 | | pagina 1