Bijvoegsel tot N°. I? van de Maasbode.' PER TELEGRAAPH 's Gravenhage, 26 April 7 uur 15 ininuten. De Tweede Earner der Staten-Generaal is heden door den Konin ontbonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 7