Bijvoegsel tot No. 36 van „DE MAASBODE. 's Gravenhage8 Sept. 1853, 4 uur 30 min. PER TELEGRAAPH. De Wet tot regeling op het toezigt van de onderscheidene Kerkgenoot- schappenis door de Eerste Kamer der Staten-Generaal met 22 tegen IB stemmen AANGENOMEN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 5