OPENBAHE VRHW1LLIGE YERKOOPING BRANDWAARBORG-KASTEN EN FORNUIZEN. HAARDEN EN KAGCHELS J. F. C. ROELANTS Carga-Lijsten Advertentien. SOLIED BEWERKTE PRIJZEN DER THEE TE schiedam: S©©HIS!H. Rurgerlijke Stand. HAVER goed prijshoudond. De Zeeuwsche partijtjes 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82 ffi 3, /3.40, /3.80, f4.20, f4.60. BOEKWEIT. yiO a yi2 hooger. Nieuwe Noord-Brabandsche /222,/225, /228,y230; Nieuwe Rhijn225; Fransche f 188, f 190 /193, /195, /200, /2I0 naar kwaliteit. ERWTEN tot ruim vorige prijzen wel te verkoopen. Blaauwe _/8.75, y 9.25, 9.75 Witte /8.50, y9.25; Graauwe Geldersche /13./14. WITTE B00NEN eenige goede partijtjes Nieuwe ter markt. Zeeuwsche/11.50, y 12 yi2.50; Walchersche f 12.75, f 13. BRUINE Walchersche yi3.50, yi4; Zeeuwsche yi2, f 12.50, yi3, y 13.50. PAARDEBOONEN tot vorige prijzen weinig gevraagd; f 7.50, y7.70. DUIVEBOONEN y8,ys.5o. KOOLZAAD tot vorige prijzen traag. Zeeuwsch gestort 65J/4 L Overmaasch 67 L; Zeeuwsch in zakken 65, 66 LFlakkeesch 63, 65, 66 L. LIJNZAAD traag en op vorige prijzen gehouden. KANARIEZAAD 50 Cents hooger; y9.50, f 10, yi0.50. KARWEIZAAD fl hooger. Geldersch yi8, f 18 V, per 50 N. RAAPOLIE y39«/», y40"„. LIJNOLIE y31, y31V.. HENNEP- olie y39, y4o. RAAPKOEKEN f78, /82. LIJNKOEKEN f 105, f 115. MEEKRAPPEN. Door den hoogen waterstand is heden geen markt geweest. SCHIEDAM. ISMAIL. Speranzakapt. A. Parido1790 tschetw. Rogge. De Groot, Roelants C°. LIVERPOOL. Judij, kapt. W. Pearce, 238'/i ton raw klipzout. Order. NEWCASTLE. Samuel en Sarah, kapt. R. Robinson, 100 chaldr. Steenkolen. Order. NEWCASTLE. Integrity, kapt. M. March, 118 chaldrons Steenk. Order. NEWCASTLE. Resource, kapt. E. Bower, 128 chaldr. Steeek. Order. Bij den ondergeteekende zijn voorlianden, Hij is tevens ruim voorzien van FI.JN GESLEPENE en IN HEX VUUR ZWART-GEBRANDE welke zich onderscheiden door nette bewerking en luxe versierselen. G. J. BERTELS. Schiedam Iloogstr., Wijk C, N°. 104. (N°. 190. N0, 1. Een WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen aan den Langen Achterweg binnen de stad Schie dam, wijk C, n°. 173, en op den kadastralen leg- ger voorkomende onder sectie B, n°. 1115; N°. 2. Een WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen aan de Laan bij genoemden Langen Achterweg wijk C, n°. 269, en op den kadastralen legger ver- meld onder sectie B, n°. 1051; N°. 3. Een WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen als het laatstvoorgaande, wijk C, n°. 268, en op den kadastralen legger voorkomende onder sectie B, n°. 1050; N°. 4. Een WOONHUIS en ERVEstaande en gelegen aan de Breestraat binnen meergenoemde stad, wijk F, n°. 119, en op den kadastralen legger vermeld onder sectie A, n°. 302 N°. 5. Een WOONHUIS en ERVEstaande en gelegen aan de Zijlstraat binnen dezelfde stad, wijk F, n°. 371 en op den kadastralen legger voorkomende onder sectie A, n°. 617; N°. 6. Een WONING en ERVEstaande en gelegen in een gemeenen Gang, wijk F, n°. 371aen op den kadastralen legger vermeld onder sectie A, n°. 618; N°. 7. Een WONING en ERVEstaande en gelegen als de laatstvoorgaande, wijk F, n°. 3715, en op den ka dastralen legger voorkomende onder sectie A, n°. 619; N°. 8. Een WONING en ERVE, staande en gelegen als de laatstvoorgaande, wijk F, n°. 371c, en op den kadastralen legger vermeld onder sectie A, n°. 620. De veiling en voorloopige toewijzing zulien plaats heb- ben op Vrijdag, den 30sten September 1853 des voor- middags te elf ureen de afslag en bepaalde toewijzing den volgenden dag, des avonds te acht ure, beiden in het Gebouw MUSIS SACRUM, aan de Lange Haven binnen meergenoemde stad Schiedam, zijnde inmiddels omtrent de koopvoorwaarden inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. K. A. POORTMAN, aldaar. (N°. 189. BIJ llicnuistraat, fclijk <B, tt°. 284. TJIT HET MAGAZIJN VAN Singel over de Bergstraat, N" .l"'/JS45, TE AMSTERDAM. Vrij goede ZwarteThee N°. 1. Goede Zwarte2. Zeer goede geurige Zwarte 3. Fijne Souchon Congo4. Fijne Souchon5. Zeer fijne Souchon Pecco6. Fijne Pecco Souchon7. Zeer fijne Pecco Souchon8. Extra fijne Pecco9. GROENE THEEEN. Ordinaire GroeneThee N". 1. Vrij goede2. Vrij fijne Hysant3. Fijne Hysant4. Vrij goede Uxim5. Fijne Uxim -6. Fijne Jootejes7. Extra fijne Joosjes8. Alles berekend per 5 Ons, 80 els. 100 120 140 170 200 250 300 400 80 els. 100 150 200 150 200 300 400 (N°. 191. en te bekomen in Pakjes a 21Ons, waarop Prijs en Nummer bemerkt is. SCHIEDAM, 19—26 SEPTEMBER Gehuwd: 21 Sept. Cornelis Borgerding en Johanna Vredenbregt. Arij Cornelis de Goederen en Korina van Deursen. Simon van den Broek en Klasina van Vooren. 22. Dirk Kimmijser en Nannetta Su sanna Benschop. Bevallen 18 Sept. M. Beumers geb. Middelman D. J. Tijsse geb. Rombout, Z. 19. A. Hampers, geb. de Veld, Z. 21. P. van Rijn geb. van WagtendonkZ. H. van den Broekgeb. Kropmans, Z.J. Tons, geb. Hagendoorn, D.G. Tiebes, geb. Kramers, Z. 22. M. Boumangeb. Walter, D. 23. M. van der Poelgeb. de Gooijer. D. M. Gokke, geb. van Wel,Z. 24. W. A. Schmitt, geb. Krans, E. Kudders, geb.de KoningD.— 25. C. Dessens, geb.Gerkes Merks, Z- C. Krabbendamgeb. VonsZ. Overleden: 18 Sept. M. Wensvoort, 2j. 11 m. M.Keizer,3w. 19. J. M. Noletechtg. van W. A. van der Burg48 j. J. Diepen eclitg. van C. van Sprang. 32j. J. A.Scheffer3m. A. L. Dijkhuis, echtg. van J.N. van Duinen53j. H. Dorsmanechtg. van J.Moerer 29 j. 20. A. Weij 7 j. J. A. Wuisman1 j. 10 m. M. II. Visser 14 j. G. van den Eng, 22 j. F. M. Hal ting5 j. 21. L. D.Tulpink echtg. van H. Steur48 j. II. Boecb, 35 j. N. van Diggelen 8 j. G. Kortechtg. van J. Ophuis ,28 j. G. Pruimers19 j. A. Bakker 4 w. J. Hazelenbach, wed. J. van der Zee, 70 j.M. C. de Roo3 j. A. Middendorpechtg. van C. Ham63 j. J. Sierswed. van P.Wal ters 60 j. C. Koningwed. van A. Bosman33 j. G. Veth 1 j. 9 m. N. Pleijsier, 3 j. 6 m. 22. H. M. van der Heidenechtg. van D. Kruijning, 42 j. E. van Steenechtg. van L. van Gerven32 j. H. Krnijning, 3 j. J. Bronkhorst, wed van F. Kaltner74 j. M. M. Rammers ,4 m. H. de Vogel69 j. G. H. Westhuisechtg. van G Hassing28 j. M. Markmeijerechtg. van G. Blok63 j. H. van Efferen3 j. 23. E. Kok, 6 w. D. Manders, 1 j. 8 m. J. Vorsten- bos, 1 j. 11 m. J. W.Keuzenkamp, 7 j. N. Lcuman58 j. A. M. Biedero2 j. J. C. M. Schliiter1 j. M. M. Krol, echtg. van A. B. Bergmans33 j. 24. E. de Ridderwed. van J. Bruijnsdijk, 67 j. C. van Leeuwenechtg. van J. Sitton 28 j. C. van den Tempel1 j J. Pesch. D. Fluijt, 4 j. 25. M. Gommelechtg. van E. Bresse- laar, 64 j. M. Gommel, 21 j. J. van den Berg, echtg. van G. Det- mer32 j. A. Hosman, 61 j. H. Klein, 19 j. E. Swinkels, 2 j. 10 m. J. G. Kamman, 22 j. M. E. Deijl24 j. H. D. de Jonge19 j. A.M. J.Lankamp, 4 j. 11 m. P. Huijskes, 2 j. 9 m. J. Nieberg, 2 j. 7 m 26. B. van Grootveldechtg. vanL.Tromp, 33 j. T.Schik- hof, echtg. van C. C. H. Peters, 28 j. A. Timmermans, echtg. van W. Noordijk, 40 j. J. Kolterman wed. van E. Schoenmaker, 72 j. J. Holierrookechtg. van P. Milt52 j. YLAARDINGEN, 20—26 SEPTEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen: 18 Sept. Antje Boezergeb. Yerboon, Z. 21.Teuntje van Reegeb. BotD. Catharina Penning, geb. HartmanD. Jo hanna de Rondegeb. KokZ. 22. Maria Poldermangeb. van der BruggeD. 23. Kaatje de Langegeb. Hooms Z. 24. M. Gerlagh, geb. de Ronde, Z. -M. van der Linden geb. van Zeventer, D. 25. Geertje Warnaargeb. van DamZ. Overleden 22 Sept. W. Volkertweduwn. van C. de Haan 52 j. A. Proostechtg. van P. Luik47 j MAASSLUIS 18—25 SEPTEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleden 21 Sept. P. van Heusden4 m. ROZENBURG. (Deze opgave is niet ingekomen). BRIELI.E. (Deze opgaaf is niet ingekomen.) HELLEVOETSLUIS11—18 SEPTEMBER. Geiiuwd: Geene. Bevallen: 11 Sept. N. Velthoen geb. van derWal, D.16. A. Wafelbakker, geb. Velthoen, D. 17. E. de Meersseman, geb. Pran- gerslevenl. D. Overleden 13 Sept. G. C. Leeflang, 8 j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4