KRUISWOORDPUZZ E L w«f °um I n J w° 1 1 m m H- w~ Voor gebak koek en banket ijssalon MODERN BOSMAN AY Mather\esser-Nieuw/s 9H ,fv Na-zomer aanbiedingen Drog. „DE RANTER" Drukkerij A. L. v. d. W A T E R C. GODSCHALK s 7 r 7 8 9 <9 ZjO j zz. z7 29 si- BANKETBAKKERIJ C. A. HELMER Badmutsen van 1.75 voor 1.19 Haarspray grote bus1.98 Opstap-Weegschaal origineel Stube van 28.50 voor slechts 19.7S U/ij geven Animo-zegels Franselaan 277 - Rotterdam - Tel. 39514 Voor een vers schepijsje of een koele dronk naar RUSSISCHESTR. 110 - ROTTERDAM - TEL. 54279 Ook voor ijstaarten in vruchten en chocolade UW ADRES VOOR: KEUKENUITZETTEN GERO-, ZILVIUM-, ZILMETA CASSETTES EET-, THEE- eil ONTBIJTSERVIEZEN in alle prijsklassen VERDER GESCHENKEN voor iedere beurs in fraaie verpakking ELK VOORKOMEND DRUKWERK FOLDERS BOEKEN CIRCULATES RAAMBILJETTEN ETIKETTEN BRIEFPAPIER Dames- en Herenkapsalon brengt u steeds de nieuu/ste coiffures Modeling - kleurspoelingen enz. Coupe knippen voor heren FRANSELAAN 196 c - TELEF. 37287 ROTTERDAM 1 Z 3 6 !i> ft 1Z 15 If 16 18 V *4 W'' m 2.3 ZH 25 26 28 30 32 33 3¥ 35 36 Horizontaal: 1. mist, 5. chocoladepoeder, 9. roem, 10. meisjesnaam, 11. meisjesnaam, 12. saluut, 14. overste over vrouwelijke kloosterlingen, 16. denkbeeldige cir- kel om aarde, 18. verbasterd Engels in Guyana, 21. bewerkstelligen, 28. elektriciteit, 29. rangtelwoord, 31. kleinste -deeltje, 33. roem, 314. eerste vrouw, 35. meis jesnaam, 36. het verliezen van veren of vacht, 37. twijgen. Verticaal1. telwoord, 2. roem, 3. niet laat, 4. met op tijd, 6. giftige stof, 7. prikkelende dranttt, 8. vrucht- bare plekken, 13. ook, 15. moddert, 17. deel Franse ontkenning, 19. roem, 20. klein riviertje, 21. zonder eer, 22 gereedschap, 23. luizeneieren, 24. pers. voor- naamwoord, 25. metaal, 26. derde pers. enkelv. rooien 27. pakken, 30. kaasfaJbriek, 32. telwoord Eng. Voor deze puzzel ter beschikking gesteld doori Dr. SCHOLL voetverzorging Pinasplein 9a - Rotterdam 1 abonnement voor 6 x gratis normale pedicurebehandeling waarde f 15.— Oplossingen binnen een week aan dit ad res Prijswinnaar puzzel bur. v. d. blad mevr. A. Harte Oosterstraat 109 J OPLOSSING. Horizontaal: 1. taboe, 4. beker, 7. arabesk, 8 koe, 9. geste, 11. netel, 12. beeld, 14. trein, 16. tod, 17. waardig, 19. runen, 20. nader. Verticaal: 1. traag, 2. boa, 3. edele, 4. baken, 5. kakatoe, 6. re- eel, 10. spelden, 12. boter, 13. duwen, 14. traan, 16. neger, 18. dad. Bijna vier maanden werd dit blad in Mathenesse ver- spreid onder de naam Ooster-Nieuws. Dit opschrift zei de Westelijke Rotterdammes niets. Op veler verzoek hebben we dan ook het oude Ooster-Nieuws gesplitst en krijgen de Rotterdammers voortaan hun eigen Mathenesser-Nieuws. Het stukje Rotterdam, wat zo dicht tegen Schiedam is aangebouwd, heeft hierbij nu ook haar eigen spreek- buis. De mwoners van dit gebied nodigen wij uit om door ingezonden stukjes van hun belangstelling blijk te geven en hun wensen hier kenbaar te maken. De totale oplaag van de combinatie Oost- en Mathe nesser-Nieuws is nu gebracht op 10.500 exemplaren. Wij hopen dat het nieuwe lezerspubliek even enthou- siast zal reageren op hun nieuwe kraut als hun mid- denstand dit heeft gedaan. Tevens hopen wij dat de groei van deze krant zo voor- spoedig moge zijn, dat we in staat zijn in de nabije toekomst wakelijks te verschijnen. Langs deze weg roepen wij ook de heer P. Hoogland een hartelijk welkom toe, die de zaak van de heer W. C. de Bakker overnam. Op de voorpagina in dit blad ziet u zijn eigen aankondiging, terwijl hij van deze krant een gratis loterij heeft gemaakt, daar elke krant een eigen nummer heeft. Gasoline, Benzol, Was- benzinei, Gips, Krijt, Ce ment, Alabastine, Plas ter pLeisterkalk, Elite muurverf, Loogstenen, Puimstenen, schuurkur- ken, waterproofschuur- papier, afplakband, pla- muurmessen, driehoeken, verfbakjes, enz. enz. Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verfspecia- list, Franselaan 206, Tel. 36.755. Van der Vlist voor verf! Ralston verf. Hoogglans in zijdeglans, in 50 kleu- ren, mat-up, paint-up, flat-wallpaint, grondlak, verdunner, cleau-up, me- taalvernis, Brushcleaner, kwasten, bijt-af, muur verf 502 't succes arti- kel. Kortom alles op verfgebied! Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verf specia list, Franselaan 206, Tel- 36.755. Van der Vlist voor verf! Goedkoop en toch? le kwaliteit ,,New White" afwasbare muurverf in handige hengselbus 2'Vfe kg f 5.50, 5 kg f 11. Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verf specia list, Franselaan 206, Tel. 36.755. Van der Vlist voor verf! Histor verf, alle kleuren voorradig. Hoogglans, zijdeglans, grondlak, matverf, vernis, pla- muur, verdunner. Gratis kleurstalen. Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verfspecia- list, Franselaan 206, Tel- 36.755. Van der Vlist voor verf! Jelly-Color, de vef die niet uit de kwast druipt, in 40 verschillende kleu ren, f 5,80 per kilo, f 3,20 halve kilo. Jelly- Color grondverf f 3,20 per kilo, f 2,40 per halve kilo. Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verfspecia- list, Franselaan 206, Tel. 36.755. Van der Vlist voor verf! Viking-speciaal. Het al- lerbeste op verfgebied, zuiver van a tot z, in prachtige kleuren! per kilo f 6,40, halve (kilo f 3,35 Alleenverkoop voor Oud-Mathenesse. Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verfspecia- list, Franselaan 206, Tel. 36.755. Van der Vlist voor verf! Redsun mat muurverf U kunt ze met borstel en zeep schoonmaken, diverse kleuren! per kilo f 3,40 2% kilo f 8,5 kilo f 15,50. Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verfspecia- list, Franselaan 206, Tel. 36.755. Van der Vlist voor verf! Bij aankoop van verf, schuurmachine te huur. Bij ons spaarzegels! Van der Vlist De Verfspecia- list, Franselaan 206, Tel- 36.755. Van der Vlist voor verf! Te koop: 2-pers. eiken slaapkamer met drie deurskast en Pullman- matras, eilken huiskamer twee armfauteuils, tafel, vier stoelen, dressoir, ligstoel, bijzettafeltjes, theemeubel. Gashaard ,,Velie", 12 staafs Ko- ienhaard Aquarium met tafel 75 x 45 x 55 Kamervogelvitrine m. Zebravink Kolenkist. T.e.a.b. Ades J. A. Alb. Thijmstraat 65a, West. Woningruil: Den Haag - Schiedam of Rotterdam Aangeb.: moderne 4 k. flat 2e etage, 2 balkons etc., voor en achter vrij uitzicht Huur 90.- per maand Gevraagd: 4 of 5 k. flat of eengezmswoning Brieven Robertaland 93 Den Haag Hakken- en zolenbar Klaar terwijl u wacht Simons, Mr. Schoen- makers Sinds 1929 Broersveld 12. Plants een Kaboutertjel Slechts 50 cent per edi- tie geldt niet voor za- kenkaboutert jesV oor een gering bedrag be- reikt u 30.000 gezinnen. Uw succes is verzekerd. Voor witten, schilderen en behangen is het ver- trouwdste en voordelig- ste adres toch altijd G. J. J. Ponj6, Schaperlaan 61, tel. 64019. Te koop wegens plaatsge- brek kinderwagen f 45.- Groenelaan 83, Schiedam Te ruil aangeb. 4 kamer woning, boven (West) Gevr. Vrije bovenwomng in Oost. Br. onder no. 1234 bur. v.d. blad. FRANSELAAN 286a - ROTTERDAM - TEL. 39358 Wat is snelheid? De topsnelheid van een mens bedraagt hoogstens 400 meter per minuut. Een goed renpaard kan zelfs per minuut 1 km. afleggen. Een valk kan dit zelfs 4 rnaal vlugger. Een race-auto kan zelfs daarvan nog ge- makkelijk het dubbele halen. Het geluid gaat daar van ruim tweemaal zo snel. Straalvliegtuigen gaan zelfs nu nog sneller en rakettenweer sneller (n.l. ruim 2500 km. per uur). Dit is echter nog maar wei- nig in vergelijking van de jaarlijkse cirkelgang van de aarde om de zon. Deze snelheid bedraagt 30 km. per seconde of meer dan 100.000 km. per uur. Kan er nog wel iets sneller gaan. Ja ,het Iicht b.v. Dit gaat met een snelheid van300.000 km. per seconde. Franselaan 281 - Tel. 31215 - Rotterdam Dan kon 't well ,,Nu moet je me toch eens vertellen, beste jongen, geloof je in een leven na de dood?" Dit vroag een patroon aan z'n jongste bediende. „Natuurlijk, mijnheer!" antwoordde de jongen direct. ,,0, maar dan kan 't wel! Toen je gisteren n.l. weg was om je grootvader te begraven, kwam de man even later hier om naar je te vragen!!" Grote oplagen Kleine oplagen Schiedam, v. Beverenstr. 1 b-c, Tel. 62733 A1 hebt u ook nog zo'n haast, waiimeer de spoorbomen dicht zijn, doet u er het beste aan om te wachten tot de trein voorbij is. Zijn er ook nuttige insecten? Natuurlijk! Heel veel zelfs. Om ar maar enkele t« noemen: de aaskevers die dode dieren opeten. Andere insecten eten weer zeer schadelijke andere soorten op. De bidsprinkhaan en het Lieveheerbeestje zijn wel- kome bezoekers in onze tuinen. Het Liaveheersbaastje is verzot op plantenluizen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1962 | | pagina 3