Cjy - Ziet wat UNIQUE U biedt Mogen u/ij u de Daltongalerij voorstellen RADIO v. d. VLIES RADIO ACTIEF smmflnni te ptettiy mtUcmdi/ Schiedamsche Cartonnagefabriek Let op N° 10159 FARWGloiTioSl Uitr\odiging AVO-GARAGE C. VERBOOM LITTEL EGETER T. NEUWENHUIZEN 2e Jaargang no. 3 30 januari 1964 Verschijnt eens per 14 dagen naiiiiiii K/rijdag a.s. half acht T.V.-demonstratie. U/ij heten U van harte u/elkom. (de koffie staat klaar) Onze speciale uanbieding Transistor Radio's (6 transistors) van f 60,- voor 29.- Enkele Philips Transistor Radio's (overjarig) van f 142,- voor72.- Centrifuges v.aIll.iO Sneiwassers v.a144.- Wascombinatie v. f 945,- voor 7fO. Philips wandmeubel van f 488.- f299.- Nu ook het Fix »t zelf ROTTERDAMSEDIJK 2 bij de Hogebanweg TELEF. 150420-154584 Voor uw/ fruitmanden en -schalen „DE WITTE VINK" SO nieuwe VW's Bokelweg 2-10 Tel. 150940 Schiedam bij het station Ketelaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan Dit nummer heeft waardelf Onderstaande bedrijven stellen op een aantal nummers van d.t blad welke zij in hun etalage vermelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw nummer hiermee overeenstemt ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG SINGEL 138-a 60 - SCHIEDAM 5 fruitbakjes a f 5.— FRANSELAAN 194-212 DIESELSTRAAT 98 DIESELSTRAAT 101 Fruitmand t.w.v. f 50, LAAT U NU VOOR HET KOMENDE 2e TELEV. PROGRAMMA EN EVBNT. HET COMMERCIELE PROGRAMMA DESKUNDIG VOORLICHTEN DOOR SERVICE BEKROOND CORN. DREBB.STRAAT 7 bij Hogebanweg TEL. 15 1604 na 6 u. 43420 a I 4- in re I A, mm m a a II II I A II T II L J i I SCHItOAW mat henesser- nieu ws U weet dat er al enige tijd een grote bedrijvigheid heerst in de zaken die gevestigd zijn aan de Dieselstraat. De voet van de nieuwe flat, die daar is gebouwd en de naam Daltonflat draagt, bestaat uit een galerij winkelpanden. Een van de eerste zaken die er zich vestigde was Radio Egeter; hier hebben wij in het korte verleden al over geschreven. Daarna kwam dameskapsalon Koeman, en nu heeft inmiddels ook Wijnhandel en Slijterij Montilla zijn zaak geopend. Nu hoef ik u niet te schrijven hoe smaak- vol en gezellig iedere zaak er uit ziet, want in het kort samengevat kan ik u zeggen dat alle winkeliers hun uiterste best hebben gedaan om hun zaken zo smaakvol mogelijk in te richten. Wat echter voor ons het belangrijkste is, is d, vraag: wat bieden zij ons, en dan kan ik u zeggen dat de eerste indrukken die ik heb opgedaan zeer goed zijn. Te beginnen bij Montilla. Op de eerste plaats een ruime sortering wijnen en dranken van de beste merken. Voorlopig be- schikt men daar al over vijftien verschillende soorten oude genever. Kortom, naast de diverse soorten bier en limo- nade is er dus voor de fijnproevers een ruime keus. Boven- dien zijn de mensen die u daar helpen erg vriendelijk en komen met genoegen aan uw wensen tegemoet. Daarom spijt het de eigenaar zo dat hij bij de opening nog geen aansluiting had op het telefoonnet, zodat hij mogelijk diverse mensen teleurgesteld heeft omdat hij zijn# tele- foonnummer al bekend had gemaakt. Gelukkig zegt hij, is dat nu voor elkaar en is nu voor bestellingen te be- reiken onder nummer 153624. Ook wat betreft uw aan- kopen van wijn wil de heer Van Andel u gaame van advies dienen. Het fruithuis Nieuwenhuizen is ook een van de zaken die reeds geopend is. Simon was een van de eerste die hier bij de opening naar binnen stapte en zag hen toen ietwat nerveus hun eerste klanten opwachten. Het zijn voor de heer Nieuwenhuizen zware dagen geweest, die aan de opening vooraf gingen. Dag en nacht is hij in touw geweest om alles op tijd klaar te krijgen. Nu mijnheer Nieuwenhuizen, ik moet zeggen, met sukses. Uw groentezaak ziet er smaakvol uit. Het geheel is zo ingericht dat er een gedeelte is voor zelfbediening. De heer Nieuwenhuizen bruist van energie om het zijn nieuwe klanten zo goed mogelijk naar de zin te maken en him met eerste klas artikelen van dienst te zijn. Op 1 februari gaat de deur open die toegang geeft tot de snackroom, die door de heer Van Grieken geexploiteerd wordt. Dat deze snackroom in een grote behoefte gaat voorzien, staat vast. Te meer ook, omdat' de heer Van Grieken er met zijn zaak op ingesteld is ook bezorg- werk te doen en dit is van belang, vooral voor de bedrijven in de Spaanse Polder, wat betreft het verzorgen van lunchpakketten, bij onverwacht overwerk, of bij andere omstandigheden. Er komen tafeltjes en stoeltjes en wat u erg zal interesseren is het feit dat de heer Van Grieken alles zelf in eigen keuken bereidt. Uw balletje gehakt, uw biefstuk, kortom, u zult het wel gezien hebben in de advertentie. Simon stelt hier dus vast dat wij ons kunnen verheugen met de opening van deze snackroom. Bovendien heeft mijnheer Van Grieken verlof A en kan dus ook een glas sherry voor u schenken. Ook zal een gezellig stukje muziek niet ontbreken. Tenslotte wil Simon u ook iets vertellen over de Embee Studio. „Vader, wat betekent dit", wordt herhaaldelijk gevraagd als kinderen met hun vader langs lopen, als zij deze naam op de raam zien staan. De heer Marks is de eigenaar van deze studio, samen met een compagnon, de heer Bok. De twee beginletters van de namen van deze heren vormen dus de naam van deze studio. Wat doet men daar nu? In de Embee Studio werkt men met een staf van tien medewerkers aan reklameopdrachten. Zij maken daar ontwerpen voor etiketten, boekwerken, verpakkingen en folders en verzorgen alle soorten publi- citeit. De heer Marks heeft mij in zijn studio rondgeleid om een indruk van de werkzaamheden te krijgen en boven dien verschillende apparaturen getoond die nodig zijn voor het maken van ellipsen en het maken van foto's, ver- groten en verkleinen. De Embee studio is hier in Schie dam gekomen, omdat de verbindingen, richting Rotterdam vervelg pag. 4 Enqelsestraat 2 Tel. 154009 TEL. 49161. mCmvkiwndi TEL.66459 zonder chauffer Open en gesloten bestel auto's 9 persoons busjes en luxe VW's Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w„ tot 20 woorden f 1,elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), in een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam Op 25 nummers 1 kg bananen Op 25 nummers 1 kg bananen -Ai. - 'v I'. III 'J*. w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1