Ziet wat UNIQUE U biedt 4 maart beginl het 2e T.V.-programma wpi&tjg v&dm fcfde, Schiedamsche Cartonnagefebriek T.V. BEZITTERS LET OP DOOR SERVICE BEKROOND Nog verder nieuws van de DaStongale rij AVO-GARAGE PARKWtG^OlJSoIi SCHI10AW Laat nu uw toestel hiervoor geschikt maken Nog enige occasions vanaf 1 125.— met 6 mnd garantie CORN* DREBBELSTR* 7 bij Hogenbanw* TEL* 151604 na 6 uur 63420 2e Jaargang no. 4 SO nieuwe VW's zonder chauffeur Open en geskoten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's Bokelweg 10 Tel. 140940 Schiedam bi| het station Ketelaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan Ns 7071 R# I w 14 li De totale kosten zijn voor antenne en converter 1 205.Event, zonder vooruitbet. (6.p. w. 27 februari 1964 Verschijnt eens per 14 dagen mathenesser-nieuws Zoals in mijn vorig artikeltje beloofd, zou ik u nog wat vertellen over de wassalon Was-O-Rama die in de Dalton- galerij geopend wordt. Tevens moet ik u ook nog het een en ander vermelden van Koemans coiffures. Eerst echter over de wassalon. Deze wassalon wordt en is mogelijk een van de modernste van onze omgeving. Het heeft de heer en inevrouw Eekhof niet meegezeten wat de opening van deze salon betreft. Het plaatsen van de wasmachines ging niet zo eenvoudig. Ook de aflevering, (de machines komen uit Amerika), werd later als was verwacht. Gelukkig is het dan nu zover dat de salon geopend kan worden en men popelt van verlangen om de mensen met alle mogelijke service van dienst te kun- nen zijn. Ook de machines garanderen dat u met vol- doening de was door hen kan laten doen. Dit gebeurt met onthard water, dat de eigenschappen van het regenwater nagenoeg benaderd. Regenwater is immers het ideaalste water om u was te doen. Voor uw circa vier en een halve kilo was gebruikt de machine bijna 200 liter water. De wastrommels in de machines zijn hellend geplaatst. Dit garandeerd dat het te reinigen goed opgetilt wordt en weer terug valt. Hierdoor voor- komt men, dat er bepaalde stukken wasgoed zijn, die bijna niet goed doorgeslagen worden. U merkt wel, dat men al het mogelijke heeft gedaan om te zorgen dat men tevreden is, als u met de schone was weer huiswaarts keert. Ook de salon zelf wordt gezellig ingericht, zodat de wachttijd u niet zo moeilijk valt als men zich in de salon thuis voelt. Bovendien zal men u op elk gewenst moment tegemoet komen als men het een of ander problemen heeft. Ongetwijfeld zal deze salon er dus toe bijdragen dat u op moderne wijze uw was kunt laten doen. Waar wij nog niet over hebben geschreven, is de dames- kapsalon Koemans. Deze zaak was een van de eerste, die haar deuren in de Daltongalerij opende. Koemans coiffures, zoals de eigenlijke naam is, opende in de Daltonflat zijn derde zaak. Op de Schieweg is men gestart, en later kwam er een zaak op de Hoogstraat en nu, na 10 jaar heeft men hier de derde zaak geopend. Mevrouw Koemans zelf zwaait hier de scepter, geassisteerd door haar oudste dochter. Deze kapsalon heeft een bijzonder interieur gekregen. Hij is zoveel mogelijk aan- gepast aan de Franse stijl. Bovendien heeft men een open verlaagd plafond bevestigd. wat het geheel een intieme indruk geeft. Prachtige spiegels, geflankeerd door unieke wandlampjes, maken het geheel tot een sfeervolle kap salon. Waar mevrouw Koemans met haar assistenten naar streeft, is een modern goed kapsel voor de dames en daarom werkt men met vakkundig personeel. „Als de dames ondervinden dat aan hun kapsel de grootst mo gelijke aandacht wordt besteed, dan kan het niet anders", zo zegt mevrouw Koemans, „dat wij onze zaak in Schie dam met succes hebben gevestigd". Simon v. d. Singel. TEL.66161, niduurtiwKfc TEi.,66459 Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w„ tot 20 woorden f 1.—, elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor ze- kenkaboutertfps). Onze wljkbladen verichijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), in een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuw* en Znl- der-Nleuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelljks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam - - v -- RADIO ACTIEF

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1