TUS5EN DE SINQEL5 LBOLK Abbinlc A 7 1 et wat UN 1 Ql J E U bied t 1 FEESTREKLAME BU VERBOOM itptettif wttkm. fade Schiedamsche Cartonnagefabriek SO nieuwe VW's zonder chauffeur Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's AVO-GARAGE Let op C. VERBOOM DALTONFLAT LENOS Rund-, Varkens- parkweg i SCHUt 101)2051 2e Jaargang no. 6 12 maart 1964 Verschijnt eens per 14 dagen Onze zaak aan de Singel bestaat 1 jaar A.s. vrljdag 10 uur openen wij onze lezaak aan de SWAMMERDAMSINGEL 23 Als extra raklame bieden wij u aan Erkend juwelier Het van ouds vertrouwd adres 603 79 bcilen Bokelweg 10 Tel. 150940 Schiedam bij het station Ketelaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan Ar2 4017 Dit nummer heeft waarde I SINGEL 158-160 SWAMMERDAMSINGEL 123 waardebon f SO.— een fruitmand BRAADLAPPEN vanaf 1,59 _j rife henesser- nieuwis zijn weer veertien dagen heengegaan nadat het laatste nummer van ons blad in uw brievenbus kwam. Wat gaat de tijd toch snel, vindt U niet Zo is het alweer een jaar geleden dat Lanos in de Boer- havelaan zijn winkeldeur opende en daar een geheel mo- derne groente- en fruitzaak begon. Ter gelegenheid hier- van stelt hij deze week op een nummer van deze krant een prachtige fruitmand ter beschikking. Gaat U maar eens kijken in de etalage of U de gelukkige winnaar bent. Ook op de Swammerdamsingel komt weer een groente- zaak. Verboom van de Singel opent morgen hier een filiaal. Voorheen was het een zaak van de firma Nieuw- kerk en nu is de zaak inwendig geheel veranderd en zo ingericht dat men een ruim overzicht krijgt van hetgeen er te koop is. Bijna op dezelfde wijze als de zaak op de Singel is nu ook de winkel op de Swammerdamsingel ingericht. Mijn gelukwensen met de opening van dit filiaal. Op de Daltongalerij is nu ook de laatste winkel geopend. Het is drogist Kasius die hier een prachtige winkelruimte heeft omgebouwd tot een zeer modeme drogisterij en parfumerie. En niet alleen dat, maar ook een afdeling babyartikelen en was- en poetsmiddelen. Mevrouw Kasius draagt zorg voor haar eigen afdeling, de parfumerie. Als men in de winkel staat dan krijgt men ook net de indruk alsof men in een aparte afdeling is. Men staat werkelijk versteld van het idee van de familie Kasius om de zaak zo in te richten. Men heeft voor de diverse artikelen een eigen afdeling en men kan rustig de winkel rondlopen en opzoeken hetgeen men nodig heeft. Het is nagenoeg een zelfbedieningszaak geworden. Het, is nu 27 jaar geleden dat de familie Kasius een drogisterij begon. Rotterdam-zuid was de omgeving waar men is gestart en nu is men dan in de Daltongalerij neer- gestreken en ik moet zeggen de overige winkeliers in de Daltonflat kunnen zich gelukkig prijzen zo'n moderne zaak in hun midden gekregen te hebben. U behoeft als koper van bepaalde artikelen ook helemaal niet op uw beurt te wachten, althans dat is niet de bedoeling. Als U iets voor de baby nodig hebt dan loopt U naar die afdeling toe en U kijkt rustig wat er te bieden is. Indien nodig wordt U door mijnheer van advies gediend en mocht U iets naar uw zin gevonden hebben dan rekent U af en loopt de winkel weer uit. U behoeft dus niet te wachten als er soms iemand anders wat langer nodig heeft om iets van zijn of haar keuze te zoeken. Iemand die het laatste de winkel inkomt kan er het eerste weer uit zijn. Simon denkt hier aan iemand die bijv. een tube tandpasta komt kopen en uiteraard dus sneller geholpen is. Mijnheer en mevrouw Kasius, wij hebben een leuk gesprek gehad en de ideeen die U nastreeft om uw klanten te helpen zijn loffelijk. Het kan niet anders of U gaat hier in Schiedam- Oost een goede tijd tegemoet. Vanaf deze plaats bied ik U dan mijn gelukwensen aan bij de opening van uw bedrijf in de Daltongalerij. Simon van de Singel GROTE POT SPERCIEBONEN0,79 2e POT 0,59 APPELMOES GROTE POT2 POTTEN 0,89 JAMPOT APPELMOES 3 VOOR 0,89 DOPtRWTEN ZEER FIJN LITERBLIK 0,»8 AUGURKEN LITERPOT CD0,79 WITL F HFTL KILO0,39 HANDGOUDREINETTEN 3 POND1,10 JONATHANS EXTRA 2 KILO 1.10 W1JN 1 BETALEN 1,98 2 HALEN CHAMPAGNE DEMI SEC 2,98 DIEPVRIES VAN JACKZON SPERCIEBONEN VAN 1,10 VOOR 0,88 SPINAZIE VAN 1.35 VOOR1,05 KIP 1150 GRAM PER STUK3,98 CHINESE GARNALEN VOOR'DE RIJSTTAFEL VOOR DE KINDEREN IJS - STRAALJAGERS VAN 10 CENT VOOR 5 CENT ALLEEN DEZE WEEK ZOUTE SPERCIEBONEN 72 KILO 0,59 WtJ GEVEN ANIHO-ZEGELS EN VLOTTE BEDIENING BELEEED AANBEVELEND VERBOOM SINGEL 158-160 - SWAMMERDAMSINGEL 123 - TEL. 62013 v. 'i-Grave»andestraat 53 Schiedam Gevestigd (indt 1933 Telefoon 15 38 27 Harenhorloges v a.flSJW Dameehorloges v.a. f 26.00 Guild - Zilver BiJouterleen Verlovl ngsringen Koekoek klokken Pendulet Wekkers Sola artikolen Rep. aan a 11 e uurwerken medisch gedlplomeerd Ala uw voeton knallen Pedicure mevr. Z.d. Hun- Hoekstra Lorentzpl. 28 Schiedam Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w., tot 20 woorden f 1.elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), In een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, .Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zui- der-Nieuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam Onderstaandebedrijven stellen op een aantal numtners van dit biad welke zij in hun etalage vermelden iets aantrekkelijks heschiktaar U behoeft slechts te vergelijken ot uw nummet hiermee overeenstemt 10 x f 5boodschappen lantraat hr»k >i-Gnivnndirtrnt h - /.ll DE SPORTHAL. Het zal nu wel iedere Schiedammer bekend zijn dat er in onze stad een grote aktie gaande is om een sporthal te bouwen. Een aktie die wij ten voile ondersteunen omdat een sporthal in ons stedelijk leven nu eenmaal onmisbaar is. Juist daarom moet het van mijn hart dat de steentjesaktie toch wel enigszins is tegengevallen. Ik had de opbrengst hoger geschat als 10.000 gulden. Nu is dat niet de schuld van de organisatoren, maar louter en alleen de schuld van ons alien. De Schiedammers zijn met hun gaven wat achter gebleven. Nu moet hier direct aan toegevoegd worden dat het weer niet meewerkte. Het was bar koud en de junioren van de diverse sportverenigingen hebben het danig voor hun kiezen gehad. Daarom, op de eerste plaats, een eresaluut voor deze jeugdige sportieve knapen. Aan hen heeft het niet gelegen. Nu weet ik dat nakaarten erg makkelijk is en kritiek leveren na iets, ook. Maar toch geloof ik dat deze aktie meer geld had opgebracht als er bekende sportfiguren waren ingeschakeld om langs de deuren te gaan om steentjes te verkopen. Zij spreken meer tot sportief Schiedam en hadden mogehjk voor een groter bedrag kunnen zorgen. Mogelijk is de gelegenheid daar als men, net als in Am sterdam, een straatcollecte houdt, waaraan alle bekende Schiedamse sportbeoefenaars hun medewerking verlenen en dan desnoods gekleed in him sporttenue of trainings- pak. Niet alleen de besturen van de verenigingen moeten aktief zijn en zullen alles doen om centjes te vergaren (alle verenigingen geven immers minstens 52 gulden voor een jaar). Ook alle leden moeten aktief zijn. Men kan het niet alleen overlaten aan de organisatoren en de verenigingsbesturen. Iedere sportman en vrouw moet meehelpen. Want het kapitaal dat er nodig is, is nog lang niet bij een en de energie mag niet verslappen. Op alle mogelijke manieren zal ieder het stichtingsbestuur moeten steunen, niet alleen moreel maar ook financieel. Iedere sportliefhebber en iedere stadgenoot, die de aktie een warm hart toedraagt, moet steunen en mag niet passief blijven. De sporthal moet en zal er komen als symbool van wat sportief Schiedam tot stand heeft gebracht. Observator. TIL. 69161. na6uur».wmd* TEL.66.59

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1