Tussen de Singels Hermes D.V/.5. SO jaar F II u biedt Let op LXirvan Ucht en water; >k ga weer z°n- Schiedamsche Cartonnagefabriek AVO-GARAGE Voor uw koelkast naar RADIO VAN DER VLIES M 9278 C. VERBOOM DALTONFLAT PARKWEG 201/205] 2e Jaargang no. 7 26 maart 1966 Verschijnt eens per 16 dagen JO nieuwe VW's 2„nde[ chauKear Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's Bokelweg 10 Tel. 150940 Schiedam bij het station Ketelaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan O.a. MARIJNEN BICO SIEMENS ETC. TEL, 150420 Dit nummer heeft waardel! Onderstaande bedrijven stellen op een aantal nummers van dit blad welke zij in hun etalage vertnelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of ni'umer hiermee overeenstemt uw exclusieve maatkleding en confectie a. wolckon xoon - schiedam Speciaal in kleurenfotografie drogisterij-fotohandel ZANDER VAN RUN SirnS?wSmWte d"re ik u voor de vrijdag en zaterdag 5 x 25 eieren waardebon f SO.— SCHUDAW mat henesser- nieuws Over enkele dagen is het Pasen. Ondanks het feit dat het dit jaar een vroege Pasen is, zoals de volksmond het pleegt te zeggen, schijnt het toch met goede weersom- standigheden gepaard te gaan. Als het inderdaad goed is, dan zal ongetwijfeld het verkeer op die dagen bijzonder druk zijn. Velen zullen er met hun auto tussenuit trekken en daarom wil Simon U waarschuwen voor het verkeer. Ieder jaar immers lezen wij in de kranten het grote aantal verkeersongelukken tijdens de feestdagen. Wees dus tijdens die dagen op uw hoede en besteed extra aandacht aan het verkeer. Na de Paasdagen met de Paasvakantie van de jeugd, worden er onder elkaar wel plannetjes gemaakt voor de aktiviteiten die het Singelkwartier met Koninginnedag hoopt te verwezenlijken. Op de scholen zijn formulieren uitgereikt voor diverse kinderspelen die op de Hogenban- weg worden gehouden. Denk er aan beste kinderen dat die iormulieren voor 10 april op school ingeleverd zijn. Bij voldoende deelname wordt ook voor de jeugd een gekos- tumeerde voetbalwedstrijd gehouden voor jongens van 9 tot 12 jaar. Weet je niet hoe dat je verkleed moet gaan, kom aan dat is toch zo moeilijk niet. Wat denk je van Ivanhoe, Swiebertje, Pipo de Clown enz. Neem echter rnaar van mij aan, dat wanneer er twee of vier elftallen in de strijd komen en jullie zijn leuk verkleed, dat vele honderden toeschouwers hier veel plezier van zullen beleven. Er wordt ook nog een optocht met versierde autopetten en fietsen georganiseerd, ook alleen bij voldoende deelname. De prijswinnaars van vorig jaar zullen vast weer bij de deelnemers behoren. Reken er op dat er wat verzonnen zal worden door de overige deelnemers om hun fiets of autoped nog mooier te ver- sieren en dat zij de prijzen in de wacht slepen. Wees maar met bang dat je met je versierde vervoermiddel niet mee mag rijden, want ik weet zeker dat het bestuur van Het Singelkwartier liever een optocht organiseert die een kilometer lang is, dan een van een meter. Dus daar hoef je met bang voor te zijn. Tenslotte wens ik U alien prettige Paasdagen. Simon v. d. Singel ROTTERDAMSEDIIK^ bii Hoqenbanweg Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w„ tot 20 woorden f 1.—elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), in een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zui- der-Nieuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam Op 1 april is het tachtig jaar geleden dat de voetbal- en cricketveremging Hermes D.V.S. werd opgericht U zult het met mij eens zijn dat dit een eerbiedwaardige ouder- dom is voor een sportvereniging. Het dwingt bij velen bewondermg af wat in die tachtig jaar is gepasseerd. Tot op de dag van vandaag behoort Hermes nog steeds tot een van de toonaangevende verenigingen. Ook buiten onze stadsgrenzen heeft de vereniging een goede naam en dat zij door de inyoering van het betaalde voetbal nu wat zijn afgezakt tot de tweede divisie, is niet zo belangrijk. Niet zelf betreft bechouwen wat de vereniging Als voorteeld wil ik stellen middels de dagbladpers. Als eijenoord of Sparta een jubileum vieren, dan staan de kranten er vol van, want het is immers een ere-divisie- ploeg. Maar leest men in diezelfde pers niet vaak dat het jmst bij die ere-divisieploegen niet altijd botertje tot de boom is. Men behoeft U hierover niets te zeggen, de kranten schrrjven er al genoeg over. Waarom dan toch meer belangstelling voor zo'n club die in wezen soms niet groter is als menige amateur- FV Jnf betaalde club die dan lager ingedeeld is? Er wordt daar meestal bergen werk meer verzet dan bij de grote broers en daarom juist wii ik dan aandacht wijden UWV Hermes, want zij kunnen ook voet- tritl fn. T dat zlj °P het moment minder pubbek is 8n dat daarom spelers verkocht moeten worden ook een beetle de schuld van ons Schiedammers zelf. Maar Hermes is bezig om terug te komen. Op het moment wordt een zeer goede positie op de ranghjst ingenomen. Nog slechts enkele punten achterstand zijn er weg te van r6? 15 °P,een van de drie bovenste pTaalen van de ranglijst aangeland, die recht geven op het spelen van promotiewedstrijden naar de eerste divisie Tweede Paasdag kunnen die punten helemaal ingehaald zijn dan moet Hermes het bezoekende D.F.C. versla^n en Xerxes en/of Roda wat punten verspelen. Ga Tweede Paasdae naar het Hermesterrein. Doe het dan maar als jubileum? fCadeau e" U S tevens H.-D.V.S. winnen. HaAelijk ge- feliciteerd ouwe Schiedamse sportmakkers. Observator retterdamsedijk 409 - tel. 68164 INGEZONDEN MEDEDELINGEN. De dynamo, mij verschaffend energie en levensmoed, •t J?ren mt de staatsruif, vader Dreesjes a.o.w. Tipp^ka^L"166 3311 dC Vlerdaagse> '4 lo°P met Wim de kri?g1en' '4 bljjf de goozer van de straat. Vaak dubbelzuuug of hoogdravend. 't Liefst verkoop ik zotte praat. Geestelijk sta ik terzijde, worstelend met de puberteit telijk armen te verdedigen, doe ik kosteloos als jurist Met de heren van de toga dans ik dan de rede...twist Vaak verdoezel ik de waarheid, ook al is het iang niet kind S'hliJ61^ 8n Lange Nieuwstraat hen ik als een Lezers, lieve lezeressen van de Watergids en krant, moet Apoth. hORENTZPLEiN 2a SGHTBDAM TEL. 69678 bijstand. Versch«nen' kosteloos geef 'k u rechts Heren adverteerders! In van De Waterswijkbladen, welke in no-time m stijgende lijn zich vermochten te grond vesten, hied ik kosteloos myn diensten aan als tefcTtenl h°fdar>igheid is het onvolprezen stadsblad van de Broersvest nujn getuige wat ik in de loop der jaren vermocht te bereiken. P r wnt^'i^l61""' we?ter-., Kethel- en Nieuwlandlingen W+Jl- lets kf^P of verkopen of wilt gij huwen Ka-' boutertjes, als kleme advertenties, worden door mij koste loos aangenomen en telefonisch doorgegeven. Mijnbeer de redacteur, in mijn hoedanigheid van jouna- Koos de Kapper, telefoon 68587. SINGEL 158-160 SWAN MERDAMSINGEL 123 TEL. 69161, na 6uur bivendt TEL.664S9 JONG ZIJN Je bent jong: Als je niet denkt dat je er al bent. Als je gevoel voor humor hebt. Als je blij kunt zjjn over kinderogen, bloemen en muziek. Als je geduldig kunt luisteren naar de mening van anderen en daar altijd het juiste probeert te ontdekken. Als je steeds voor anderen klaar staat. Als je niet steeds over je zelf praat. Als je fair winnaar, maar ook een fair verliezer kan zijn. Als je gewoon doet. Als je nooit opboudt iets te willen leren. m i 1 p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1