Tussen de Singels Ziet wat UNIQUE U biedt Let op caw r wple&if wfthm, fy'de Schiedamsche Cartonnagefabriek W. 1. A. Engering AVO-GARAGE JSTs 9G 8 D ALTON FLAT ,xJ is? 2e Jaargang no. 8 9 april 1964 Verschijnt eens per 14 dagen SO nieuwe VW'S zonder chauffeur Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's Bokelweg 10 Tel. 150940 Schiedam bij het station Ketelaarstraat 9 Tel. 1334SO Rotterdam bij de Baan Dit nummer heeft waardell Onderstaande bedrijven stellen op een aantal nummers van dit blad welke zij in hun etalage vertnelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw ni'Timer hiermee overeenstemt 7x een Rolveger SCHItDAW Het wordt voorjaar e *33128 Speciaal in kleurenfotografie ZANDER VAN RUN exclusieve maatkleding en confectie a. wolcken zoon - schiedam rotterdamsedijk 409 - tel. 68164 mat henesser- itieuws In dit artikeltje kan ik U weer iets mededelen omtrent het wel en wee van onze wijk. Het is wat allerhande en van uiteenlopende onderwerpen. Zo werd ik kort gele- den bij een bezoek aan horlogemaker Dieterich in de Kamerlingh Onneslaan getroffen door de hobby die de heer Dieterich er op na houdt. Hij is bezig om een ouderwetse stoomcarrousel te bouwen. Het geheel wordt op schaal gemaakt en alles precies zoals een bestaande carrousel er uit heeft gezien. U begrijpt wel dat dit een zeer precies werkje is. Simon verbaasde er zich feitelijk over dat juist een horlogemaker die altijd al in het fijne werk zit, nu juist als hobby weer van dat fijne werk kiest, al is dit dan wel op ander gebied. Mocht U er eens binnengaan, mijnheer Dieterich wil U graag ver- tellen wat er allemaal voor komt kijken om dat bouwwerk te maken. Het is niet eenvoudig, dat verzeker ik U. Dat heb ik zelf wel gezien en van hem gehoord. In de van 's-Gravenzandestraat op de hoek van de Newtonstraat is het vertrouwde adres van de heer Beemster opgehouden te bestaan. De groente- en fruit- zaak die hier tientallen jaren door mijnheer en mevrouw Beemster is gedreven, heeft zijn deuren gesloten. Nu is de deur inmiddels weer geopend, maar niet meer voor de oude branche. Een zaak in lederartikelen is het nu geworden speciaal voor de groothandel, in feite dus niet meer voor het winkelende publiek. Vervolgens wil Simon even Uw aandacht vragen voor diegenen die van goed toneel houden en die hun buurt- bewoners eens op de planken willen zien. Het is de toneelvereniging Bonaventura die onder regie van P. Martens de comedie in drie bedrijven, „Vogel vlieg de wereld in", zal spelen op 25 april a.s. in Musis Sacrum. U kunt kaarten bestellen en tevens bespreken per tele- foon, nummer 152996. Het wordt U dus wel makkelijk gemaakt. U kunt dus even het nummer draaien. Wilt U een avondje gezellig uit en genieten van aantrekkelijk toneelspel met geestige inslag draai dan even het num mer en het is voor elkaar. Als slot wil Simon nog het een en ander mededelen aan de leden van het Singelkwartier. Op zaterdag 11 april om twee uur in de middag is er weer een film- middag voor de kinderen van 6 t/m 14 jaar. Voor deze middag gelden de witte toegangsbewijzen. Ouders let dus op, dat alleen kinderen toegang hebben, die een witte kaar bezitten. Op zondag 19 april is er weer een dansavond. Voor deze avond gelden de lichtgrijze kaarten. Dus nog even her- haald de lichtgrijze kaarten voor de dansavond van 19 april aanvang 8 uur. Voor beide bijeenkomsten is van- zelfsprekend het adres Zaal Marijke in het Broersveld. De kosten voor de dansavond zijn slechts vijftig cent en is toegankelijk voor leden en adspirantleden. De bode der vereniging kan U aan kaarten helpen. Ga er tijdens de schoonmaak maar eens een avondje tussenuit, er is keus genoeg, dacht ik. Simon van de Singel. lerentzlaan 22 SCHIEDAM Tel. 1531 SI Wij hebben alle tuinartikelen voor U Harken, Schoffels, Schoppen, Spaden, Tuinslangen, etc. Is Uw hor nog in goede staat Alle soorten Hoireyaas J'.fdytfU* j INGEZONDEN MEDEDELINGEN Mijnheer de redakteur De dynamo, mij verschaffend energie en levensmoed. Ik leef van lucht, van licht en water, ik ga weer het zonlicht tegemoet. Ik eet al jaren uit de staatsruif, vader Dreesje's A.O.W. Ik doe straks mee aan de vierdaagse, ik loop met Wim de tippelaar mee. Ik verkeer in alle kringen, ik blijf de gooser van de straat, Vaak dubbelzinnig of hoogdravend, 't liefst verkoop ik zottepraat. Geestelijk sta ik terzijde, worstelend met de puberteit, Kale Jan en zijn trawanten, dikwijls vol hilariteit. Geestelyk armen te verdedigen, doe ik kosteloos als jurist, Met de heren van de Togo dans ik dan de redetwist. Vaak verdoezel ik de waarheid, ook al is het lang niet pluis. Op het gerecht en fringe Nieuwstraat, ben ik als een kind aan huis. Waarde lezers, lezeressen, van v. d. Water's gidsenkrant, moet ge voor het gerecht verschijnen, kosteloos geef ik rechtsbijstand. Koos de Kapper, telefoon 68587. ZIEK ZIJN Als men temidden van het bruisende leven staat, En men mag zich in een goede gezondheid verheugen, Vol energie en levenslust naar 't werk toegaat, Dan geniet men van het leven met voile teugen. Dan bezit je de grootste rijkdom, zoals men het ziet, Want dat is de grootste schat hier op aarde, Al het geld valt hierbij in het niet, Dat heeft voor een zieke geen waarde. Gezondheid is voor geen enkel bedrag te koop, Al wil men er zelfs alles voor geven, Voor een zieke blijft er echter de hoop, Beter worden om nog lang te kunnen leven. Veel wordt er voor dezulken nu gedaan, Georganiseerde acties komen allerwegen, Kijk maar hoe „Open het dorp" is gegaan, Wat een prachtig resultaat werd verkregen. Dan voor een ziekenhuis, gehandicapte kinderen, Prachtige doelen voor troost in verdriet, Er wordt gesteund en dat mag niet verminderen, Gelukkig dat velen zich geven om.niet Komen er rampen in andere landen, Spuwt de vulcaan of beeft er de grond, Ons volk reikt behulpzaam de reddende handen, Reageert en offert spontaan en terstond. Polio, kanker, en rheuma niet te vergeten, Ziekten waaraan.de bevolking ook lijdt, Er wordt geofferd en goed naar wij weten, Met duizenden worden de instanties verblijd. Allemaal instellingen met zeer goede doelen, Maar, onze eigen zieken komen toch niet te kort Geef steun aan acties maar laat ook gevoelen, Dat Uw eigen collega niet vergeten wordt. Zoek hem eens op, al is het maar voor even, Geef hem een handdruk, een wens en een groet, Zo'n kleine blijk van belangstelling te geven, Is zo verblijdend, het doet hem zo goed DROGISTERIJ-FOTOHANDEL Apoth. ass. LORENTZPf.EIN 2a SCHIEDAM TEL. 69678 Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle editles p. w., tot 20 woorden f 1.elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wljkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), In een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nleuws en Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam A. M. TEL.69I6I. n»«uur»awmta TEL.66459

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1