Tussen de Singels Zlet wat UNIQUE U biedt PROFITEER NU VAN ONZE UNIEKE TELEVISIE UITVERK00P Schiedamsche Cartonnagefabriek W. J. A. Engering 4kt *0ptettif webkmfif Let op [&ig iu'liuj| r*rFsi N° 3044 Bloemsierkunst 'Clematis' AVO-GARAGE SCHUOMA 2e Jaargang no. 15 16 juli 1964 Verschijnt eens per 14 dagen Huishoudelijke artikelen ijzerwaren Div. gereedschappen tuinartikelen itjSHSJ iJ 1 Dit nummer heeft waardetl Onderstaande bedrijven stellen op een aantal nummers van dit blad welke zij in hun etalage vermelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw nunimer hiermee overeenstemt Deensestraat 4 5 planten SO nieuwe VW's zonder chauffeur Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's Bokelweg 2-8 Tel. 160940 Schiedam bij het station Kc^elaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan Diverse T.V.'s met halfjaar garantie (Ook op de beeldbuis) 1 T.V. 43 cm beeld 4 jaar oud f 125. 1 T.V. 43 cm beeld 3 jaar oudf 225. T.V. met ingebouwde radio 3 jaar oud f 325.— 1 T.V. 59 cm beeld overjarig f 525.— Levering van alle bekende merken o.a. Philips, Grundig, Blaupunkt. Philips T.V. 48 cm beeld f 848. Philips T.V. 59 cm beeld 1 898. Compleet geplaatst met antenne le en 2e programma. Tevens bleden wij de hoogste inruil- waarde voor uw oude T.V. vrijblijvend RADIO ACTIEF pnjsopgave bij Cornells Drebbelstraat 7 Schiedam - Tel. 1 SI 604- 63420 V mat henesser nieuwis heeft Simon een bezoek gebracht bij de collectrice van de staatloterij op de Singel, mevr. E. Rijkuiter-Scheffers. A1 34 jaar is hier het kantoor van de staatsloterij. Er zijn hier dus al miljoenen loten van de hand gegaan en in die periode heeft men daar zes keer de honderd dui- zend uitbetaald, naast diverse andere grote prijzen. De laatste keer was vorige maand, dat hier het winnende lot van de ton was verkocht, met de premie van dertig duizend gulden. Het is wel gebeurd, dat iemand zijn lotnummer niet had opgemerkt bij de trekkingen, toen zij bij mevr. Scheffers kwamen bleek dat zij de vijf en Lorentxlaan 22 SCHIEDAM Tel. IS3I51 (EN NOG GOED BETAALD OOK) tel. 60500, na 6 uur 's avonds tel. 66459 twintig duizend hadden gewonnen op een tientje. Reeds 34 jaar geleden begon de heer Scheffers met zijn dochter dit kollekteurschap, bij het overlijden van mijnheer was het zoon en dochter die verder gingen. De zoon of broer, zo men het noemen wil, ging trouwen en juffrouw Scheffers ging verder. Nu sinds zo'n jaar of zestien is het mevrouw Rijkuier-Scheffers. Een ding is erg jam mer zegt zij,, dat wij niet meer loten krijgen van het hoofdkantoor, want ik kom er regelmatig aan te kort. Maar ja, zij weet toch met al haar klanten goede vrienden te blijven en tevreden te stellen. HET SINGELKWARTIER" Een van de hoogtepunten van de vereniging „Het Singel- kwartier" is het weekkamp voor de jeugd. 125 Jongens en meisjes gaan weer een week genieten van de prachtige natuur in de omgeving van Voorthuizen. Kampeerboer- derij Welgelegen is het centrum van die week plezier van de singeljeugd. Voor ouders en andere belangstellenden is er dan nog gelegenheid om een dag op bezoek te gaan naar het kamp. Er zal dan een speciale bus rijden naar Voorthuizen en getuige te zijn hoe de kinderen het daar maken en hoe het alledaagse leven in die week er aan toe gaat. Het is voor de kampleiding ook ieder jaar weer een be- levenis met de jeugd op stap te gaan. Zij hebben in de loop der jaren ruimschoots de ervaring opgedaan om te zorgen dat het geheel goed verloopt. Dat er geen hongeri- ge magen zijn en dat zij geen nachtrust te kort komen en dat zij voor honderd procent van de buitenlucht ge nieten. Dat zo'n weekkamp met over de honderd kin deren een omvangrijke organisatie vereist, dat zult u wel met mij eens zijn en daarom wensen wij de leiding een goed kamp toe en de kinderen heel, heel veel plezier. Mocht het weer niet al te best ztfn dan stuur ik per post wel een pakketje goed weer over en komt dat niet goed aan, dan mag dat de pret en de vreugde toch niet verstoren. Simon wenst daarom alien een goede reis, veel plezier en behouden thuiskomst. En brengen jullie nog iets aardigs voor je ouders mee naar huis? Simon van de Singel. Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w., tot 20 woorden f 1.elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), in een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nieuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1