TUSSEN DE SINGELS Ziet wat UNIQUE U JJSkwwioiJwsi Koopt bij de AM. L Rund"'Varkens- V 4 W. J. A. Engering Let op 4iet ieptettif tvetAm Schiedamsche Cartonnagefabriek AVO-GARAGE Ki 98397 Bloemsierkunst 'Clematis' 5e Jaargang nr. 17 13 aug. 1964 Verschijnt per eens 14 dagen Speciaal in kkurenfotografie ZANDER VAN RUN MDDII1K en Paardevlees Speciaal adres voor mals Paarde-biefstuk Cartealuutraat hook »a-Gravenzadestraa* Tel. 154629 exclusieve maatkleding en confectie a. wblcken zoon - schiedam 1 A MULO Avondcursussen met gemeentelijke subsidie Rotterdam-W. Aanvang 2 sept. Huishouddijke artikelen ijzerwaren Div. gereedschappen tuinartikelen KIS1 1^53229 SO nieuwe VW's zonder chauffeur Open en gesloten bestelauto's 9 persoons busjes en luxe VW's Bokelweg 2-8 Tel. 150940 Schiedam bij het station Kc^elaarstraat 9 Tel. 133450 Rotterdam bij de Baan Dit nummer heeft waardett Onderstaandebedrijvenstellen op een aantal nummers van dit blad welke zij in hun etalage vertnelden iets aantrekkelijks beschikbaar U behoeft slechts te vergelijken of uw nummer hiermee overeenstemt Deensestraat 4 5 planten SCHIIOM* mat henesser- nieuws hebben de meeste bewoners de vakantie al achter de rug. Wij hebben energie opgedaan voor het komende jaar en raisschien zijn er al weer plannen voor de volgende vakantie. De familie Jansen heeft dit jaar voor het eerst gekampeerd en dat is hun zo goed bevallen, dat zij het volgend jaar weer de tent meenemen. Bij de familie Pietersen blijkt het juist het tegenovergestelde te zijn en zij huren het volgend jaar weer een huisje en ga zo maar door. Iedereen stelt andere eisen aan de vakantie maar dat wij er uit willen voor een paar weken, is nagenoeg bij alien gelijk. Voor rijwielhandel De Favoriet in de Franselaan was het afgelopen weekeind een hoogtepunt. Er werd zaterdag j.l. in de Tuinlaan-Lange Nieuwstraat de jaarlijkse ronde van Schiedam gehouden voor profs en het ging om de grote prijs van Rijwielhandel De Favoriet, die ook nog een zaak heeft in Nieuwland. Niet alleen dat De Favoriet de eerste prijs beschikbaar gesteld had, er waren tijdens de wielerwedstrijd ook nog premies te verdienen, ook beschikbaar gesteld door deze rijwielzaak. Iedere keer als er omgeroepen werd dat Rijwielhandel De Favoriet een premie beschikbaar stelde, ging de auto van De Favoriet achter het peloton aan en de duizenden toe- schouwers hebben kunnen horen welke renners er de premies in de wacht sleepten. Op het Lorentzplein is er een dameskapsalon van eigenaar veranderd. U weet dat naast het bijkantoor van de spaarbank een dameskapsalon genaamd Matahari ge- vestigd was. Deze kapsalon draagt echter deze naam niet meer maar heet nu kapsalon Korsten. Juist voor mijn vakantie is deze wisseling van eigenaars geweest; in ons volgende nummer zal ik hier nog nader de heer Korsten bij u introduceren. De bewoners van het laatste stukje van de Buys Ballot- singel zullen wel niet in hun sas zijn geweest toen het laatste stukje singel droog kwam te staan. Een eldorado voor vliegen en muggen in dit warme jaargetijde, dat begrijpt u. Alles wat onder water lag werd zichtbaar en dat is nu juist geen fraai gezicht. Hopenlijk is het euvel als deze krant verschijnt al weer achter de rug. Tenslotte hebt u ook uit een kaboutertje middels ons blad (dat is zo'n kleine advertentie) vernomen dat de heer Dieterich uit de Kamerlingh Onneslaan over wil gaan tot het vormen van een club van modelbouwers, als onderdeel van de landelijke bond. Eerder had ik u al geschreven dat mijnheer Dieterich, die een horlogezaak heeft in de Kamerlingh Onneslaan, zelf een prachtige stoomcarrousel aan het bouwen is. De heer Dieterich is er echter van overtuigd, dat er in Schiedam meerdere modelbouwers zijn op allerlei gebied. Simon wil daarom bij deze het pogen van de heer Dieterich steunen en langs deze weg bij u de aandacht vestigen op dit streven. Bel hem eens op of ga eens langs. In ieder geval, neem eens kontakt met hem op, ongetwijfeld zullen de modelbouwers er alleen maar voordeel bij hebben als zij de gelegenheid scheppen om elkaars ideeen uit te wisselen. Mijnheer Dieterich, sukses met uw pogen. Mogelijk krijgen wij dan in de toekomst nog eens een tentoonstelling van het ge- bouwde. Nu ga ik weer sluiten, en tot over veertien dagen. Simon v. d. Singel. DROGISTERIJ-FOTOHANDEL Apoth. ass. LORENTZPLEIN 2a SCHIEDAM TEL. 69678 rotterdamsedijk 409 - tel. 48164 ZONDAG- EN NACHTDIENST APOTHEKEN tot zaterdag 15 augustus Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127 vanaf zaterdag 15 augustus tot zaterdag 22 augustus Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 vanaf zaterdag 22 augustus tot zaterdag 29 augustus Apotheek Evers, Lange Haven 81 Opleidiog diploma A (met middenstand) B en aan vang P.T.T. en N.S. Aangifte aan de scholen 24 - 26 - 28 - 31 augustus 2 September van 7-9 uur. Curs us Rdsener Manzstraat 151 - Tel. 34784 J. A. Visser - Veelzlgtstraat 8 - Tel. 39959 K. C. Meijnder - Boreelstraat 25c - Tel. 47903 Cursus Grote Visserijstraat 38 - Tel. 34138 G. E. Overweg - B. Meineszlaan 79b - Tel. 53542 A. v. Leeuwen - Math.dijk 300a - Tel. 33969 Lorentzlaan 22 SCHIEDAM Tel. 153151 Wij bezorgen in Schiedam en Rotterdam DEENSESTRAAT 4 - TEL. 155786 Red. en adm. drukkerij van de Water van Beverenstraat 1 b-c - Schiedam Telefoon 67787-67763 Advertentietarieven op aanvraag. Kaboutertjes voor alle edities p. w., tot 20 woorden f 1.elk woord meer 10 cent, (geldt niet voor za- kenkaboutertips). Onze wijkbladen verschijnen in de gehele gemeente Schiedam en Oud-Mathenesse (R'dam), in een totaal- opl. van ruim 30.000 exemplaren, onder de navolgende namen Kethel-Nieuws, Mathenesser-Nieuws, Nieuw- land-Nieuws, Ooster-Nieuws, Wester-Nieuws en Zul- der-Nieuws. Nieuwland-Nleuws verschijnt wekelijks. Bank: N.V. Slavenburg's Bank, Schiedam (EN NOG GOED BETAALD OOK) tel. 60500, na 6 uur 's avonds tel. 66459 INGEZONDEN MEDEDELINGEN Zout, zoet, brak is 's werelds water, nodig voor mens, dieren plant. Met zuurstof, stikstof, zon- en maanlicht een geordend groepsverband. d'Allerhoogste levenswaarde, meer dan goud het slijk der aarde. Ik heb bewonderaars- verachters. Jaap zegt, die goozer is vies bij. Hij is getikt, zei eertijds Pieter. Jan is vervuld van medelij. 'k Kwam van de nachtclub, 'k was beschonken als nachtkrotter, het gaf geen pas. Maar 'k nam de materiele zijde, omdat ik daar als huurling was. 75 procent van mijn leven is en was zon, licht, maanlicht, lucht en water. De overige 25 procent is en was bluf. In mijn veelbewogen leven vermocht ik met bluf heel wat te bereiken. De loterijclub Koos de Kapper vraagt nog enkele mannelijke maar liefst vrouwelijke leden. Minste deelname vier gulden. Trek king 17 augustus. Ruilen van geschenkenbonnen: Van Nelle, Douwe Egber, Niemeyer, Kwatta, KES, Animo, Spar, Vege, Vivo, Castella, Klok, Haas en Brero, enz. Te veel om te noemen. Koos de Kapper, Plein, Tel. 68587.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1