TUSSEN DE SINGELS EGETER vww, llkihctia Kapsalon KOEMANS Coiffures LET OP DIT NUMMER SNACKROOM WASSALON WAS-O-RAMA 19 november 1964 ONDER AUSPICIEN VAN DE WINKELGALERIJ „DALTONFLAT" DIESELSTRAAT, SCHIEDAM Let op Mevrouw, Bij NIEUWENHUIZEN sensationeel lage prijzen voor kwaliteitsartikelen. Vi blik doperwten WILCO van 79 voor65 Vi blik appelmoes WILCO van 74 voor63 Vi blik sperziebonen LAMA van 88 voor79 Vi blik Holl. kapucijners „Hoogenstraaten" le kwal. van 89 voor69 Blikjes aardbeien WILCO van 65 voor55 3 blikjes vruchten, tezamen van 195 voor180 (perziken, fruitsalad, abrikozen) Grote pot komkommerschijven LAMA van 60 voor 52 ZOLANG de voorraad strekt 250 gr. koffie „Goudmerk" van 210 voor180 Californische „Tutti-Frutti"79 250 gram chocolade krakelingen98 OrigineleSmyrna vijgen (nieuwe oogst)45 200 gram chocolade hagelslag55 Grote fles Luyck's slaolie van 130 voor110 Matador rozijnen60 Vi blik Tomatensoep met ballen „Hoogenstraaten" van 90 voor78 Groot blik biscuit Fourre van 95 voor85 T. NIEUWENHUIZEN Dieselstraat Daltonflat Tel.: 154160 bij Postkantoor Prijzen geldig van vrijdag 20 november t.m. 26 november a.s. VRIJDAG, 20 november en zaterdag 21 november op al onze groenten, fruit en aardappelen dubbele K.E.S.-zegels. Alles voor Baby bij: Drogisterij J. P. KASIUS Tel. 153679 Daltonflat VOOR Vanwege het grote ge- mak en de prachtige resultaten van de WAS-O-RAMA is mijn z.g.a.n. vol- automatische wasma- chine t.e.a.b. te koop. Brieven onder nr 11 van dit blad. \0^w!Xr Voor uw: Salades Frites Kroketten Loempia's Bamihapjes Nassiballen Frikandellen NAAR -*■ Koopt uw toiletartikelen bij uw kapper KOEMANS Coiffures Dieselstraat 108 Daltonflat Schiedam Telefoon 152875 Het ADRES voor een le klas FRUITMAND is T. Nieuwenhuizen Dieselstraat 102 Telefoon 154160 Wilt u s.v.p. tijdig bestellen KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS Dieselstraat 108 Daltonflat Telefoon 152875 Schiedam AANGEBODEN t.e.a.b. Bril en Hoorapparaat wegens re- paratie van mijn TV door EGETER. DALTONFLAT (zie ook pag. 3) 1880 Bij WAS-O RAMA 5 gratis was beurten Bij SNACKROOM VAN GRIEKEN 1 salade naar keuze voor 6 personen (DALTONFLAT) OOK VOOR NYLON-JACKS mat henesser- it ieuws GEACHTE LEZER(S)ESSEN, Mij is verzocht om bij het herverschijnen van „Ooster- Nieuws" een artikel te schrijven, aan welk verzoek ik gaarne wil voldoen. Als sekretaris van de vereniging „Het Singelkwartier", de grootste vereniging op haar gebied in geheel Neder- land, wil ik aan dit verzoek voldoen om twee redenen, nl.: 1. Omdat dit blad ertoe kan bijdragen, dat de belangen van het Oostelijk stadsdeel meer kunnen worden be- hartigd en daardoor de bewoners van dit deel meer tot elkaar kunnen worden gebracht, waardoor de saam- horigheid kan worden verstevigd. Dit doel streeft het bestuur van „Het Singelkwartier" reeds vanaf haar oprichting in 1931 na. 2. Omdat door dit blad de winkeliers in het Oosten van Schiedam in de gelegenheid worden gesteld de belangstelling voor him zaken bij de bewoners van dat stadsdeel groter te maken, waardoor de koop- kracht bij die bewoners groter zal worden. Dit kan in de toekomst mogelijk leiden tot de oprichting van een middenstandsvereniging in Schiedam-Oost, een doel, hetwelk het bestuur van onze vereniging zo gaarne verwezenlijkt zag. Het bestuur van de vereniging „Het Singelkwartier" ziet met vreugde de herverschijning van „Oosternieuws" tegemoet, juist omdat dit blad specifiek bedoeld is voor alle bewoners van het Oosten van Schiedam, dus in- begrepen de middenstanders. Op de laatst gehouden jaarvergadering van onze ver eniging is een bestuursvoorstel, om haar voile mede- werking te verlenen bij een eventuele oprichting van een Middens tandsvereniging-Oost, aanvaard. Het be stuur wil, om dit doel te bereiken, met de winkeliers rond de tafel gaan zitten en hiervoor haar zaal ,Marijke", cBroersveld 121, eventueel beschikbaar stellen, maar dan moeten de initiatieven uitgaan van de winkeliers. Middenstanders, laten wij met elkaar zorgen, dat de bewoners van het Oosten bij haar eigen winkeliers him inkopen gaan doen. Om dit te bereiken zullen wij een- drachtig moeten samenwerken. Het bestuur der vereniging wenst de uitgever van „Oos- ternieuws" heel veel succes toe en zij hoopt dat juist door deze uitgave in ons stadsdeel een hechte band zal groeien tussen de kopers en verkopers om zodoende het Oosten van Schiedam een eigen gezicht te geven. J. Wolthuis, sekr. ,Het Singelkwartier": t eIe foon 150165 VOOR EEN GEZELLIG ETENTJE! DALTONFLAT DIESELSTRAAT 106 TEL. 153101 RUBRIEK ,,LEZKRS SCHRIJVEN" Geachte redactie, Mij is ter ore gekomen, dat het Oosternieuws voorlopig weer gaat verschijnen. Als inwoonster van Schiedam- Oost ben ik daar zeer verheugd over. Als medium voor de Middenstand om him aanbiedingen aan het publiek kenbaar te maken is dit belangrijk, doch m.i. ook voor die groep mensen, die hun wensen en/of kritiek in het openbaar naar voren willen brengen. Mag ik, als huisvrouw in Schiedam-Oost, beginnen met een suggestie? Zou het practisch uitvoerbaar zijn, om de markt, welke nu gehouden wordt aan het Broers- veld, te verplaatsen naar het plein t.o. de Daltonflat aan de Dieselstraat en wel om de vijver? Een bushalte is vlakbij, verkeersproblemen zijn er niet en ruimte is er in overvloed!! Mevrouw G.B. (Naam en adres bij ons bekend, Red.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1