TUSSEN DE 5INQEL5 PHILIPS TV GROOTBEELD f 763,- f 848,- Sint-Nicolaasgeschenken Alle Philips produkten Koelka$t«n - Wasmachines EGETER leuk verpakt bij J. P. Kaslus LET OP DIT NUMMER 'V' Kapsalon KOEMANS Coiffures 3 december 1964 ONDER AUSPICIEN VAN DE WINKELGALERIJ „DALTONFLAT" DIESELSTRAAT, SCHIEDAM 23 T x 4IO A 5 jaar TV-Techn. Philips DALTONFLAT (naast het postkantoor) TEL. 15 OS SI Deze week tot 9 uur 'savonds demonstrate Het ADRES voor een le klas FRUITMAND is T. Nieuwenhuizen Dieselstraat 102 Telefoon 154160 Wilt u s.v.p. tijdig bestellen Koopt uw toiletartikelen bij uw kapper KOEMANS Coiffures Dieselstraat 108 Daltonflat Schiedam Telefoon 152875 BIJ wasialon WAS-O-RAMA duurt uw wasdag maar 50 minuten induiief drogan SNACKROOM VAN GRIEKEN Alles voor Baby bij: Drogisterij J. P. KASIUS Tel. 153679 Daltonflat Vmu ilMjudiei U weet toch dat wij alle merken T.V. bij u aan huis repareren? 5 jr TV techn. Philips Daltonflat Tel. 150651 WASSALON WAS-O-RAMA VOOR: Alle witte en bonte was, dekens en gordijnen Nylons-jacks enz. Dieselstr. 110 Daltonflat Tel. 155791 Daltonflat Tel. 153679 4576 Bij WAS-O RAMA een Kerstkalkoen op het zelfde nr bij Bij SNACKROOM VAN GRIEKEN 1 salade voor 6 personen en eveneens bij Slijterij Montilla 1/i fl. Mousserende wijn Dieselstraat 108 Daltonflat Schiedam Telefoon 152875 TELEFOON 150165 henesser-nie Zoals u merkt is Simon weer in de gelegenheid om een bescheiden ruimte in ons krantje in te nemen en daar ben ik uiteraard zeer verheugd over. Dank zij de winkeliers van de Daltonflat, die het initiatief hebben genomen, weer een krant te laten verschijnen. Deze krant zal niet blijvend zijn, zij doen dat maar voor enkele weken, maar zij willen graag er mee doorgaan als blijkt dat in Oost en Oud Ma- thenesse bij de overige winkeliers de overtuiging leeft, dat het belangrijk is dat de krant blijft verschijnen. Het is toch wel jammer dat juist bij ons de krant zo'n onzeker bestaan heeft. Alsm en in de andere stadsdelen kijkt, hoe het er daar aan toe gaat, dan spant Nieuwland veruit de kroon met zijn wekelijks Nieuwland-Nieuws. Grote akties van winkeliers. Uitgave van de Nieuwland- zegel waardoor jaarlijks een zeer groot aantal bejaarden in de gelegenheid gesteld worden gratis een daagje uit te gaan. In Zuid en in West waar de krant om de veertien dagen verschijnt, ook in Zuid een grote aktie. De winke liers daar zijn er echter alien van overtuigd dat zo'n krantje niet te missen is. Immers het centrum met zijn zuigkracht waar steeds meer grootwinkelbedrijven tot grote advertentiecampagries overgaan. Het bestuur van de vereniging „Het Singelkwartier" heeft niet voor niets een agendapunt op zijn jaarvergadering gehad waarin stond kontakt te krijgen en samenwerking te vinden met een soort van winkeliersvereniging voor onze omgeving. Maar ja, waar moet het bestuur beginnen. Er is bij ons geen vorm van samenwerking tussen de bedrijven. Of zouden er enige zijn, die zich hiervoor willen beijverent Het zou tot prachtige resultaten kunnen leiden. Vergeet niet dat het Singelkwartier bij ons een machtige organisatie is, van niet te onderschatten waarde, bij het organiseren van evenementen in samenwerking met een goede winkeliersvereniging. Het Singelkwartier wil wel maar wie neemt het initiatief bij de winkeliers? De winke liers van het Daltonflat kunnen het ook niet alleen. Ja u merkt wel beste lezers, Simon is niet blij gestemd, dat het met ons krantje niet zo gaat als het wel kan. Maar ja niettemin wens ik u alleen groot en klein een prettige sinterklaasavond en ik zou zeggen tot de volgende keer en dan kan ik misschien een prettiger geluid laten horen. SIMON v. d. SINGEL ledere dag geopend tot 12 uur 'i nachts Dinsdags de gehele dag gesloten Zendags open v.a. 2 u. Tel. IS 31 01 t eIe foon 150165 KUBRIEK „LEZERS SCHRIJVEN": Geachte Redactie, Leuk, zo'n rubriek in het Oostemieuws en meteen wil ik er gebruik van maken om de initiatiefnemers, die het Oostemieuws weer hebben doen verschijnen hartelijk dank te zeggen. Wat betreft de suggestie van mevr. G. B. in het vorige nummer, geloof ik, dat dit niet zo makkelijk te verwezen- lijken valt. Wel heb ik een ander idee en hiervoor is mis schien de vereniging ,Het Singelkwartier" warm voor te krijgen. Kan deze invloedrijke vereniging nu niet eens bij B. en W. gedaan krijgen, dat de evenementen zoals op- tochten van drumbands St. Nicolaas rijtoeren en nog veel meer ook eens de kant uitgaan van Dieselstraat en langs de spoorbaan, de Zamenhofstraat? Ik denk bijvoorbeeld aan de wedstrijden van drumbands. Bedankt voor de plaatsruimte. Dhr. D. D. te Schiedam. (Naam en adres bij de redactie bekend.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1