Tussen de Singels f\\y i. P. K AS I US me Her omeRPeNm vemmmeN :i 8NAGKR00M Voor een keuze van Kerstgeschenken slaagt u bij ons zeker!! mm PARFUMERIE DALTONFLAT Wensi u een prettig Kerstfeest! ad vertentie LET OP DIT NUMMEfv 02041 17 december ONDER AUSPICIEN VAN DE WINKELGALERIJ „DALTONFLAT" DIESELSTRAAT, SCHIEDAM - Drukkerij v. d. Water - Schiedam TELEFOON 150165 Koopt uw toiletartikelen bij uw kapper KOEMANS Coiffures Dieselstraat .108 Daltonflat Schiedam Telefoon 152875 SNACKROOM VAN GRIEKEN Het ADRES voor een le klas FRUITMAND is T. Nieuwenhuizen Dieselstraat 102 Telefoon 154160 Wilt u s.v.p. tijdig bestellen ZIE OOK DE waardeloze OP DE ACHTERPAGINA Bij wassalon WAS-© RAMA duurt uw wasdag maar SO minuten inclusief drogcn irmiaMt a i ij Alles voor Baby bij: Drogisterij J. P. KASIUS Tel. 153679 Daltonflat KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS Bij onderstaande winkeliers vindt u het win- nende nummer, waarop u TOTAAL kunt krijgen: Bij WAS O RAMA een Kerstkalkoen Bij SNACKROOM VAN GRIEKEN 1 salade voor 6 personen Bij Th. Nieuwenhuizen 1 fruitmand t.wv. f 5.- Slijterij Montilla Vi fl. Mousserende wijn Let wel 1 nummer voor 4 prijzen ASSALGN WAS-O-RAMA VOOR: Alle witte en bonte was, dekens en gordijnen Nylons-jacks enz. Dieselstr. 110 Daltonflat Tel. 155791 WAARDEBON Teuen inlevering van deze bor ontvangt u op 1 Fles Vermouth 1 Fles Sherry I JO Ct 1 Fles Port I KORTING p. fles Spaanse Wijn T, Nieuwenhuizen Dieselstraat 102 Telefoon 154160 mat henesser- nieuws Ja beste lezers deze krant is de laatste uitgave van de Daltonwinkeliers. Zij hebben het initiatief genomen om het Oosternieuws na een onderbreking weer het licht te doen laten zien. Het kan dus als de winkeliers in Oost en Oud-Mathenesse hieraan willen meewerken. Dat hebben de winkeliers van het Daltonflat bewezen. Zij willen ver- der graag meewerken om gezamenlijk te trachten het Oost- en Mathenesser-nieuws te laten voortbestaan. Bent u, winkeher bereid om uw medewerking te verlenen bel even de redaktie van de krant tel. 26 77 87 en er kan een afspraak gemaakt worden voor nader overleg. Wij kunnen u wel zeggen dat er al winkeliers zijn, die him medewer king hebben toegezegd, maar het zijn er nog niet genoeg. Even een telefoontje en u kunt alle mogelijke gegevens krijgen. Houdt de krant in stand als parool. Simon wil het voor deze keer kort houden omdat er ook nog een artikel- tje van de red. geschreven moet worden onder het in- gezonden stuk ind eze krant, zie elders. Tot slot wens ik u alien een goed en prettig Kerstfeest toe en hopelijk tot de volgende keer. Simon van de Singel Antwoord van de redaktie: Geachte heer G. v. W. T. In antwoord op uw ingezonden schrijven, betreffende nummers van de krant waarin u schrijft, dat uw vrouw in snelle pas naar het Daltonflat toog, werd zij teleurgesteld, omdat zij dacht aan een sur prise, Nu is het zo, dat er inderdaad met Sinterklaas sur prises zijn. Daarom ook wilde de redaktie van de krant hieraan meewerken. Maar er is verschil in surprises. Men heeft gewone surprises en fop-surprises. Laat het nu het laatste geweest zijn, maar tevens kan ik verklappen, dat die er nu niet meer komen. Kerstmis is geen tijd voor fop-surprises. VOOR EEN GSZELLIG ETENTfE Daltonflat Dieselstraat '08 Tel. 15 3101 ledere dag geopend tot 1 2 uur nachts Dintdags de gehele dag gesloten Zondags open v.a. 2 u. Tel. 15 31 01 ieIe foon 150165 RUBRIEK „LEZERS SCHRIJVEN" Geachte Redaktie: Het volgende moet mij van het hart. U moet weten, dat mijn vrouw eenvoudigweg door het dolle Keen is, als er- gens, op welke manier dan ook, iets voorn iets niemendal te krijgen is. Nu ging zij vorige week naar de winkel- galerei van de Daltonflat om haar nummer van het Oos ternieuws te vergelijken met het nummer dat een wel buitengewoon aantrekk:elijke prijs gaf. U moet weten, dat zij een zeer interessant nummer had, nl. de twee mid- delste cijfers waren gehalveerd afgedrukt, en laat ons eerlijk zijn, in een Sinterklaasstemming ga je al gauw denken aan een surprise dus. Zij zag met de Kerst al de kalkoen-salade en wijn op tafel staan. Maar nee hoor. Deze surprise ging niet door! Maar nee hoor. Deze sur prise ging niet door! Haar teleurstelling met haar buur- vrouw besprekend bleek, dat de gehele straat deze foutieve nummering had! Geachte redaktie, eerlijk mijn vrouw en ik wachten nu eens op een nummer waarop bijv. een auto wordt uitge- loot en dat dan bijv. de gehele Buys Ballotsingel door een fout alien hetzelfde nummer in him Oosternieuws aan- treffen. Heerlijk, zo'n gedachte. Dhr. G. v. W. T., Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Mathenesser Nieuws | 1964 | | pagina 1