Nissan Maxima QX verfrissend autolest Civic New York Fiesta Chianti Peugeot Galerie Onschatbare klassieker Rover garantie Gratis Renault Reislustige wagen Suzuki Cappuccino klein maar fijn ■3 TECHNISCHE GEGEVENS: Onderscheid - Op pad Slim Acht varianten Genieten Traditie MaasstaD Panelen RAC brengt u verder met- Saab Woensdag 21 September 1994 CX9.55 <PCus Hyundai slaat nieuwe weg in ROTTERDAM - Een van velgdop tot ruitewisser volstrekt nieuwe au to: de Hyundai Excel. Een model waarvan de Koreaanse producent een geweldig hoog aantal hoopt te gaan produceren. General Manager Export Marketing J.H. Kim stelt dat de Excel - in andere landen ook Ac cent geheten - de auto is waarmee Hyundai tegen het jaar 2000 tot de top tien van's werelds grootste au- toproducenten moet kunnen door- dringen. In het spoor van Jan Jansz. Welte- vree uit het Noordhollandse De Rijp reisden wij af naar het Zuidkoreaan- se eiland Cheju om te proeven aan de Excel-serie, de opvolger van de Pony-lijn. Voor de liefhebbers van wat geschiedenis: Weltevree reisde in 1627 met zijn schip de Ouwer- kerck van Indie naar Japan. Om drinkwater in te nemen ging hij voor 'onbekende kust' aan land. Dat bleek Cheju te zijn. Zo zette hij als eerste Europeaan vaste voet op Ko reaanse grond. In de plaatselijke ge- schiedenisboeken wordt de Hollan der genoemd als het eerste contact met het Westen. Dat schept een band. De Hyundai Excel driedeurs hatchback heeft een forse kofferruimte van 460 liter. Op Cheju, in feite een grote in rust verkerende vulkaan, gaan we op pad met een Hyundai Excel sedan 1.3 GLS. Het is even wennen, niet aan de auto maar aan het weggedrag van overige verkeersdeelnemers. Op kruisingen en splitsingen is het zoeken naar de regels. Borden staan er nauwelijks. A1 gauw blijkt dat het verkeer volgens een oeroud princi- pe werkt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Met andere woorden, zoek het maar uit. Het zal duidelijk zijn dat het aantal ongelukken be- hoorlijk hoog ligt op Cheju. De vele remsporen, geknakt struikgewas en over de kop geslagen auto's spreken boekdelen. Niet de meeste ideale omstandighe- den om de Excel tot op het scherpst van de snede onder het mes te ne men. Maar ach. het model is ook niet bedoeld als sportauto. Deze Hyundai moet het hebben van ge- bruiksmogelijkheden, comfort en tijdloos uiterlijk. Op deze punten scoort hij prima. Hij biedt behoorlij- ke binnenruimte en rijdt opvallend rustig. Zelfs op het niet zo bijster goede plaveisel van Cheju horen we geen rammeltje of kraakje in het in- terieur. Vering en schokdemping zijn soepel en de 1,3 liter motor met drie kleppen per cilinder knort er lustig op los. Hij levert een relatief hoog maximum vermogen van 62 kW/84 pk. De slechts 4 pk sterkere 1,5 liter krachtbron blijkt een goede keuze voor mensen, die net even wat meer trekkracht bij lage toeren- tallen wensen. Daarin blinkt de 1,5 uit. Hyundai levert de Excel in drie uit- voeringen: driedeurs hatchback, vierdeurs sedan en vijfdeurs lift- back. Door slim gebruik te maken van stilistische ingrepen zijn het echt verschillende modellen gewor- den, waarbij de driedeurs het meest sprankelend overkomt. De design- afdeling van Hyundai in Californi, HCD, heeft in belangrijke mate bij- gedragen aan het uiteindelijke ont- werp. Mede daardoor ziet de Excel er nogal Westers uit. In elk geval wijkt hij flink af van alle met veel blinkend chroom getooide Hyun dai's die we in Korea zagen rijden. De mensen daar zijn kennelijk erg gesteld op glimmende zaken. Zelfs tamelijk jonge Sonata's zijn met ar- tikelen uit de accessoirehandel, zo- als blinkende randjes langs grille en portiergrepen naar Koreaanse smaak opgekalefaterd. Hyundai probeert enerzijds de kwa- liteit van zijn produkten te verster- ken, maar de eerder genoemde Kim meent voorts dat een lage prijs het succes van het merk moet blijven bepalen. De driedeurs hatchback is er vanaf 22.995 gulden. Dat is heel scherp ten opzichte van de concur- rentie, waarbij de Nederlandse im- porteur Greenib Car B.V. onder- meer de Opel Astra en de Toyota Corolla aanhaalt. De prijzen van de Excel sedan en de liftback beginnen respectievelijk bij 25.495 en 24.795 gulden. Zaken als elektrisch te be- dienen ramen, stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendeling, auto- maat, abs remsysteem en een airbag aan de bestuurderszijde zijn tegen meerprijs le'verbaar. Saab 9000 3.0 V6 ROTTERDAM - De samenwerking met General Motors werpt bij het Zweedse Saab steeds meer vruchten af. Het jongste bewijs daarvan vormt de toevoeging van een 3,0 li ter V6 aan het programma van de 9000 CD. Het wachten is nu nog op een dieseluitvoering, want die ont- beert Saab nog. Gelet op de uitlatin- gen van vice-president David West, die verantwoordelijk is voor nieuwe produkten, is dat echter nog slechts een kwestie van tijd. Met de toevoeging van de V6 biedt Saab in de 9000-serie nu acht mo- torvarianten. Ze variren in vermo gen van 96 kW of 130 pk tot 165 kW of 225 pk. De 3,0 liter V6 past met 155 kW of 210 pk mooi in het rijtje. Tijdens uitgebreide proefritten in Parijs blijkt de zescilinder motor, die we al kennen uit de Opel Ome ga, het typische karakter van Saab niet aan te tasten. Sterker, hij ver- groot de aantrekkelijkheid van de 9000 CD als comfortabele reisli- Uiterlijk zijn de veranderingen aan de 9000-serie beperkt, maar de toevoeging van de 3.0 liter V6 betekent toch een belangrijke uitbreiding voor Saab. mousine. De trekkracht, die over een zeer breed toerengebied be- schikbaar is, zorgt er voor dat het rijgedrag ook in druk stadsverkeer niet bepaald als nerveus omschre- ven hoeft te worden. En wie de Saab de sporen wil geven hoeft slechts het gaspedaal in te drukken. Want wie echt comfort zoekt, kiest na- tuurlijk voor de uitvoering met au- tomaat. In dit geval stuift de 9000 CD werkelijk vooruit. De al eerder aangehaalde David West gelooft in een goede toekomst voorde sedan-versie. De 9000 werd aanvankelijk op de markt gebracht als vijfdeurs, maar de vierdeurs se dan wint het inmiddels in populari- teit. Om mee te gaan met de tijd, heeft Saab ook het uiterlijk van de 9000 licht gewijzigd. De veranderingen zijn tevens gebruikt om op onderde- len wat verbeteringen door te voe- ren, zoals een nieuwe vering, een nieuw alarmsysteem en een nieuwe audio-installatie. Het moet helpen om de afzet van Saab op de wereld- markt te vergroten. De echte doorbraak voor het merk, dat inmiddels rond de 90.000 auto's verkoopt, moet komen door uitbrei ding van de modellenlijn met een derde variant. Iedereen is ervan overtuigd, dat de 900- en de 9000- serie op den duur onvoldoende zijn om te overleven. Er wordt ongetwij- feld al aan gewerkt. Maar het zal echter nog wel een jaar of drie. vier duren voor die kleine daadwerkelijk bij de dealers in de showroom staat. ROTTERDAM - Het vlaggeschip van Nissan, de Maxima, ruimt begin volgend jaar het veld voor een op volger. Op de autotentoonstelling begin oktober in Parijs zal de nieuwkomer debuteren. Op de foto is al te zien dat de Nissan een uitda- gende neus heeft. Aan de naam Maxima zijn de letters QX toegevoegd. Ze staan voor 'Quality Excellence'. Nissan staat het op het standpunt dat de bestuur- der van een topmodel niet voor ver- rassingen mag komen te staan. Met andere woorden: de klant moet kwaliteit voor zijn geld krijgen. Een loffelijk streven, dat in dit geval toch wat verder lijkt te reiken dan wat woorden op papier. De Maxima QX is in technisch opzicht een zus- teruitvoering van de Infiniti L30, Nissans topper in de Verenigde Sta- ten. Die heeft eerder al in het zware kwaliteitsonderzoek van JD Power een tweede plaats bereikt. Bij de vormgeving van de Maxima QX is getracht rekening te houden met de Europese smaak. Daarover valt altijd te twisten. Opvallend is het in elk geval dat de grille een geheel vormt met de motorkap ge- lijk bij merken als Mercedes-Benz en Audi. Nissan zal de auto tooien met een bijzonder rijke uitrusting. Om sto- ringen in de elektronische systemen goeddeels uit te sluiten is de lengte van de bedrading door toepassing van nieuwe technieken aanzienlijk teruggebracht. Voorts stelt Nissan het nodige te hebben gedaan aan verlaging van het gewicht. Zo is de drieliter zesci linder motor maar liefst vijftig pro- cent lichter dan de krachtbron, die in de huidige Maxima het werk doet. Voorts komt er ook een tweeliter zescilinder motor beschik- baar. Standaard zal de Maxima QX een airbag, zowel voor aan de kant van de bestuurder als aan die van de pas- sagier, hebben. Ook abs maakt deel uit van de uitrusting. Tevens is air- conditioning aan boord, waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat die evenzeer een bijdrage levert aan de veiligheid. Een koele, prettige omgeving be- vordert immers de concentratie van de bestuurder, waardoor hij in staat is alert te reageren. Het nieuwe vlaggeschip zal in het voorjaar in Nederland op de markt verschijnen. Dat is volgens impor- teur Nissan Motor Nederland pre- cies op het juiste moment. Progno ses van verschillende marktdeskun- digen geven aan dat vanaf dat mo ment de afzet in de topklasse, het E- segment, met zo'n elf procent zal stijgen ten opzichte van dit jaar. Dat geldt dan voor Europa, maar Neder land zal ongetwijfeld ook wat vruchten van deze opleving mee- plukken. Mini-speeltje op vier wielen ROTTERDAM - Vertederde blik- ken, kinderen die opgetogen tegen hun vader roepen: „Kijk eens, wat een leuk autootje" en fietsers die stoppen met trappen. De Suzuki Cappuccino wekt alom verwonde- ring. Het is een auto die vrijwel ie dereen even uit de sleur van alledag haalt. Praktisch is de dwerg op wie len totaal niet, maar niemand haalt het in zijn hootd om op tekortko- mingen te wijzen. De Cappuccino is zo als hij is: gewoon leuk. We hebben het genoegen gesmaakt enige dagen van de Cappuccino te kunnen genieten. B.V. NIMAG de importeur van Suzuki heeft de klei ne coupe, die in een handomdraai in een cabriolet is om te toveren, en- kele maanden geleden in Nederland op de markt gebracht. Niet zonder succes, zo blijkt, want er zijn er in middels al enkele tientallen ver- kocht. De Cappuccino borduurt zichtbaar voort op de traditie van kleine open Engelse sportwagens, die in de ja- ren zestig furore maakten. Het lijkt, gezien zijn fortnaat, een goede op volger van de MG Midget. De com- pacte lage vorm, de twee zitplaat- sen, achterwielaandrijving en uitste- kende rijkwaliteiten weerspiegelen dit. Zelfs het stuur zit aan de rech- terkant. Dat komt doordat de pro- duktie-aantallen te klein zijn om een aparte versie met links stuur te ma ken. In- en uitstap verlangen een lenig lijf. Eenmaal in de laag bij de grond geplaatste leren kuipstoel is de zit- positie niet eens verkeerd. Ruiin is het niet, maar met een lichaam van 1,80 kun je benen en hoofd nog heel aardig kwijt. Uit de hoge midden- console steekt een korte pook, voor de bestuurder links. De Cappuccino stuurt messcherp, de vering is sportief en de uitlaat produceert een hese brom. Zelfs de meest stoi'cijnse bestuurder raakt al gauw verknocht aan deze speelse Suzuki en vergeet het ontbreken van een achterbank en een behoor- lijke bagageruimte. De motor telt drie cilinders, met een totale inhoud van 657 cm3. Hij le vert een vermogen van ruim 46 kW (63 pk). Voor optimale ademhaling en verbranding zijn vier kleppen per cilinder gemonteerd. De brandstof wordt via multipoint injectie toege- diend. En er is een turbolader met intercooler op de motor gemon teerd. Door het lage zwaartepunt en geringe gewicht van net iets meer dan 700 kilo rijdt de Cappuccino best vlot. Verbazingwekkend is de souplesse van de kleine driecilinder krachtbron. Van 2.500 t/min tot aan het maximum van 8.500 is er volop trekkracht. Tot aan 140 km/uur gaat hij vlot door, maar dan grijpt de ge- monteerde snelheidsbegrenzer in. De Cappuccino kent vier verschil lende gedaanten. Het dak bestaat uit drie panelen, die volgens een be paald patroon precies in de beschei- den bagagebak passen. Gesloten is de auto een fraaie coupe. Het linker en rechter dakdeel kunnen apart worden verwijderd, waarna een T- Bar (balk tussen voor- en achterruit) overblijft. Deze is eveneens weg te nemen, zodat de Cappuccino in een handomdraai verandert in een echte targa. Tenslotte kan de achterruit, inclusief raamlijst, verzinken. Dan pronkt er een volwaardige cabriolet. De Suzuki Cappuccino kost 47.995 gulden. Nog altijd een stevig be- drag, zeker omdat dit voor velen niet het enige vervoermiddel zal zijn. Niettemin beschikt hij wel over een behoorlijk riante uitrusting, zoals airconditioning, elektrisch te bedie- nen ramen en lichtmetalen velgen. V -i :,V -isK.T-s- De Suzuki Cappuccino open Motor: 657 cm3. Vermogen: 47 kW/64 pk. Acceleratie: 8 sec. van 0-100 km/uur. Topsnelheid: 140 km/uur. Gem. verbruik: 7,5 ltr/100 km. Gewicht: 700 kilo. RAC Motors B.V. 'Autostrada' Autolettesstraat 10 3063 NP Rotterdam Telefoon: 010-452 52 22 New York is de naam voor een nieuwe uitvoering van de Honda Civic 1.3 en 1.3 LS. Extra's zijn ondermeer in de wagenkleur gespoten bumpers, verstelbare hoofdsteunen, een digitaal kwartsklokje en een waarschuwingszoemer als de lichten aan blijven staan. De LS New York kent een iets breder accessoirepakket, waaronder stuurbekrach tiging en elektrisch te bedienen zijruiten. Voor de New York moet 27.990 gulden worden neergeteld en voor de LS-versie 32.190 gul den. De naam Chianti doet niet direct aan een auto denken. De naam van deze beroemde Italiaanse wijn tooit echter sinds kort een speciale uit voering van de Ford Fiesta. Hij is gespoten in een wijnrode metallic lak. Om de auto een sportief uiterlijk te geven zijn de voor- en achter- bumper ook in dezelfde kleur meegespoten. Voorts is de Fiesta voor- zien van lichtmetalen velgen. Deze versie voorzien van een 1,3 liter motor is in beperkte oplage leverbaar en kost 26.990 gulden. Het najaar bij Peugeot staat in het teken van drie 'Galerie' actiemodel- len. De 106 1.1 Galerie driedeurs heeft als extra luxe kuipstoelen en een deelbare achterbank. Hij kost 23.965 gulden. Op de 306 XR 1.4 Galerie zijn onder meer centrale deurvergrendeling en elektrisch te bedienen ramen standaard. Deze auto verlaat de showroom voor 32.235 gulden (driedeurs versie). Stuurbekrachtiging, getint glas en centrale deurvergrendeling maken de 405 Break, GLX en GRX Gale rie compleet. Deze Peugeot is te koop vanaf 37.990 gulden. In het boek 'De Onschatbare Klassieker' st^an 2.050 klassieke auto's. Behalve foto's van alle modellen krijgt de lezer technische gegevens, de produktieperiode en het produktie-aantal voorgeschoteld. Het boek geeft tevens een indicatie van de waarde van de voertuigen van wel- eer. 'De Onschatbare Klassieker' kost 22,95 gulden en is in de meeste goed gesorteerde boekwinkels te koop. Uniek in Nederland isde Rover 'Tevredenheidsgarantie'. Sinds 1 Sep tember is het mogelijk elke nieuw gekochte Rover terug te geven of om te ruilen. Daarvoor geldt echter wel een aantal spelregels. Het moet onder andere binnen 30 dagen of 1000 kilometer gebeuren, daarna wordt de koop als definitief beschouwd. De garantie geldt niet vooriease-auto's. Wie ontevreden is, krijgt zijn geld terug (minus de rijklaarmaakkos- ten) of kan een andere auto bij de dealer kopen. In dat geval worden niet nog eens rijklaarmaakkosten gerekend. Voorts geldt dat men een maal in de twaalf kalendermaanden gebruik mag maken van de 'Te vredenheidsgarantie'. De Renault-dealer viert tien da gen lang feest met de 'Groot Nieuws'-dagen. Van 22 Septem ber tot en met 3 oktober maken klanten die een nieuwe auto aan- schaffen kans het aankoopbe- drag terug te krijgen. Elke dag wordt een gelukkige getrokken uit de aankoopcontracten van die dag. De uitslag is op de televisie te zien bij RTL4: even voor half negen. Daarnaast maakt elke showroombezoeker tijdens de tien dagen kans op een leuke prijs. De speciale actie is be doeld om de aandacht te vestigen op de nieuwe Renaults die bij de dealer in de showroom staan. Het gaat hier om vier modellen: de Renault 19 Phase III, de Twingo Nouvelle Collection, de Clio Oasis en de Espace Cycla- de. en dicht Je hoort mensen wel eens beweren dat auto's steeds meer op elkaar gaan lijken. In grote lijnen is dat misschien ook zo, omdat ze allemaal vier wielen hebben en twee, drie, vier of vijf deuren. Maar juist op de tails blijven er enorme verschillen. Neem de nieuwste Mazda 323, die in drie gedaanten de showrooms van de dealers heeft bereikt. Je kunt toch moeilijk ontkennen dat de designers er een aantal aparte elementen aan hebben toegevoegd. Kijk bijvoorbeeld eens naar de achterkant van de driedeurs hatchback. Over mooi of lelijk kun je twisten, maar de in de achterkant gei'ntegreerde verticale ruit is in elk geval apart. Zulke bijzonderheden vind je eigenlijk aan elke auto. Zodoende heeft de Alfa 145. die in grove lijnen best wel overeenkomsten vertoont met de Fiat Tipo en in elk geval op dezelfde bodemplaat is gebaseerd, toch een geheel eigen uitstraling. Dat is maar goed ook, want mensen hebben nu eenmaal een verschillende smaak. Kijk maar eens in uw eigen straat, het komt toch zeer zelden voor dat twee buurlieden hetzelfde merk en type auto in dezelfde kleur bezitten. We willen allemaal iets anders. Daarom blijven de merken ook streven naar onderscheid. Auto's lijken dus niet echt op elkaar. Henri Stolwijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 19